ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - BELVÍZELVEZETÉS KÖZVETLENÜL A TISZÁBA - Elkezdődött a főgyűjtő belvízelvezető hálózat karbantartása, felújítása, bővítése

Alig tűntek el a nyomai az augusztus eleji rendkívüli esőnek, augusztus közepén újabb, közel száz milliméteres “égi áldás” szakadt ránk. A még mindig nedvességgel telített talaj valamint a szenny- és csapadékvíz elvezető rendszerek gyorsan telítődtek. A kerteken, pincéken kívül ez alkalommal, a felhőszakadással egy időben megkezdett védekezés ellenére, az óváros részen több házba is befolyt a víz, családokat kellett menekíteni. A mélyebb utcarészeken a házak vízben álltak. Szinte nem volt olyan utca, ahol ne dolgoztak volna a nagy teljesítményű szivattyúk. Sok esetben azonban nem volt hova szivattyúzni a vizet, ami ismét bizonyította, komolyan orvosolni kell a városrész belvízelvezető rendszerének hibáit.A gondokat tovább fokozta, hogy a Zsófia-halmi belvízelvezető főcsatorna elhanyagolt, szinte működésképtelen, a sűrű növényzet miatt nem megfelelően vezette el a vizet. A cibaki Tisza holtágig húzódó csatorna karbantartása a Mezőtúri Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Társulás feladata. Ez ügyben, a jövőbeni feladatokra vonatkozóan egyeztető megbeszélésre hívta szeptember 7-re a társulás vezetőjét Kozma Imre polgármester.

A védekezésben ez alkalommal a Városgondnokság, a Városi Víz- és Csatornamű valamint a tiszaföldvári és további öt tűzoltóság szakemberei vettek részt.

A belvíz okozta károk felmérése alapján több magántulajdonú ház oly mértékben megrongálódott, hogy le kell bontani. A magántulajdonú lakóingatlanokban keletkezett károk enyhítésére megítélt állami támogatásból Martfű négy károsodott ingatlan helyreállítására 21 millió forintot kap, a számlával igazolt munkák elvégzését követően. A biztosított házak esetében a Belügyminisztérium a biztosító által fizetett és a beruházási költség közti különbséget az összköltség 90%-áig kiegészíti.

Önkormányzati tulajdonban szerencsére nem keletkezett belvízkár, azonban a teljes védekezési költség 1,2 millió Ft volt. Erre az összegre várhatóan eredményesen pályázhatnak az önkormányzatok.

A védekezési munkálatokról dr. Gombos András, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára is tájékozódott térségünkben. Rövid látogatása során Kozma Imre polgármester ismertette a rendkívüli esőzés miatt a városban kialakult helyzetet. Egy kézenfekvő megoldási lehetőségről is tájékoztatta: a Rákóczi úttól északra található településrész belvízelvezető rendszerének közvetlenül az élő Tiszába történő bekötéséről. A vasút mellett mintegy 3-400 méterre kellene a csapadékvizet összegyűjteni, és egyetlen, 10-15 méteres átfúrással átvezetni a folyóba. Az államtitkár szak-mai támogatásáról biztosította az elképzelést. Azt kérte, hogy erre vonatkozóan dolgozzanak ki egy megvalósíthatósági tanulmányt, jelezve azt is, hogy milyen költséggel járna a beruházás. Ezt követheti a beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése.

A találkozón jelen volt Csomós Mátyás, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója is, aki szintén támogatta a terv közeli jövőbeni megvalósítását. A szakember elképzelhetőnek tartja több településrész kapcsolását is ehhez az új kivezető rendszerhez. Ezzel az óvárosrész más, szintén veszélyeztetett területét is mentesíteni lehetne.

A Városi Víz- és Csatornamű elkezdte a nyílt árkos és burkolt belvízelvezető csatornák kritikus pontjainak javítását, kiépítését. A feladat végrehajtására a JNSZ Megyei Munkaügyi Központ 8 fő alkalmazását biztosította szeptember 1-jétől október 31-ig.

A feladatok ütemezése szerint I. ütemben a legnagyobb, a Kossuth úti vízlevezető rendszer felülvizsgálatára kerül sor. A zártrendszerű vízlevezetőt a Rákóczi úttól a Hunyadi útig működőképessé teszik.

II. ütemben a Hunyadi úttól délre eső területek, a Deák Ferenc út, Tompa Mihály, kis Hunyadi út, Vasvári Pál út és Nógrádi út vízelvezető hálózatát teszik rendbe.

III. ütemben a Bocskai, Veres Péter, Móra Ferenc utak vízelvezető rendszereinek működőképessé tétele következik.

IV. ütemben a Rákóczi úttól északra eső utcák (Jókai, Ady Endre, Kun Béla utak) vízelvezető rendszerének felülvizsgálatára, az elvezető irányok pontosítására, rendezésére kerül sor, ide sorolva a Kállai Éva és Kölcsey utak kivezetését is a Rákóczi úti gyűjtőcsatornába.

V. ütemben a Mikszáth Kálmán, Tóth Árpád, Krúdy Gyula, Juhász Gyula utak víz-elvezető rendszerének kiépítése valósul meg.

VI. ütemben következik a Münnich Ferenc úttól nyugatra eső utcák, Váci Mihály, Radnóti, Csók, Varga Katalin, Dobó Katalin utak vízelvezetésének felülvizsgálata, lehetséges bekötése a Zsófia-halmi vízelvezető csatornába. E településrészen külön megvizsgálják a Damjanich János út Munkácsy úttól délre eső utcarészét a Zsófia-halmi csatornához kapcsolódóan.

VII. ütemben következik a Szolnoki út és Mártírok út kereszteződésében található víz-kivezető műtárgy felülvizsgálata, illetve új műtárgy megépítésének lehetősége.

Az önkormányzat felhívással fordult az ingatlantulajdonosokhoz, kérve, hogy a jog-szabályok által előírt kötelezettségüknek eleget téve 2005. október 31-éig mindenki tegye rendbe az ingatlanához tartozó vízelvezető árkokat és a bejáróhoz kapcsolódó eltömődött, vagy az ingatlantulajdonos által megszüntetett átereszeket.

Az önkormányzat és a lakosság összefogásával, nagyobb odafigyeléssel talán elejét lehet venni a hasonló belvízelvezetési gondoknak. Végső megoldást azonban a közvetlen Tiszai kivezetés jelent.

 

Herbályné