„A magyar kultúra közös kincsünk” – A kultúra ünnepe Martfűn

A magyar kultúra értékeivel, egyediségével épül be az európai kultúrába, a Magyar kultúra napja tisztelgés nemzetünk himnusza és alkotója, Kölcsey Ferenc előtt – e gondolatokkal nyitotta Asztalos Árpádné igazgatónő a Magyar kultúra napja martfűi ünnepét 2015. január 21-én. A kultúra nemzeti és helyi hagyományai, értékei tiszteletére rendezett városi megemlékezést ünnepi gondolatok,  kivételes zenei élmény Várnagy  Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek előadásában, valamint  önkormányzat rangos kulturális díjainak átadása emelte jeles ünnepeink közé. A városvezetés elismerése nyomán 2015-ben Bozorádi János ének-zene pedagógus, karnagy és Juhászné Hidvégi Edit pedagógus, mézeskalács készítő népművész részesült ”Martfű Város Kultúrájáért” díjában.– A kultúrához hozzátartoznak a társadalom intézményei, értékei és tapasztalatai –hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében dr. Papp Antal. – A magyar népi kultúra legismertebb jellegzetességei: a látványos népviselet, a sajátos magyar néptánc, népdal és népzene, a sokszínű mese és mondavilág, a gazdag hímzés és fazekas művészet. A magyar nemesség által évszázadokon át fenntartott hagyományokból táplálkozik a magyar történelmi küldetéstudat és a nemzeti szabadság eszménye. Az évfordulóval kapcsolatosan a megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadhatjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Éppen ezen okból önkormányzatunk is – most már hagyományosan – ebben az időszakban a kultúráért, a képviselőtestület szavazata alapján díjat adományoz, amelynek átadására összejöttünk, és e kötelezettségemnek örömmel teszek most eleget – zárta ünnepi gondolatait a polgármester.

Városunkban már több éve hagyomány, hogy a Magyar kultúra napján Martfű Város Önkormányzata dísz plakett adományozásával köszönti azokat, akik városunk kulturális életében kimagasló munkát végeztek. 2012 óta önkormányzatunk jelentős rangra emelve,”Martfű Város Kultúrájáért” díjat adományoz e jeles ünnepen. A kultúrában magas színvonalon alkotók számára a Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített plakett fejezi ki a településen élők köszönetét.

2015-ben a „Martfű Város Kultúrájáért” díjakat Bozorádi János ének-zene pedagógus, karnagy, valamint Juhászné Hidvégi Edit pedagógus, mézeskalács készítő népművész vehette át ünnepélyes keretek között a polgármestertől.

Az ünnepi rendezvény vendégei a díjátadásokat követően Várnagy  Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek nagysikerű előadását, versekkel tűzdelt négykezes zongora koncertjét hallgathatták meg. Az ismert művész házaspár „Földi mese” című műsorában a zeneirodalom gyöngyszemeiből válogatott az ünnep estjére, őszinte elismerést, vastapsot kiérdemelve martfűi közönségüktől.

Martfű kulturális díjazottjai köszöntésével, baráti, munkatársi gratulációkkal zárult a Magyar kultúra napja martfűi ünnepe, idézve az esten elhangzott, ifj. Fasang Árpád zongoraművész gondolatait, miszerint: "Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk.”

Magyar Mária

 

„Martfű Város Kultúrájáért” díjat vehetett át Bozorádi János ének-zene pedagógus, karnagy.

Bozorádi János több évtizedes kiváló ének-zene pedagógusi munkája során generációk nőttek fel a keze között az együtténeklés örömében, a zene szeretetében.

1973-ban került a martfűi általános iskolába, mint ének-zene tanár és tanító. Létrehozta az iskolai nagykórust és kamarakórust. 1989-től az intézmény igazgatója lett. Martfűre kerülése óta a városi anyakönyvi munka segítőjeként évtizedekig orgonajátékával tette még színvonalasabbá az esküvőket, névadókat. Gyermekkórusok sora szerepelt kiváló országos eredményeket elérve az ő irányításával. Több rádiófelvétel is készült kórusaival.

