ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK - Új szabályok a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás terén. Szervezeti átalakítás, létszámleépítések

Soros ülést tartott október 6-án Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Fontos kérdésekről, többek között városunk egészségügyi ellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról, a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodájának tevékenységéről, kiemelten az okmányiroda munkájáról, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényből eredő önkormányzati rendeletmódosításokról, a kiskincstári gazdálkodás szervezetének átalakításáról valamint újabb, jelentős létszámcsökkentésről döntöttek ezen a napon az önkormányzati képviselők.Interpellációt nyújtott be a rendkívüli esőzés okozta ingatlankárok jövőbeni megelőzésére tett intézkedésekre vonatkozóan Tóthné dr. Gallyas Katalin. Az interpellációra adott válaszában Kozma Imre polgármester átfogóan tájékoztatott a már elvégzett munkálatokról és a további teendőkről. Az augusztus 4-én és 17-én bekövetkezett rendkívüli esőzés miatt III. fokú védekezést rendeltek el. A településen keletkezett belvíz elvezetésére szolgáló Zsófia-halmi csatorna szennyezettsége lassította a víz lefolyását. A belvíz elleni védekezés 1.443 ezer forintot emésztett fel. A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak folyamatosan jelentett költségeket felterjesztették a JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Az igényt a Belügyminisztériumhoz továbbították, amely az önkormányzat részére átutalja a felhasznált összeget.

A kritikus pontok felszámolása érdekében, a belvíz elvezető árkok rendezésére ütemterv készült. A JNSZ megyei Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatják a belvízelvezető-hálózat rendbetételét végző dolgozókat. A csatornák helyreállításával a Rákóczi úttól északra eső utcák vizét a Rákóczi és a Kossuth út kereszteződésében található központi befogadó hely segítségével már nagy csapadékmennyiség esetén is le lehet vezetni.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyszínre látogató politikai államtitkára is egyetértett azonban abban, hogy hosszú távon nem lehet ennek a területnek a csapadékát ráterhelni a Zsófia-halmi bel-vízelvezető csatornára. Tanulmányterv készül e településrész belvizének közvetlenül a Tiszába történő bevezetéséről.

Időközben a Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulás elvégezte a kezelésében lévő Zsófia-halmi csatorna karbantartását. Az ideihez hasonló belvízgondok elkerülése érdekében egy, a Zsófia zártkertből kivezető földút környékén zárózsilipet helyeznek el, mindaddig akadályozva ezzel a várost körülölelő mezőgazdasági területekről a víz idefolyását, míg azt a település élet- és vagyonvédelme megköveteli.

A korábbi lapszámokban megjelent ütemterv és tájékoztatás szerint folyik a munka, a meglévő árkok rendbetétele, új árkok kialakítása. Az elsősorban a cipőgyári lakótelep pincéiben gondot okozó, sok esetben lezárt padlólefolyókat, a Városi Víz- és Csatornamű segítségével, az ott élők közreműködésével megemelik, szintezik.

Kozma Imre arról is szólt, hogy új szennyvíztisztító megépülése esetén, az egyesített rendszert megszüntetve, külön elvezető rendszert kaphatna a belvíz és a szennyvíz ezen a területen. A tisztító jelenlegi 1000 m3-es kapacitása kicsi, napi 1200-1300 m3 teljesítményre volna szükség. Ezt a gondot vagy a meglévő telep bővítésével, vagy új tisztító építésével lehet megoldani, mégpedig sürgősen, hiszen a Környezetvédelmi Főfelügyelőség bármikor bezárhatná a szennyvíztisztító telepet a határértékek túllépése miatt. Az önkormányzat 2010. december 31-éig kapott határidőt a probléma megoldására.

Az új szennyvíztisztító telep engedélyes tervei november hónapban elkészülnek. A telep létesítése szerepel a Megyei Terület-fejlesztési Tanács és az Észak-Alföldi Régió beruházásai között. A beruházás pályázati pénzből valósulna meg. A régi szennyvíz-tisztító telep bővítése, korszerűsítése kb. 1,3 milliárd forintba, míg egy, a településen kívül megépülő, 1750 m3-es napi kapacitású szennyvíztisztító építése 750-800 millió forintba kerülne.

