Temető fenntartás külső szolgáltatóval vagy önkormányzati üzemeltetésben

A városi köztemető üzemeltetői szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetéséről valamint a temető üzemeltetésének további lehetőségeiről döntött a képviselő-testület a 2018. május 26-i ülésén.Az önkormányzat és a Pietas Kft. között fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését és a szerződés elszámolását a kft. kezdeményezte.

A kft. vezetője levelében emlékeztetett, hogy 2015-ben maga az önkormányzat kérte a szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését, amely három éve a Pietas hozzájárulásának hiányában hiúsult meg.

Akkoriban problémák alakultak ki a városi köztemetőt üzemeltető temetkezési szolgáltató, a Pietas Kft. valamint az ugyancsak temetkezési szolgáltatást végző Elizium In Memoriam Kft. között. Az önkormányzat ezért határozatban részletesen szabályozta a városi köztemető üzemeltetésének lehetőségeit.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetése során az önkormányzatnak el kell számolnia a kft-vel, amelynek a nyilvántartásait az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátania. A képviselő-testületnek arról is döntenie kellett, hogy a szerződés felbontását követően milyen formában kívánja ellátni ezt a kötelező önkormányzati feladatot.

Lehetséges megoldásokként a köztemető üzemeltetésének pályázati felhívás útján való meghirdetése vagy a köztemető önkormányzati üzemeltetésbe vétele szerepelt az előterjesztésben.

A továbbiakban is gondot jelenthet, hogy abban az esetben, ha az üzemeltetést elnyerő vállalkozás egyben temetkezési szolgáltatást is végez, újra fölmerül a kizárólagosság kérdése, mert a szolgáltató számára önmagában a temető üzemeltetés nem lesz nyereséges tevékenység (alkalmazottak, bér, járulék, fűtés stb.).

A köztemető üzemeltetésére kiírt pályázatban bérleti díj nem szerepel, mert annak kikötése árfelhajtó hatást eredményezhet. Amennyiben a temető üzemeltetője temetkezési szolgáltatást is végez, a bérleti díjat vélhetően beépítené a temetkezési szolgáltatás lakosság által fizetendő költségeibe.

A temető önkormányzati üzemeltetési lehetőségeire is kitért az előterjesztés, felmérve az üzemeltetési valamint az egyszeri befektetést igénylő költségeket és a várható bevételeket.

Az önkormányzati működtetéssel biztosítható, hogy valamennyi temetkezési szolgáltató azonos eséllyel végezhesse a tevékenységét. A polgármesteri hivatal feladatköre azonban ezzel az üzemeltetési formával újabb feladattal bővülne.

Az előterjesztés szerint az üzemeltetés mindkét esetben megkezdhető 2018. november 1-től.

Az önkormányzat, adóbevételei, adóerő képessége miatt a kötelezően ellátandó temető üzemeltetésre 2013 óta nem kap állami támogatást.

Dr. Papp Antal előterjesztésében a kegyeleti közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése mellett, a városi köztemető üzemeltetésének pályázati felhívás útján való meghirdetésére tett javaslatot. Ahogyan a testületi ülésen a polgármester fogalmazott, más lehetőség nincs, mint pályázatot kiírni, ha nem lesz jelentkező, akkor pedig önkormányzati üzemeltetésbe venni városunk temetőit.

Herbály Jánosné

Martfű Város Önkormányzatának pályázati felhívása köztemető üzemeltetésre>>>

2018-05-11 13:13