Esküt tettek a szavazatszámlálók

A vasárnapi általános országgyűlési választásra készülve esküt tettek a szavazatszámláló bizottságok tagjai 2018. április 4-én szerda délután. Martfűn hat szavazókörben 18 szavazatszámláló bizottsági tagot és 12 póttagot választott a képviselő-testület. A bizottságok választott tagjai mellett az induló pártok és egyéni jelöltek delegáltjai is közreműködnek a szavazatszámlálásban.Az április 8-i Országgyűlési Választás legfontosabb feladatait, jogszabályi és technikai tudnivalóit Szász Éva jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője ismertette a számlálóbiztosokkal.

–A mi feladatunk lesz az, hogy itt Martfűn a szavazás problémamentesen és törvényesen bonyolódjon le. Ennek érdekében a képviselő-testület a február 22-ei ülésén megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, illetve március 16-ig megtörtént az induló pártok és egyéni jelöltek által delegált személyek delegálása is, így a bizottságok választott és delegált tagokból állnak. Martfűn hat szavazókör működik. A 4-es és az 5-ös szavazókörben 6 fő fog dolgozni, az 1-2-3-as szavazókörökben 7-en dolgoznak, a 6-os szavazókörben pedig 8 taggal működik a szavazatszámláló bizottság a jelen állás szerint – tájékoztatott a Helyi Választási Iroda vezetője. Arra az esetre, ha valaki nem tud részt venni a vasárnapi munkában, a képviselő-testület szükséges számban póttagokat is választott.

Az Országgyűlési Választások alkalmával településünkön helyi választási bizottság nem működik. Az országgyűlési egyéni választókerület székhelytelepülésén dolgozik választási bizottság, a 4. számú választókerületben Törökszentmiklóson.

A szavazatszámláló bizottságok választott, megbízott és póttagjai dr. Papp Antal polgármester előtt tették le hivatalos esküjüket.

A bizottságok az eskütételt követően meg is kezdték munkájukat, megtartották alakuló ülésüket, bizottsági elnököt, elnökhelyettest választottak, jegyzőkönyvet készítettek.

Minden körülmény adott, hogy az Országgyűlési Választás napján a szavazatszámláló bizottságok működőképessége biztosított legyen.

Herbályné Kalmár Irén

Tovább a képekhez>>>


Választási információk:

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Átjelentkezés 2018. április 6-án 16 óráig kérhető.

A mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosult a választás napján reggel 6 és este 7 óra között adhatja le a voksát.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.

A szavazás menete:

-személyazonosság igazolása érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal,

- lakcímkártya bemutatása,

- választói névjegyzék aláírása,

- a lepecsételt szavazólap és a boríték átvétele,

- szavazófülkébe lépés,

- szavazólap kitöltése, borítékba helyezése és

- a boríték bedobása a szavazatgyűjtő urnába.

A szavazat akkor érvényes, ha két egymást metsző vonallal, x vagy + jellel történik.

A 2018. április 8.-ra kitűzött Országgyűlési Választások lebonyolítása során a Martfűi Helyi Választási Iroda az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

Cím: Martfű, Szent István tér 1. Telefonszám: 56/450-222. 102 mellék e-mail cím: titkarsag@ph.martfu.hu Vezető: Szász Éva

További részletes információ a www.valasztas.hu oldalon vagy a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodában kérhető.

Az Országgyűlés létszáma 199, a választás vegyes rendszerű: 106 képviselőt egyéni választókerületben (OEVK) relatív többséggel választanak meg, 93 képviselő pedig párt- illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe arányos rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredékszavazatokkal.

2018-04-05 16:34