* * *

Első napirendi pontként a városunk egészségügyi ellátásának helyzetéről, a lakosság egészségügyi állapotáról szóló beszámolót tárgyalta a testület.

Az egészségügyi alapellátást három felnőtt háziorvosi, két házi gyermekorvosi, valamint két fogorvosi praxis biztosítja. Az orvosok vállalkozási formában, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján dolgoznak. Az alapellátáshoz tartozik a védőnői szolgálat, három védőnői állással.

Az itt élők régi kívánságának eleget téve 2004 februárjától laboratóriumi mintavételi hely működik városunkban. A helyben, heti két alkalommal, zárt rendszerrel levett vér- és vizeletmintákat a Hetényi Géza Kórház laboratóriumában elemzik.

Az Országos Mentőszolgálattal folyó tárgyalás eredményeként jövőre új helyre, a Városi Egészségügyi Központba kerül az Országos Mentőszolgálat martfűi mentőállomása.

Szakorvosi ellátások magánrendelés formájában vehetők igénybe településünkön. Az évekkel ezelőtt ingyenesen működő szakrendelések (bőrgyógyászat, nőgyógyászat) megszűntek. Az önkormányzat ez irányú kapacitásbővítési pályázatai nem jártak sikerrel.

Szeptembertől – a MÁV kórházzal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően – társadalombiztosítás által finanszírozott reumatológiai szakrendelés indult az egészségügyi központban, heti két óra rendelési idővel. A Martfűn korábban működő fizikoterápiás kezelő a kórház reumatológiai osztályának kihelyezett egységeként fogadja a továbbiakban a betegeket.

Kiemelten foglalkozott a beszámoló a lakosság egészségügyi állapotával. Az átlagéletkor növekedésével nő a megbetegedések száma. A korszerűbb diagnosztikai eszközökkel, a hatékonyabb, betegségek feltárását elősegítő szűrővizsgálatokkal a korábbinál több betegségre derül vény. Mindez oda vezet, hogy a lakosság csökkenése ellenére folyamatosan növekszik a rendeléseken megjelentek száma. Legtöbben, az országos statisztikákhoz hasonlóan, szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással, mozgásszervi betegségekkel küzdenek. Jelentős az asztmában és az allergiás megbetegedésben szenvedők száma is.

A gyermekek körében az akut megbetegedések között a légúti és emésztőrendszeri fertőző betegségek a legjellemzőbbek. Szaporodnak a pszichés hátterű panaszok. A gyermekorvosi rendelőket naponta közel hatvan beteg keresi fel.

A fogászati ellátás egyre inkább az ingyenes fogmegtartó kezelések irányába tolódik. A szakorvosok szerint Martfű lakosságának fogászati állapota, ellátottsága lényegesen jobb az átlagnál – derült ki dr. Solt Magdolna főorvos beszámolójából.

Az ügyeleti betegellátás központja az elmúlt év őszén Tiszaföldvárra került, a szolgáltatást azóta egy, az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozás, az Emergency Service Bt. (korábban Európa Ambulance Bt.) látja el. A sürgősségi ellátás elsősorban telefonos bejelentés alapján működik. A lakosság megszokta, elfogadta a változást. 2004 októberétől ez év augusztus végéig 752 martfűi beteget láttak el.

A képviselő-testület a beszámoló alapján megállapította, hogy az egészségügyi ellátás városunkban magas színvonalú. A lakosság egészségügyi állapota az országos átlaghoz hasonló. Kiemelten jó színvonalú a lakosság szűrése, melynek megszervezésében jelentős részt vállalnak a civil szervezetek.

Az ügyeleti ellátás változásával kapcsolatban lakossági bejelentés, panasz nem érkezett.

A képviselő-testület fontosnak tartja az egészségügyi ellátásban elért eredmények megtartását, a lakosság számára ingyenesen, helyben igényelhető szakellátások lehetőség szerinti bevonását, valamint a megelőző szűrővizsgálatok továbbfolytatását, szükség esetén az önkormányzat anyagi támogatásával.

