„Megőrizzük nemzetünket, hitünket és hagyományainkat” – Önkormányzati elismerések az államalapítás ünnepe alkalmából

Az államalapításra és államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk Magyarország nemzeti ünnepén és hivatalos állami ünnepén, augusztus 20-án, Martfűn. A városi megemlékezések Ünnepi Istentisztelettel vették kezdetüket, majd a városi ünnepi megemlékezéssel, önkormányzati elismerések átadásával és koszorúzással folytatódtak, délután pedig, hazánk fővédőszentjének tiszteletére, ökumenikus újkenyér szenteléssel zárultak.– Urunk, add meg nekünk a mindennapi kenyerünk, és add meg nekünk ezen az ünnepi órán a lelki táplálékot is. Ne csak augusztus 20-án, hanem az év másik háromszázhatvannégy napján is köszönjük meg a mindenhatónak a termést, a gabonát, a föld gyümölcseit, amellyel gondunkat viselte – kérte az augusztus 20-i megemlékezéseket nyitó Ünnepi Istentiszteleten Kupai-Szabó Kornél református lelkész.

A városi ünnepség résztvevőit, köztük Boldog Istvánországgyűlési képviselő urat, dr. Bozó Andreát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának vezetőjét, Szász Évát, Martfű város jegyzőjét, testvérvárosaink delegációinak vezetőit valamint az egyházak és a civil szervezetek képviselőit dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere köszöntötte. Ezt követően településünk testvérvárosaiból, a lengyelországi Tuchów-ból, a romániai Misztótfaluból, az ukrajnai Perecsényből és a szerbiai Martonosról érkezett delegációk vezetői osztották meg ünnepi gondolataikat a hallgatósággal.

Szent István és Szent László magyar királyok tisztelete erősen gyökerezett a moldvaimagyarok emlékezetében. A megemlékezés szép eseményeként moldvai Szent István éneket hallhattunk Székácsné Tálas Gabriella és leánya, Székács Anna előadásában.

– Hiszem és vallom, hogy mi magyarok nagy dolgokra vagyunk még hivatottak. Bár az elmúlt évszázad viharai megtépázták hazánkat, Szent István országa mind a mai napig áll. A magyarság, ahogy azt szent királyunk is akarta, önálló, független, erős nemzet. Tegyünk együtt érte, hogy ez így is maradjon! – bíztatta hallgatóságát ünnepi köszöntőjében Boldog István, térségünk országgyűlési képviselője.

– Augusztus 20-át, az egyik legszentebb nemzeti ünnepünket Szent László királyunknak köszönhetjük. Ő ismerte fel, hogy a keresztény államot vasakarattal létrehozó István király, a magyarok utolsó nagy fejedelme és egyben első királya, a nemzet megmaradását tette lehetővé több évtizedeses fáradságos munkájával. László király kezdeményezte István szentté avatását. Így lett augusztus 20-a az 1083-as esztendőtől fogva ünnepnap, Szent István-nap, Magyarország és a magyarok védőszentjének ünnepe. Mi magyarok egy évezred múltán is összegyűlünk és megemlékezünk első királyunkról. Felekezetekre való tekintet nélkül, mindnyájan mély tisztelettel adózunk a keresztény állam megteremtője előtt. 

Ma, mikor rogyadoznak a keresztény Európa falai, mikor a külső és belső ellenség egyszerre támad a keresztény kultúra ellen, nekünk, magyaroknak az a feladatunk, hogy megőrizzük az első királyunk és államalapítónk által ránk hagyományozott hitet, megőrizzük őseink kultúráját. Ha nem tagadjuk meg nemzeti hagyományainkat, hanem mindennapjaink részévé tesszük, sikerrel szállhatunk szembe az ellenséggel, fenyegesse az akár külső határainkat, vagy rejtőzködjön akár soraink között.

 Az elmúlt nyolc esztendőben fáradságos munkával visszatereltük nemzetünket a Szent Istváni útra. A magyar emberek példátlan felhatalmazásával a hátunk mögött, keresztény, nemzeti alkotmányt adtunk az országnak, és a trianoni határokon átívelve az állampolgársággal újra egyesítettük a magyar nemzetet. Támogattuk történelmi egyházainkat és nemzeti hagyományaink megőrzését, ápolását. A magyar kormány lépett fel Európában először a modernkori népvándorlással szemben. Néhány évvel ezelőtt a történelem vihara kapunkon döngetett, és mi magyarok határozott választ adtunk: megőrizzük nemzetünk, hitünk és hagyományainkat.

