Sporttámogatások - Átlátható gazdálkodást vár az önkormányzat a Martfűi Labdarúgó Sportegyesülettől

Elfogadta a sportszervezetek 2013. évi támogatásáról szóló előterjesztést Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az április 25-i ülésén. A korábbi előlegfolyósítást követően, most a támogatások végleges összegének meghatározására került sor. 

A Martfűi Labdarúgó Sportegyesület azonban csak akkor juthat hozzá a 3,4 millió forintos önkormányzati támogatáshoz, ha a gazdálkodásában és az elmúlt évi költségvetési támogatás felhasználásáról készült beszámolójában feltárt hiányosságokat pótolja.

 

Az elmúlt évi 13,1 millió forintos támogatási keretet közel egymillió forinttal emelte meg a képviselő-testület a város idei pénzügyi tervében. A 14 millió forintos közvetlen sportfinanszírozásra szánt összeg az éves költségvetés 1,5%-át teszi ki.

Az önkormányzat sportkoncepciójában szabályozottak szerinti támogatási igényt ez évben hat sportszervezet nyújtott be, 15,2 millió forint támogatási összeg igénybevételére.

Az év közben felmerülő, indokolt rendkívüli igények támogatására 500 ezer forint tartalékkeret létrehozása mellett, 13,5 millió forint sporttámogatás felosztására tett javaslatot előterjesztőként Tarjányiné Tasnádi Edit, a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője.

2013-ban a Martfűi Városi Sportegyesület 3 millió forint önkormányzati forrással számolhat, amely 300 ezer forinttal magasabb az előző évi összegnél. A Martfűi Labdarúgó SE ebben az évben is 3,4 millió forint támogatáshoz jut. A Kézilabda KKE 100 ezer forinttal emelt összeggel, 2,5 millió forint önkormányzati forrással gazdálkodhat. A Martfűi Kyokushin Karate Klub 2013-ban is 2,5 millió forintot vehet igénybe. A Martfűi Úszó- és Triatlon Klub ez évi támogatása 240 ezer forinttal, 2040 ezer forintra emelkedett. Az R-15 Postagalambsport Egyesület is magasabb, 70 ezer forintról 100 ezer forintra emelt önkormányzati kerettel gazdálkodhat.

Készülnek a támogatási szerződések, és a támogatási keretösszegek utalása is hamarosan megtörténik.

A sporttámogatások körében két határozati javaslatról döntött a képviselő-testület: egyik a sportszervezetek támogatási összegének meghatározása, a másik a Martfűi Labdarúgó Sportegyesülettel kapcsolatos támogatásról szóló határozati javaslat volt.

A képviselő-testület nem fogadta, nem fogadhatta el a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület 2012. évi költségvetési támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi beszámolóját. A 2013. évben az egyesületnek megállapított támogatást mindaddig nem folyósítja az önkormányzat, amíg a korábban egy könyvvizsgáló és adótanácsadó társaság által elvégeztetett külső pénzügyi szakértői vizsgálat által feltárt hiányosságokat - az önkormányzat által megadott, segítő szándékú szempontsor alapján - az egyesület nem pótolja, és az átdolgozott 2012. évi beszámolóját be nem nyújtja.

Petyus János elnök és a további tisztségviselők lemondása miatt új elnök és elnökségi tagok választása szükséges. Az önkormányzati határozatba foglaltak alapján a távozó elnök az újonnan választandó elnöknek, vezetőségnek köteles átadni valamennyi folyamatban lévő ügyet, és a képviselő-testület határozatának végrehajtásáról 2013. május 13-ig részletesen be kell számolnia.

Kisebb hiányosságokat több sportegyesület esetében feltárt a 2012. évi önkormányzati sporttámogatás felhasználására vonatkozó beszámolókban a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság. A labdarúgó egyesület esetében azonban a külső szakértői vizsgálat is olyan alapvető bizonylati hiányosságokat talált, amelyek közpénzek felhasználása esetén megengedhetetlenek.

A Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok bizottsága önállóan, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal közös ülésen is áttekintette a labdarúgó sportegyesülettel kapcsolatos szakértői vizsgálati anyagot, és az abban megfogalmazott problémák alapján állították össze és foglalták határozati javaslatba a sportegyesület további önkormányzati támogatásának feltételeit. Mindezekről az előzményekről, a sportbizottság képviseletében, Tarjányiné Tasnádi Edit bizottságvezető távollétében, Rágyanszky István adott tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen.

– Az eljárás során minden sportegyesület beszámolójával összefüggésben megnéztük a kapcsolódó bizonylatolásokat, nyilvántartásokat. A labdarúgó egyesületnél nagyobb problémákat találtunk, így merült fel a külső könyvszakértők bevonása. Az önkormányzatnak, mint támogatónak lehetnek a gazdálkodásra vonatkozó elvárásai, amelyek alapján ezeknek a szervezeteknek működniük kell. Semmi pluszt nem kérünk, csak ami minden egyes sportszervezettől elvárható. Amennyiben a labdarúgó sportegyesület teljesíti ezeket a feltételeket, semmi akadálya nem lesz annak, hogy az önkormányzat a korábbi éveknek megfelelően támogassa ezt a sportegyesületet is - erősítette meg dr. Urbán-Szabó Béla, a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság vezetője. – Ennél az egyesületnél nem csak anyagi támogatásról van szó, hanem a háttér intézmények önkormányzati finanszírozása is jelentős mértékű. Ennek a háttér infrastruktúrának a működtetésén is változtatni kell, hogy más egyesületek tagsága és sportolói is használhassák a sporttelepet.

– Szinte erején felül támogatja az önkormányzat a sportegyesületeket. Ennek az önkormányzati erőfeszítésnek is köszönhetően színes sportélet folyik Martfűn. Önkormányzati finanszírozás azonban csak a közpénzekre vonatkozó szabályok betartásával lehetséges, amiért mi magunk is felelősek vagyunk – hangsúlyozta dr. Kiss Edit.

Városunk polgármestere, különösen a sportoló gyerekek érdekében reméli, hogy a labdarúgó egyesület a képviselő-testület által megszabott határidőn belül meg tud felelni a jogszabályi feltételeknek, amelyek nélkül önkormányzati támogatás nem adható.

A testületi ülésen elhangzottak alapján ebben az évben a sportinfrastruktúrára, a sportcsarnok állagának javítására is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat.

- Szorítunk a labdarúgóknak, hogy a helyzetük rendeződjön – fogalmazott a képviselő-testületi ülésen Sági István. A Martfűi Városi Sportegyesület vezetője az önkormányzat további támogatását kérte a megfelelő bizonylati, elszámolási gyakorlat kialakításában. Azt is megtudtuk, hogy az egyesület fejleszteni szeretné sportlétesítményeit, s hogy az erre irányuló pályázatban az önkormányzat együttműködésére is számítanak.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert ilyen dolgok kerültek elő az egyesületnél, amelynek vezetőségi tagja vagyok - fogalmazott Oláh Kálmán. A képviselő-testület ülésén ugyancsak jelenlévő Hovodzák Ferenc nevében is ígérte, hogy mindent megtesznek a zökkenőmentes átállás, a folyamatos munka érdekében, hiszen nagyon sok fiatal sportol a labdarúgó egyesületben. Az egyesület tisztújító közgyűlésére május 10-én kerül sor. Oláh Kálmán bízik abban, hogy az új vezetés olyan mederbe tereli az egyesület működését, gazdálkodását, hogy meg tudnak felelni a szülők, a gyermekek és a képviselő-testület elvárásainak is, hiszen a labdarúgó egyesület legjelentősebb szponzora az önkormányzat.

Herbály Jánosné

2013-05-02 18:47