* * *

A Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Irodájának tevékenységéről, kiemelten az okmányiroda munkájáról tájékozódtak a továbbiakban a képviselők.

Ez az iroda látja el a népesség-nyilvántartással, hagyatéki ügyintézéssel, hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadásával, honvédelemmel, anyakönyv-vezetői feladatokkal, személyzeti, oktatásszervezési, munkaügyi, hivatali jóléti teendőkkel, szabálysértési ügyintézéssel, közhasznú munka szervezésével, birtok-vitákkal, tartási szerződésekkel, sportügyekkel, ifjúságvédelemmel, bűnmegelőzéssel, kereskedelemmel és vendéglátással, telepengedélyezéssel, mezőgazdasággal, állategészségüggyel, növényvédelemmel, valamint az okmányiroda működésével kapcsolatos feladatokat.

Az elmúlt évben 79 alkalommal került sor szabálysértési ügyintézésre, többségében tulajdon elleni ügyekben. Idén eddig több mint 50 szabálysértéssel foglalkoztak.

2004-ben 22, 2005-ben 13 működési engedély kiadása iránti kérelem, 21 illetve 8 üzlet megszüntetés bejelentése, 7 illetve 1 üzletkör módosítási kérelem, az elmúlt évben 1, az idén 5 játékterem működtetéséhez történő hozzájárulás és 1 - 1 mozgóárusítási kérelem fordult elő. 2004-ben 7, az idén 4 alkalommal került sor telepengedélyezési eljárás lefolytatására.

2004-ben 121, 2005-ben eddig 73 változás volt a vállalkozói állomány adataiban (új vállalkozó bejegyzése, vállalkozói tevékenység megszüntetése, módosítása). Jelenleg 275 egyéni vállalkozó és 208 társas vállalkozás működik a városban. 132 kereskedelmi egység üzemel, ezen belül 37 vendéglátó egységet tartanak nyilván (3 cukrászda, 21 söröző és kocsma, 10 melegkonyhás egység, 2 kereskedelmi szálláshely és 1 diszkó).

Okmányiroda 2000 novembere óta működik városunkban. Feladataik: személyi adat- és lakcímnyilvántartás, személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány, gépjárművezetői engedély, útlevél), gépjármű okmányok (törzs-könyv, forgalmi engedély), mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiadása, közlekedésigazgatási teendők, okmányokkal kapcsolatos bejelentések fogadása, adat-szolgáltatás a hatáskörébe tartozó nyilván-tartásokból, vállalkozói igazolványok kiadásával és visszavonásával összefüggő feladatok, választások lebonyolításával kapcsolatos előkészítő, technikai feladatok.

A martfűi iroda illetékességi területét növeli Rákócziújfalu is, így az ide tartozó polgárok száma 9450. Az okmányirodában a folyamatos háttérfeladatok ellátása miatt pénteki napokon egyáltalán nem, más napokon is csak meghatározott időpontig (kedden délig, egyéb napokon pedig 15 óráig) fogadják az ügyfeleket.

A polgárbarát ügyintézés érdekében ez év áprilisától előzetes időpontfoglalásra is lehetőséget nyújtanak. Erre azért is szükség volt, mert egy márciusi jogszabályi változás alapján a vállalkozói igazolvány kiváltása, a lakcímváltozás bejelentése és a közlekedési igazgatási ügyek közül a hatósági ügyek (vezetői engedély bevonás, gépjármű kitiltása a forgalomból stb.) kivételével minden más okmányirodai ügykörhöz tartozó ügyben az ország bármely okmányirodájában kezdeményezhetik az ügyintézést a polgárok.

Ha egy ügyfél bejelentkezik telefonon és időpontot kap, előfordulhat, hogy mire az okmányirodába érkezik, előtte bejelentkezés nélkül már megjelent valaki, akinek az ügyével foglalkozni kell, és így az időre érkezőnek lehet, hogy egy keveset várnia kell. Ezért az ügyfelek türelmét és megértését kérte Hegedűsné Blaskó Anikó irodavezető.

