Önkormányzati adóügyek

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségek szabályait a mindenkor hatályos

  • helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.),
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.),
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air),
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet,
  • az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.),
  • egyéb jogszabályok (pl. illetéktörvény, stb.), valamint
  • a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján a jogalanyoknak (így az önkormányzatoknak is) 2018. január 1-jétől lehetővé kell tenni ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget.
Martfű Város Önkormányzata a helyi adóügyek többségében ÁNYK nyomtatványok rendelkezésre bocsátásával biztosít lehetőséget a helyi adókkal kapcsolatos ügyek elektronikus intézésére.
Amely ügyfajtára vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre ÁNYK nyomtatvány, ott az ún. e-Papír szolgáltatással van lehetősége az adóalanynak az ügyei elektronikus intézésére.

 

Az önkormányzat által kezelt adónemeket illetően minden egyes adónemnek külön-külön beszedési számlaszáma van. Kérjük, hogy az utalásokat minden esetben az adott adónemhez tartozó számlára szíveskedjenek teljesíteni, ellenkező esetben a számlalapja torz lesz, egyes számláin hátralék keletkezhet (esetleges túlfizetés mellett).

 

Martfű Város Önkormányzata adókkal kapcsolatos beszedési számlaszámai

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókkal és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat, rendeleteket, nyomtatványokat, hatályos adómértékeket, bankszámlaszámokat adónemenként csoportosítottuk, ezeket lentebb találja meg. Az egyes adónemek nevére kattintva megjelenik az az oldal, ahol az adott adónemre vonatkozó további részletek, illetve nyomtatványok találhatók.

 

Vannak olyan információk, nyomtatványok, amelyek nem kimondottan egy konkrét adónemhez tartoznak, ezeket itt tesszük elérhetővé:


Túlfizetés visszaigénylési vagy átvezetési kérelem:
ÁNYK - elektronikus nyomtatvány: TULFIZ


Adóigazolás kiállítása iránti kérelem:
ÁNYK - elektronikus nyomtatvány: ADOIGAZOL


Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem:
ÁNYK – elektronikus nyomtatvány: ADOERTBIZ


Előrehozott helyi adó bevallására szolgáló nyomtatvány:
ÁNYK – elektronikus nyomtatvány: ELORE


Bejelentés (regisztráció) adóügyek elektronikus intézésére feljogosított képviselőről:
ÁNYK – elektronikus nyomtatvány BEJELUGY


Nyomtatványok:

Az önkormányzat által itt elérhetővé tett ÁNYK nyomtatványok beépülnek az ÁNYK nyomtatványkitöltő keretprogramba, mindegyiknél elektronikus beküldésre is lehetőség van.

Elektronikus beküldés esetén a természetes személy adózó a saját ügyfélkapuján keresztül küldheti el a nyomtatványt, ha a nyomtatvány ellenőrző rutinja hibát nem talált.
Ha nem természetes személy az adóalany, illetve ha a természetes személy adózó nem a saját ügyfélkapuján át nyújtaná be a nyomtatványt, akkor előzetes regisztráció szükséges a BEJELUGY nevű (szintén ÁNYK) nyomtatványon (lásd elérhetőségét fentebb), mely nyomtatványt – a képviselő és a képviselt adózó aláírásával ellátva – papír alapon eredetiben kell eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz. A regisztrációt elég egy esetben benyújtani, módosításig, vagy visszavonásig a megbízott képviselő ügyfélkapuján keresztül küldött nyomtatványokat el tudjuk fogadni. (Amennyiben a Cégkapus rendszer működik, cégek előzetes regisztráció nélkül is beküldhetik az ÁNYK nyomtatványokat elektronikusan.)


Az egyes adónemhez használható nyomtatványok, információk az alább felsorolt adónemek nevére kattintva érhető el:


2013-02-08 20:29
2013-02-08 20:47
2016-01-05 08:37
2018-04-19 16:23
2013-02-08 21:41