Bölcsőde és óvoda átalakítás – Városfejlesztés kellemetlenségek nélkül?

A Május 1 úti óvoda bölcsődévé alakítása és a Munkácsy úti óvoda bővítése volt annak a szülői fórumnak a témája, amelyre a Játékvár Óvoda és Bölcsőde vezetői várták az érintett szülőket április 20-án, a Polgármesteri Hivatalba. Személyes megkeresések és aláírásgyűjtés is indokolták, hogy a megvalósítás előtt álló „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” pályázat részleteiről, a pályázat benyújtása óta felmerült problémákról és megoldásokról, Gonda Istvánné intézményvezető kérésére, dr. Papp Antal polgármester is tájékoztatást adjon az érdeklődőknek.Az új bölcsőde kialakítására és az óvodabővítésre vonatkozó pályázatot 2016 áprilisában adta be az önkormányzat. A pályázati projekt ötlet megfogalmazása, az intézmények szükséges javításainak felmérése alapján, viszont már 2015. évelején megtörtén. A pályázat pozitív elbírálásáról 2017. augusztus végén értesült a városvezetés. Ekkor tudták meg azt is, hogy az elnyert összeg 120 millió forint, amelyből 105 millió forint fordítható ténylegesen erre a két hatalmas beruházásra.

Az óvodák felújítása és a bölcsődei férőhelyek bővítése régi elképzelése az önkormányzatnak. Az óvoda épületek közül a legfiatalabb is legalább hatvanéves. A Május 1 úti épület mára korszerűtlen és nagyon leromlott az állaga.

Ha elkezdődik a Május 1 úti óvoda bölcsődévé alakítása, az épületet be kell zárni, nem maradhatnak ott gyerekek. A Munkácsy úti óvoda későbbi bővítésnél vélhetően lesz lehetőség a hozzáépítéssel érintett terület leválasztására.

A szülők aggódnak a várható csoportköltözések miatt, többen óvodaként szeretnék megtartani a Május 1 úti gyermekintézményt. – Miért a Május 1 úti óvoda lett kijelölve bölcsődének? Nem lehet bölcsőde és óvoda egy helyen, a Május 1 úti oviban, ennek az óvodának a bővítésével? Miért a Május 1 úti épület felújításával kezdik?  – hangzottak sorra a kérdések a fórumon. Korábban a szülők arról kaptak tájékoztatást, hogy a tervezett emeletráépítés miatt, a Munkácsy úti óvodából is minden csoportnak költöznie kell. Most, a műszaki tervek változásával, hátrányosnak érzik, hogy a két épületet érintő beruházások során csak a Május 1 úti óvoda csoportjainak kell más épületbe költözniük.

– Évekkel korábban egy pályázati ötletet adtunk be, nem konkrét kidolgozott pályázatot, a Május 1 úti óvoda bölcsődévé alakítására és a Munkácsy úti óvoda ráépítéssel történő bővítésére. Ekkor még a tervek sem voltak részletesen kimunkálva – tudtuk meg dr. Papp Antaltól. – Az eltelt három év alatt közel ötven százalékkal emelkedtek az építőipari költségek, ezért várhatóan komoly összeget, majdnem ugyanannyit kell a tervezett beruházásokra fordítania az önkormányzatnak, mint az elnyert pályázati támogatás.

Ettől kezdve viszont öröm lesz majd használni ezeket az épületeket, és nem kell rájuk költeni. Ha azonban azt mondjuk, hogy nem kérjük a pályázati támogatást, előbb-utóbb akkor is ugyanennyit rá kell költeni, ezeket az épületeket rendbe kell tenni, el kell kezdeni a felújításukat.

Sok lehetőségünk nincs, az új bölcsődének, az uniós pályázat miatt – rajtunk kívülálló okokból, hisz beadtuk a pályázatot időben –, október 31-ig működési engedélyjel kell rendelkeznie – emlékeztetett a polgármester, hozzátéve, hogy ha nem lesz meg az engedély, akkor vissza kell fizetni a pályázati támogatást.

Az új bölcsőde kialakítása várhatóan május közepén kezdődik. A Munkácsy úti óvoda bővítésére később, jövőre vagy az azt követő évben is lehetőség lesz, de a város vezetése bízik benne, hogy azt a beruházást is sikerül hamarabb, legkésőbb jövő tavaszig elvégezni. Az óvodabővítés építési engedélyét május elejére várta az önkormányzat, ezt követően kezdődhet arra az épületre vonatkozóan is a közbeszerzési eljárás.

A Május 1 úti óvoda azért került a bölcsőde kialakítás szempontjából előtérbe, hogy az egész épületet belülről is felújítsák. – Mindkét épületben falak lesznek elmozdítva, kicserélik a villamos hálózatot, korszerűsítik a fűtést. Komoly bölcsőde épül, ahol, mint ahogyan a Munkácsy úti óvodában is, a gyermeklétszám bővíthető lesz a későbbiekben – mondta a polgármester. A Munkácsy úti óvodánál, pályázati forrásból, új, korszerű gyermekjátékok telepítését is tervezi az önkormányzat.

Dr. Papp Antal bízik benne, hogy a felújításokat követően ezeket az épületeket sokáig lehet majd használni, és az ott dolgozók is örömmel veszik birtokukba. Szerinte a gyerekeknek tetszeni fog, hogy valami történik az óvodákban.

A fórumon elhangzott kérdésekre adott válaszokból azt is megtudtuk, hogy a Május 1 úti óvoda helyett a Kossuth úti volt idősek otthona azért nem jöhetett bölcsőde épületként szóba, mert az az ingatlan nem az önkormányzaté.