A képviselő-testület elfogadta a beszámolót, feladatként határozva meg az ügyfelek magas színvonalú, polgárbarát, szolgáltató jellegű kiszolgálásának tovább-javítását az okmányirodai ügyintézés menetében, valamint az elektronikus ügyintézés beindítása és folyamatos bonyolítása technikai és egyéb feltételeinek biztosítását.

* * *

Elfogadta a képviselő-testület a 2005. évi pénzügyi terv első félévi végre-hajtásáról szóló tájékoztatót. Eszerint a költségvetés első félévi teljesítése 1.487.085 ezer forint bevétellel és 1.490.711 ezer forint kiadással zárult. Az intézményi működési bevételek az éves előirányzat időarányos szintjénél alacsonyabban, 46,8%-ban teljesültek. A helyi adóbevétel időarányosan 54,1%-ban teljesült. Az éves kiadási előirányzat első félévi teljesítése azonban meghaladja az időarányos szintet, az összes tervezett kiadás 59,7%-ának felel meg. Ezen belül a működési kiadások aránya 97,6%.

* * *

Az idei pénzügyi terv módosítására is sor került ezen az ülésen. Az állami támogatás módosítása, az önkormányzat által átvett pénzeszközök és többletbevételek előirányzat módosítása, önkormányzaton belüli belső átcsoportosítás, pénzmaradvány felosztás a költségvetés bevételi és kiadási oldalát 12.366 ezer forinttal növelték.

* * *

Az országgyűlés az elmúlt év végén fogadta el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt (KET), mely 2005. november 1-jén lépett hatályba. A törvény jogharmonizációs feladataival érintett helyi önkormányzati rendeletek módosításának végrehajtására ez év januárjában ütemterv készült. Az ütemtervben felsorolt rendeletek felülvizsgálatával végeztek a polgármesteri hivatal munkatársai.

Az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2005. november 1-jétől hatályos változása szerint “A rendeletben meghatározott állatlétszám feletti egyedszám tartására, valamint a nem szabályozott állatfajokra vonatkozó állattartás engedélyezésére egyedi állattartási engedély kérhető.” Az egyedi állattartásra vonatkozó kérelmet írásban, az erre a célra kialakított formanyomtatványon, Martfű polgármesterénél kell benyújtani.

A helyi rendelet további módosítása szerint “Az olyan – nem háziasított, egzotikus, veszélyes – állat /pld. ragadozók, majmok, hüllők, rovarok, pókok, stb./ tartása, amely harapásával, csípésével, szorításával, stb. az ember életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának feltételeit előíró rendeletben foglaltak biztosítása esetén csak egyedi állattartási engedély birtokában megengedett.”

A helyi iparűzési adóról valamint a vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletet szintén módosítani kellett. Mindkét rendeletben újra szabályozták a kérelem (bevallás, bejelentés) előterjesztésének módját, a formanyomtatvány használatát.

A felülvizsgálat eredményeként további rendeletmódosításokra illetve új helyi önkormányzati rendelet alkotására is sor került.

Az időközben bekövetkezett szervezeti változások miatt új rendeletet alkotott a képviselő-testület a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásáról, feladatairól.

Változtak a lakások és helyiségek bérletét szabályozó önkormányzati rendelet szociális bérbeadásra vonatkozó feltételei.

Beépítették a település környezetvédelmének szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe azt a növényvédelemmel kapcsolatos ez évi törvényi módosítást, amely az allergiát okozó növényektől való mentesítési feladatokat szabályozza. Eszerint a “Martfű város közigazgatási területén az e rendeletben 1.§. (1) bekezdésben felsorolt személyek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban) lévő területeket kötelesek a gyom- és allergiát okozó növényektől mentesen tartani. A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Változott a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, amelyet külön napirendi pontként tárgyalt a képviselő-testület.