 1979 óta, 35 éve vezeti a Martfű Városi Nőikart.  Az évek során sok zeneszerető fiatal nevelődött ki „kezei között”, a kórusban sok volt tanítványa is énekel. A kórus Martfű zenei életének meghatározója. Bozorádi János karnagynak köszönhetően a kórus művészeti tevékenysége fejlődött, repertoárja szélesedett. Karnagyi munkája során elérték a KÓTA legnagyobb elismerő minősítését, a „Hangverseny Cum Laude” címet. Vezetése alatt, köszönhetően igényes munkájának, a kórus a megyei zenei életben is kiemelkedő tevékenységet folytatott, több sikeres hangversenyt adott a Szolnoki Szimfonikus zenekarral. A kórus szerepet vállal a megyei zenei életben is, szívesen vesznek részt a megye településein jótékonysági egyházzenei hangversenyeken és jeles ünnepeken. A kórust elismerve, kétévente Martfű város ad otthont a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt énekkari találkozónak.  Az elmúlt évek alatt számtalan díj és kitüntetés fémjelezte a kórus eredményes szakmai munkáját, köszönhetően Bozorádi János igényes és művészi karnagyi munkájának.

Néhány szép elismerés ezekből:

1994. Martfű Városért „PRO URBE” DÍJ

1994. és 1996. Olaszország – Riva Del Garda Nemzetközi Kórusverseny (ezüst fokozat)

1995-96. A Magyar Rádió Kóruspódium műsorában több hangfelvétel készült a kórussal

1997. Hangversenykórus minősítés - KÓTA

MSZOSZ Művészeti-kulturális díj

I. Kodály Zoltán Kórushangverseny – Budapest Vigadó (ezüst fokozat)

2000. Hangverseny Cum Laude minősítés - KÓTA

2000-2005. Részvétel külföldi fellépéseken (Szlovákia, Lengyelország, Franciaország)

2004. Az énekkar fennállásának 25. évfordulójára Cd lemezt jelentetett meg

 A kórus életében sok hazai fellépés is emlékezetes volt, mint például a Budapesti Történeti Múzeumban és a Szent István Bazilikában adott hangverseny. A kórusmuzsika népszerűsítésében végzett munkája során a kórus több hazai és külföldi kórussal szervezett közös hangversenyt, többek között a budapesti Erkel Ferenc Vegyes Karral, az Oslói Filharmonikusok Vegyes Karával, Turku város Dóm templomának Nova kórusával.  Megalakulása óta tanár úr, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusának.

Munkája során, kulturális misszióként, fontosnak érezte a magyar kórusmuzsika népszerűsítését.

Szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult a kórusmuzsika népszerűsítéséhez, a város színvonalas zenei életéhez, a fiatalok körében kifejtett zenepedagógiai munkájával zeneértő és zenekedvelő közönség neveléséhez. Több éve eredményes és megbecsült tanára az Ádám Jenő Művészeti Iskolának is.

Martfű Város kulturális életében végzett kimagasló munkájáért méltán érdemelte ki e jeles díjat.

* * *


2015-ben „Martfű Város Kultúrájáért” díjban részesült
Juhászné Hidvégi Edit pedagógus, mézeskalács készítő népművész.

 

Juhászné Hidvégi Edit 1984-ben szerzett tanítói oklevelet. Ebben az évben kezdte meg munkáját a tiszaföldvári Belterületi Általános Iskolában. 1985-től dolgozik városunk általános iskolájában. 30 éve, tanítóként oktatja, neveli az alsó tagozatos gyermekeket az írás, az olvasás, a művészetek egész életre meghatározó tevékenységére. Teszi ezt teljes odaadással, gyermekszeretettel, a szülők, a munkatársak egyöntetű elismerésével, a tanulók örömére, melyet mosolyukkal, ölelésükkel fejeznek ki "Editke néni" iránt.

