ÍRJUNK EGYÜTT KÖNYVET! – TISZA CIPŐGYÁRI TÖRTÉNETEK

CSÁSZÁR VAGYOK MOSZKVÁBÓL – ÉS MÁS TISZA CIPŐS TÖRTÉNETEK


Kedves Martfűiek, Egykori Cipőgyári Dolgozók!

Ismerik Önök a munkacímben szereplő humoros történetet? Tudnak hozzá hasonlókat, vagy esetleg jobba­kat? Szívesen megosztanák ezeket másokkal is? Ha igen, itt a ragyogó alkalom! Legyenek a társszerzői a Tisza Cipőgyárról, még inkább a valaha itt dolgozó emberek életéről, munkájáról szóló könyvnek!Higgyék el, nem egy előzmények nélküli, kóbor ötletről van szó! A 2012-ben megjelent, Pusztáról a Parlamentbe című könyvembe számos történetet beleírtam mesterszállási őseimről, ottani gyerekkoromról és cipőgyári éveimről. Azért, hogy ezt mások is megtehessék 2016-ban Régi mesterszállási családok cím­mel könyvet adtam ki, amelyben 83 földim mutatta be felmenőit. A nagy sikerre tekintettel tavaly megje­lent a 2. kötet, benne Régi mesterszállási történetek is helyet kaptak. Ebben 88 szerzőtárs írása jelent meg. Ilyen sokszerzős könyv lesz ez is. Úgy érzem, nem avatatlanul nyúlok a témához. Húsz évig a gyár dolgo­zója voltam (1974-1994), és a gyár további húsz évére van rálátásom (tanuló évek, képviselői időszak). Sok emberrel kerültem kapcsolatba, a volt dolgozók közül még ma is sokakat ismerek, tehát van esély rá, hogy egy jó könyv szülessen.

Mi kell még hozzá? Természetesen Önök! Gyűjtsenek egy kis bátorságot, gondolják át azt, ami Önökkel a gyárban történt, vagy amit másokról, másoktól hallottak! Olyan történetekre van szükség, amelyeket munkatársaikkal vagy a családtagokkal már sokszor felidéztek!

Nem statisztikai adatoktól hemzsegő, tudományos igényű gyártörténet lesz ez, hanem a volt dolgozók érde­kes történeteinek a gyűjteménye. A humoros írások mellett komoly történetek, sorsfordító pillanatok, a kor­ra jellemző, vagy attól éppen eltérő epizódok kapnak benne helyet, az alapítástól kezdve 2009-ig. Írhatnak régi kollégáikról, vezetőikről, feleleveníthetik a szüleiktől hallott dolgokat. Bele tehetik a történeteket hite­lesítő, színesítő fényképeiket, bemutathatnak fontosnak tartott iratokat. A képek, íratok közül a legérdeke­sebbek történetek nélkül is helyet kaphatnak a Képgalériában. Az írásokat, képeket, iratokat június 30-ig szíveskedjenek eljuttatni hozzám (személyesen, levél, e-mail útján)!

Nézzük a megjelenéssel kapcsolatos részleteket:

1. Nem több oldalas, máshol már megjelent tanulmányokra, általánosságokra van szükség, hanem konkrét, pár soros, legfeljebb egy oldalas (kb. 370 szó, 2700 karakter fér rá) – címmel ellátott – esetekre, egy szer­zőtől 1-3 oldal terjedelemben. Az írások szerzőinek neve, öt évnél nem régebbi arcképe is benne lesz a könyvben. Az azonos tartalmú írások közül a legérdekesebbek, az időben előbb érkezők kerülhetnek bele.  Csak a könyv célkitűzéseinek, szerkesztési elveinek megfelelő írások jelennek meg, tartalmukért mindenki maga felel.

2. A szöveg leírásában, fotók digitalizálásában és a szövegszerkesztésben kérjék gyerekeik, unokáik segít­ségét, de akiknek nincs erre lehetőségük, azoknak szívesen segítünk, csak szóljanak! (Az oldal mérete: A5, a kép és szövegmező: 12x18,5 cm, betűk típusa, mérete: Times New Roman, 11-es.) A képeket és a szöve­get LibreOffice Writer (.odt) formátumban, vagy .jpeg (kép) és Word 1997-2003 (szöveg) formátumban küldjék el! Az oldalakat elfogadás, esetleges igazítás után visszakapják, és csak eredeti aláírás után kerül­hetnek a könyvbe. Ez talán bonyolultnak, körülményesnek látszik, de személyes találkozás nélkül is bizto­sítja a megjelenést, korábban sok oldal készült már el így.

3. Az oldal megjelenésének további feltétele az író közléshez való hozzájárulása, és 2 db könyv (kettő oldal esetén 3 db, három oldal megjelenésekor 4 db) megvásárlásának vállalása.

4. A könyv akkor jelenik meg, ha június 30-ig legalább 120 oldalnyi anyag összejön. Várhatóan 2018. de­cemberében fog megjelenni, de jövő májusig biztosan.

5. A könyv A5-ös méretben, barna színnel nyomtatva, ragasztott kötéssel, színes borítóval készül. Egy 120 oldalas könyv 1700 forintba (ha 180 oldal lesz, akkor legfeljebb 2500 forintba) kerül. Bízom benne, hogy december 10-ig átveheti a könyvet, és megajándékozhatja vele szeretteit!

Legyenek a szerzőtársaim! Jelentkezzenek minél hamarabb, hogy belekezdhessünk! Hívják fel erre a lehetőségre (távolabb lakó) ismerőseik figyelmét is!

Üdvözlettel: Farkas Imre

Elérhetőségeim: tel.: 0656/470484, 06204668030, e-mail: farkasimre53@t-online.hu

TEGYÜNK AZÉRT, HOGY A SZÁMUNKRA FONTOS CIPŐGYÁRI EMLÉKEK JOBBAN MEGMARADJANAK!

2018-01-25 09:56