Módosították a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Törvényi előírás alapján a helyi önkormányzatoknak szociális információs szolgálatot kell működtetniük. Martfűn ezt a feladatot a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat végzi. Minden 2000 főt meghaladó lakosságszámú település esetében szociális kerekasztal működtetésére kötelesek az önkormányzatok. Helyi rendeletben szabályozták a kerekasztal létrehozását, feladatát, résztvevőinek körét, működését.

A szociális törvény “nappali ellátás” rendszerébe sorolta a korábban idősek klubjaként működő ellátási formát, ezt a változást is átvezették a helyi rendeletben.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint a képviselő-testület önkormányzati hatósági hatáskörének átruházását, valamint az általánostól rövidebb ügyintézési határidőket rendeletben kellett szabályozni. Az utóbbi önkormányzati rendeletről Balogh Edit címzetes főjegyző ad tájékoztatást következő lapszámunkban.

* * *

Változott ebben az évben a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény. A jogszabályváltozásnak megfelelően felülvizsgálta a képviselő-testület a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A törvénymódosítás alapján a képviselő-testületnek minden évben felül kell vizsgálnia a temetői árakat: a sírhelyekkel kapcsolatos, valamint a temetkezési szolgáltatók illetve a létesítményt használók által fizetett díjakat, figyelemmel a törvényben meghatározott maximális díjtételekre. Jelentős emelkedés történt a temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók (sírkövesek, stb.) által fizetendő díjakban). Az urnafal kolumbárium fülkéiért fizetett díjak az építési költségeikkel arányosan, szintén emelkedtek. Ezeket a fülkéket ugyanis előre, az önkormányzat készítteti el, ezt követően lehet 25 évre megváltani. Kisebb mértékben a sírhelyek mérete is változott a helyi rendeletben. Módosult a halottak napi nyitva tartás (7,30 - 21 óráig). A szolgáltató ezzel szeretné elejét venni az éjszakai mécses gyújtások okozta tűzveszélynek.

* * *

Az önkormányzat nevelési - oktatási intézményei alapító okiratainak felülvizsgálatáról és módosításáról is szavaztak a képviselők. Az okiratoknak tartalmaznia kell a maximálisan felvehető gyermek-, tanulólétszámot. A közoktatási célú normatív állami hozzájárulások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha ezek az adatok szerepelnek az alapító okiratban.

* * *

Döntött a képviselő-testület a kiskincs-tári gazdálkodás szervezetének átalakításáról. Az önkormányzat az elmúlt év januárjától hozta létre a kincstári gazdálkodási formát és annak szervezetét, azzal a céllal, hogy a kötelezettségvállalások az előirányzatokkal összhangban legyenek, a gazdálkodás átláthatóbbá váljon. A kiskincstár meghozta a várt eredményt, nélküle az önkormányzat gazdálkodása már többször veszélybe került volna – olvasható Balogh Edit címzetes főjegyző előterjesztésében.

A létrehozás óta eltelt időszak tapasztalatai, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet módosítás indokolta a kiskincstár szervezetének áttekintését. Az adminisztrációs feladatokat valamennyi intézményt érintően a Városgondnokság gazdasági csoportja látta el. A kiadások teljesítéséhez igazodó intézményfinanszírozás érdekében a Városgondnokság 9 dolgozójából 4 főt áthelyeztek a polgármesteri hivatal pénzügyi és adóügyi irodájának gazdasági csoportjába. A kincstárnok irányításával a továbbiakban ez a szervezet látja el az önkormányzati intézmények gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs feladatait. Két, eddig is a Városi Víz- és Csatornaműhöz kötődő feladatokat ellátó gazdasági ügyintéző munkajogilag is a víz- és csatornaműhöz került. Két fő a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál eddig betöltetlen álláshelyeken folytatja munkáját, egy fő pedig létszámleépítésre került.

* * *

Ebben az évben, korábbi képviselő-testületi döntések alapján, újabb, jelentős létszámcsökkentés történt az önkormányzati intézményeknél. A József Attila Általános Iskola 4 pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott jogviszonyát szüntette meg felmentéssel. A Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium gazdasági csoportjából egy fő jogviszonyát szüntetik meg felmentéssel 2006. január 1-jétől.