A korábbi Mártírok úti iskolaépület idősek bentlakásos otthonává alakítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ami még folyamatban van. Ha az önkormányzat abban az épületben alakítana ki központi óvodát és bölcsődét – az elmúlt tíz év során ez a variáció is szóba jött –, az félmilliárdos önkormányzati beruházást jelentene. Az előzetes egyeztetések alapján az engedélyeztetés is akadályokba ütközne, és az udvari lehetőségek is korlátozottak ennél az épületnél.

– Martfűn nyolc óvodai csoport működik, ebből a Május 1 úti óvodában kettő, miközben a gyermeklétszám alapján hat óvodai csoport is elég lenne – emelte ki dr. Papp Antal, hozzátéve, hogy az önkormányzat nem szándékozik szűkíteni a csoportszámon.  

A jelenlegi bölcsőde épület bővítésével a mostani épületre vonatkozónál szigorúbb előírásoknak kellene megfelelni, a teljes bölcsőde épület átépítésével.

– A bölcsődéknek olyan műszaki előírásai vannak, annyi féle méretbeli, egészségi paraméternek kell megfelelni, hogy a bölcsőde a Május 1 úti óvodába integrálása sem megoldható – lehetőségként korábban ezt is megvizsgálta az önkormányzat. A pályázat és az építési engedély a Május 1 úti épületnél nem bővítésre, hanem felújításra, belső átalakításra vonatkozik – tájékoztatott Gonda Istvánné. – A Május 1 úti óvoda rossz állapota miatt a hozzáépítés mellett is át kellene alakítani az épület belső szerkezetét, ami szintén teljes lezárással járna. A jelenlegi szabályozás alapján egységes óvoda - bölcsőde rendszer létrehozása nem lehetséges.

A csoportok költözésének dátuma elsősorban a munkálatok tényleges ütemezésétől függ. – Az utolsó percben, amikor szükséges, akkor fogunk elköltözni – hangsúlyozta az intézményvezető. Lehetőleg a nyári időszakhoz közeledve, amikor egyébként is lecsökken a gyermeklétszám.

A pályázatban eredetileg valóban ráépítés szerepelt a Munkácsy úti óvoda esetén. A felmérés és a tervezés során azonban kiderült, hogy ez még jelentősebb többletköltséggel járna.

A Május 1 úti épületet az átalakítás idejére mindenképpen be kell zárni, a felújítás idővel és munkával jár, és sajnos, kellemetlenséggel is. Az nem lehet probléma, a gyerekeknek különösen nem, hogy néhány száz méterrel arrébb kell vinni az ovisokat.

Az óvodás gyermekek szüleit már évek óta a beiratkozásoknál tájékoztatták arról, hogy a Május 1 úti óvoda bármelyik évben átszervezésre kerülhet. A gyermekeket addig tudják ott fogadni, amíg az az óvoda működik. Amennyiben változás következik be, átszervezik az óvodai ellátást.

A bölcsőde - óvoda fejlesztési pályázat megvalósításánál az önkormányzat is a Munkácsy úti óvoda bővítésével kezdte volna a munkálatokat, ezt követően fogott volna a Május 1 úti óvoda bölcsődévé alakításához. Ez a logikus döntés a városvezetés részéről is felmerült, amit jeleztek az illetékes hatóságnak. A válasz szerint „megértik a problémát, de nem releváns”.

A folyamatban lévő pályázat miatt évek teltek el úgy, hogy az óvodai kültéri játékokat nem fejlesztették. – Két éve jelentős játékfejlesztésre tett javaslatot a képviselő-testület számára, de a pénzügyi bizottság és a testület sem támogatta a fejlesztési elképzelést – tájékoztatott dr. Papp Antal.

– A költözés mindenképpen problémát fog jelenteni. Igyekszünk úgy megoldani – a szülők segítségével, mert csak azzal megy –, hogy a gyerekek számára sokkal könnyebben menjen, egy kicsit buli legyen. Ha a gyerekek megismerik a másik óvodát, azt is megszeretik majd, mert elsősorban nem az épülethez ragaszkodnak, hanem azokhoz a pedagógusokhoz, akik foglalkoznak velük, akik szeretik őket – hangsúlyozta Gonda Istvánné.

Arról, hogy mikor, ki és hova költözik, a beiratkozás, a csoportbeosztások elkészítése után ad tájékoztatást az intézmény, megbeszélve, megoldást találva az egyéni problémákra is.

Az óvoda vezetőinek rugalmasságát jól jelzi, hogy a szülők a beiratkozáskor óvodát választhatnak. Az intézmény, az országos statisztikai jelentési kötelezettség ellenére, lehetőség szerint eltekint a települési körzetek betartatásától.

– Egy rossz helyzetből a lehető legjobbat igyekszünk kihozni! – hallhattuk dr. Papp Antal összegzésében. – Ha a pályázati támogatást két évvel korábban megkaptuk volna, akkor nem itt tartanánk, megcsináltuk volna előbb az óvodát, utána a bölcsődét. Látjuk, értjük a problémát, próbáljuk megoldani, de azt az épületet mindenképpen fel kell újítani.

Az óvodavezetés a szülőkkel együtt ez esetben is megfelelő megoldásokra törekszik, mert a Játékvár Óvoda és Bölcsődében valóban mindig a gyermek az első.

Herbályné Kalmár Irén

2018-05-04 14:21