Nevelő - oktató tevékenységének eredményességét szaktudása, pedagógiai kulturáltsága mellett kedvező pedagógusegyénisége is meghatározza: a magyar nyelv és irodalom, a kézművesség, a néphagyományok tanulási élményeken, gyakorlati problémák megoldásán keresztül történő megszerettetése, a tanár-diák kapcsolatban szeretetet sugárzó viselkedése, hangulatos óravezetése valamennyi tanítványa számára emlékezetes élményt jelent.

Tanítványaival és a szülőkkel való kapcsolata mintaértékű, kollégái körében is elismertséget szerzett mindig igen alapos szakmai tevékenysége és megbízható személye.

2007-ben szerzett népi játszóház foglalkozásvezetői vizsgát, melyet mindennapos munkájában is hasznosít. Olyan mintát továbbít kollégái, a szülők felé, amely a gyermek elsődlegességét és megismételhetetlenségét emeli ki nap, mint nap. Tevékenysége nagyban hozzájárul városunk iskolájának sikeres kulturális, szakköri és pályázati tevékenységéhez.

2008 óta foglalkozik mézeskalács készítéssel. Békéscsabán, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület Kézműves Iskolájában tanulta ezt a népi kismesterséget. Munkáira elsősorban a dél-alföldi stílus jellemző. Pedagógusként szívesen tart hagyományőrző játszóházi foglalkozásokat, hon- és népismereti órákat. Szakmai vezetője a 2012-ben átadott Kézműves Háznak, melynek célja, hogy működjön városunkban egy olyan szakmai műhely, amely a néphagyományok továbbadásával foglalkozik. A ház különlegessége, hogy műhely és alkotóház egyben, ezeket a funkcióit egészíti ki a hagyományosan berendezett tiszazugi tisztaszoba, mely bútorok, tárgyak Edit saját gyűjtése és családi hagyatéka. Ezt tárja tiszta szívvel a látogatók elé, mesélve a régmúlt emlékeiről, életmódjáról.Mindez új lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére az itt lakók, s a településünkre érkező kirándulók számára is, színesítve a város turisztikai palettáját, népszerűsítve a térség tradícióit. Edit szakmai vezetésével Kézműves Házunk 2014-ben csatlakozott a „Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos  Hétvégéje elnevezésű programhoz, mely nyitott foglalkozásokkal és táncházzal várta az érdeklődőket. A rendezvény nagy sikert aratott és országosan is népszerűsítette városunkat.Edit igényes és szép mézeskalács munkáival már országos és megyei népszerűséget vívott ki, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként többször vett már részt nagyobb fesztiválon, országos rendezvényen.  Csak néhány ezekből: Gulyásfesztivál – Szolnok 2008.; Mesterségek Napja – Budai Vár, 2010, 2012, 2014.; Heineken Családi napok 2010.; Körösvölgyi Sokadalom 2011.; Húsvéti vásár és kiállítás – Gyula 2010., 2011.; Néprajzi Múzeum - Budapest 2011.;  Tojáscsoda - Mézvarázs című kiállítás - Magyar Nemzeti Galéria 2011.; Nemzetközi Néptánc Találkozó – Szolnok 2011.; Jász-Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület Jubileumi Kiállítása 2014.

Számos városi ünnepen és rendezvényen vett részt színvonalas munkáival, fogadta városunk vendégeit, testvérvárosaink delegációját és legutóbb nagy lelkesedéssel szervezte a népművészeti alkotók karácsonyi vásárát, mely nagy sikert aratott a látogatók körében.

  Juhászné Hidvégi Edit színvonalas kulturális munkáját a kultúra iránti elhivatottság jellemzi, mellyel példát mutat városunk lakóinak és a felnövekvő generációnak.

Martfű Város kulturális életében végzett kimagasló munkájáért méltán érdemelte ki e jeles díjat.

Tovább a képekhez>>>

2015-01-26 16:29