Az önkormányzat a fenntartásában működő óvoda, általános- és középiskola közétkeztetési feladatait 2005 augusztusától szolgáltatási szerződés keretében látja el. A korábban a Városgondnokság által működtetett konyha bérbeadásával a Városgondnokság 14 konyhai dolgozóját is érintette a közalkalmazotti létszámcsökkentés (10 fő munkajogi jogutódlással a közétkeztetést ellátó vállalkozásnál folytatta munkáját).

Mint ahogyan arról már szó volt, a kiskincstári rendszer átszervezése során a Városgondnokságnál működő 9 fős gazdasági csoport teljes létszámleépítésre került.

A buszpályaudvar ingatlan értékesítését követően döntés született Városgondnokság alkalmazásában álló piacfelügyelő jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről. Az intézmény által működtetett Bérlők Házában pedig egy takarító közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg 2006 áprilisától.

Ezzel a 2005. évi költségvetési rendeletben meghatározottaknak megfelelően, az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak száma 2006. április 1-ig 30 fővel, 290 főről 260 főre csökken.

* * *

A Munkaügyi Minisztérium 7,5 milliárd forinttal támogatja, hogy az önkormányzatok 2005. december 1-jétől 2006. május 30-ig közmunkát végeztessenek. A pályázatokat a megyei munkaügyi központhoz kellett benyújtani október 17-ig. A martfűi önkormányzat 20 fő foglalkoztatására, belvíz-, csapadékvíz-elvezetésre, közterület karbantartásra irányuló közmunkaprogramját és pályázatát, valamint az ehhez szükséges saját forrás biztosítását támogatta a képviselő-testület.

* * *

Az önkormányzat új szennyvíztisztító telep létesítését tervezi. A tisztító megépítésére kiszemelt terület megközelítését szolgáló, a város Tiszaföldvár felé eső, belterületi határvonala után, a Tisza gáttal párhuzamosan, magántulajdonú szán-tóterületek között haladó földút jelenleg állami tulajdon. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, saját használatú út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló előterjesztés támogatásáról is döntöttek a képviselők.

* * *

Ezt követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központjának létrehozásáról szóló tájékoztatót tárgyalta és fogadta el a testület. A központ létrehozása akkor valósulhat meg, ha a kistérség 17 települése támogatja és együttműködik a feladatok ellátásában. A társulási tanács szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ létrehozása mellett foglalt állást. Az intézmény székhelye Rákóczifalva lenne, Martfű, Újszász, Nagykörű és Szolnok központú telephelyekkel. A közösségi ellátás központja Szolnok lenne minden településre kiterjedően; a támogató szolgáltatást Rákóczifalva végezné Martfűn és Rákócziújfaluban, Újszász pedig Zagyvarékas településen látná el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központja Szolnok lenne valamennyi településen.

Ez az intézkedés a martfűi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot nem érintené hátrányosan, megmaradna a létszáma, és lesznek olyan feladatok, melyek telephely szinten kevesebbe kerülnének, többmilliós megtakarítást jelentve városunknak.

* * *

A Martfűi Labdarúgó Sportegyesület kérelmet nyújtott be az oktatási, művelődési és sport bizottsághoz illetve a polgármester úrhoz, melyben 433.600 forint plusztámogatást igényelt a 13 éves korosztály versenyeztetésére (U-13) a 2005/2006-os idényre. A Magyar Labdarúgó Szövetség határozata értelmében a 2005-2006-os bajnoki évtől kezdődően a megyei labdarúgó bajnokságban szereplő csapatoknak kötelező 1993, 1994-ben született korosztályú csapatot versenyeztetni, ellenkező esetben az egyesület összes csapatát törlik a bajnokságokból. Ez a döntés Martfűn 230 sportolót érintene.

A képviselő-testület fedezethiány miatt 4 igen, 2 nem és 7 tartózkodás mellett elutasította a Labdarúgó Sportegyesület kérelmét. A sportegyesület ebben az évben 3 millió forint önkormányzati támogatást kapott.

Herbályné