Önkormányzati felhívás – Ebösszeírás szeptember végéig, nyomtatvány

Tisztelt ebtartók! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal – ebösszeírást végez.A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem szíveskedjenek az ebtartók az állat oltási könyvében található adatokat szolgáltatni a nyilvántartás számára az alábbi módokon:

- személyesen, az ebösszeírást végző önkormányzati foglalkoztatottaknak,

- a kitöltött összeíró adatlapnak a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába történő bedobásával,

- az összeíró adatlapnak postai úton (5435 Martfű, Szent István tér 1.) történő megküldésével,

- az összeíró adatlap faxon történő továbbításával, (56/450-853)

- az összeíró adatlapnak elektronikus úton, a dobrosine@ph.martfu.hu címre történő megküldésével.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. szeptember 30.

Azok számára, akiket az összeírók nem találtak otthon, vagy önállóan szeretnék kitölteni, az adatlap a helyi lap augusztusi számának mellékleteként is elérhető. További példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal I. emelet 121. sz. irodájában.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján30.000 Ftlehet.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent megjelölt módokon továbbíthatja a nyilvántartás számára.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a chippel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Szász Éva
Jegyző

Letölthető ebösszeíró adatlap>>>

2013-08-15 12:55