Hátralékkezelők csengethetnek az elmaradt hulladékkezelési díjak beszedéséért – A cél a díjtartozások rendezésének megkönnyítése

A hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új, egységes informatikai rendszer.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralékkezelők közreműködésével biztosítja.

Az intézkedés célja a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségek minimalizálása és a díjtartozások rendezésének megkönnyítése a hátralékkezelők közreműködésével megfizetett tartozások esetén késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt nem számítanak fel.

A társaság az ügyfélszolgálati és a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg.

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban nincs mód. A hátralékkezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasználó részére.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralékkezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre kerül, akkor ezen tájékoztatást a hátralékkezelést végző munkatársak külön igazolás nélkül is elfogadják, azonban a befizetés számlával való összevezetését célszerű az érintett közszolgáltató ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a követeléskezelési folyamat következő lépése előtt feltárhatók legyenek.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és részletfizetési kérelem előterjesztésére is.

Amennyiben a hátralékkezelési folyamat eredményeként sem került sor a díjhátralék kiegyenlítésére, a társaság fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett ingatlanhasználókat (ebben az esetben már az ügyviteli költségek és kamatok megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére), és ha az ily módon történő felhívás is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében kezdeményezik a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan lehetőség van a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésére is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen felkereső változás-kezelő – magukat fényképes igazolvánnyal igazoló – munkatársaknál, akik feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően végzik, a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján – tájékoztatott az NHKV Zrt.

A Közszolgálati Díjbeszedő Konzorcium tevékenysége csak a hulladékkezelő felé fennálló tartozásokra vonatkozik, az Önkormányzati Nonprofit Kft. által kibocsátott számlák esetében a díjhátralékok rendezésére irányuló felszólításokat és a díjbehajtást az önkormányzat maga intézi.

A hulladékgazdálkodási szolgáltatás változásai Martfűt is jelentősen érintették. A hulladékkezelés kormányzati központosítási szándékainak megfelelően, előbb a hulladékszámlázás került el kötelezően az önkormányzati hulladékkezelőktől, később a működtetést is át kellett adniuk. A martfűi önkormányzat saját, jól működő hulladékgazdálkodási cégének is ezt kellett tennie. Jogszabályi előírásként a hulladékgazdálkodásban használt, önkormányzati tulajdonú gépeket is át kell adni használatba az új szolgáltatónak.

Átalakuló jogszabályi környezet, a számlázást végzők változása, több hónapos időbeli csúszással, központi számlázó rendszerrel kiszámlázott közszolgáltatási díjak, utólag vagy csak részben kifizetve az önkormányzati szolgáltatóknak, ezek a problémák jellemezték az elmúlt időszakot.

A jogszabályi környezet változásaitól függetlenül, az egyébként folyamatos szolgáltatást igénybevevők többsége városunkban mindig időben teljesítette az éppen érkező hulladékkezelési számlákat.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új, egységes informatikai rendszerrel kezelt adatok összesítését követően azonban – ahogyan a tájékoztatóban is olvasható – az esetleges informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) miatt, ebben az esetben is bárkinél csengethet a hulladékkezelő által megbízott hátralékkezelő cég munkatársa.

Martfűi Információs Pont:

Vida Lajosné

kapcsolattartó ügyintéző

5435 Martfű, Szent István tér 1.

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

Telefon: (+36 56) 555-005

Herbály Jánosné

NHKV ügyfél tájékoztató >>>

2018-07-31 15:21