Szent István örökében tovább kell munkálkodnunk. Hazánk jövője és kultúránk nemzeti megmaradása minden magyar ember közös munkájának és összetartásának függvénye – hangsúlyozta ünnepi beszédében Boldog István.

Martfű Néptáncegyüttes gömöri táncokkal készült erre az alkalomra, hagyományos, augusztus 20-i fellépésükkel ezúttal is magával ragadva az ünneplő közönséget. A koreográfiát Stonawskiné Busi Ildikó és Kecskés Gergő néptáncpedagógusok állították össze. 

Martfű Város Önkormányzata állami ünnepünk, augusztus 20-a tiszteletére minden évben elismerésben részesíti azokat a személyeket, közösségeket, akik Martfű városért, az itt élő és dolgozó emberekért tevékenykednek, vagy a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A város lakosságának tiszteletét és megbecsülését kifejező, az önkormányzat által 2018. évben adományozott díjakat dr. Papp Antal polgármester adta át a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett városi ünnepségen.

„Martfű Városért Díjat”vehettek át Kécskeiné Vad Ibolya és a Martfűi Középiskola mindenkori nevelőtestületének közössége„Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjában”részesültek Cseriné Gál Katalin, Sulák Tiborné és Halász József„Martfű Város Közszolgálatáért Díjat”adományozott a képviselő-testület Bencsik Lászlónénak és Sinkáné Szőke Ilonának.  „Martfű Város Sport Díját”az idei évben Szilágyi Dezsőés Botka Tibor kapta. „Önkormányzati Elismerő Oklevél”adományozásáról is döntött a testület, amit ezúttal Ollé Teresa vehetett át.

A díjátadást követően a Tuchów-i Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi műsorát hallhattuk. Testvérvárosunk fiataljainak előadása nagy sikert aratott az ünnepi megemlékezésen és az ÖrökZöld Tisza Martfűi Fesztivál programjában is.

Bozorádi Jánosné és Szécsényi Istvánné, városunk ma már nyugdíjas éveiket töltő korábbi pedagógusai több évtizede vették át pedagógiai diplomájukat. Kedves kötelezettségüknek eleget téve, a városi ünnepség részeként, őket is köszöntötték önkormányzati vezetőink.

Az államalapítás ünnepe alkalmából Boldog István országgyűlési képviselő, dr. Papp Antal polgármester és testvérvárosaink delegációinak vezetői helyezték el a tisztelet virágait Martfű szimbólumánál, a Szent István szobornál.

Augusztus 20-a a magyar katolikus egyház egyik, Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe.

 Az ünnepi megemlékezések zárásaként délután Ökumenikus újkenyér szentelésre várták az érdeklődőket városunk egyházi vezetői.

–  Urunk, add áldásod ezekre a kenyerekre, melyeket Szent István királyunk, országunk fő védőszentjének ünnepén hoztunk eléd. És add meg a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt és az örök életre szóló szentigét, Krisztus, a mi urunk által! – kérte Isten áldását Kovácsik Antal plébániavezető, állandó diakónusa martfűi ünnepi megemlékezéseket záró Ökumenikus újkenyér szentelésen, a Szent István téren.

Herbály Jánosné

 

Martfű Város Önkormányzata „Martfű Városért Díjat” adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal hozzájárultak településünk múltjának megőrzéséhez, elősegítették a város életének felemelkedését, fejlődését, Martfű érdekeit szolgálták, jó hírnevét öregbítették.

„Martfű Városért Díjat” vehetett át közéleti tevékenysége, városunk életében végzett kulturális szervező tevékenysége, több évtizedes pedagógiai és kollégiumi nevelőtanári valamint kollégiumvezetői munkája elismeréseként KÉCSKEINÉ VAD IBOLYA.

Kécskeiné Vad Ibolya közéleti munkássága során 2002-től 2006-ig önkormányzati képviselőként tevékenykedett, aktívan vett részt a város életében, munkájával szolgálva a település fejlődését, az itt élő polgárok érdekeit.

Nevéhez fűződik a „Vígszínházi esték” sorozat, mellyel a felnőtt korosztály kulturális életét színesíti, de sokáig szervezte az iskolai színházlátogatásokat is.

Folyamatosan támogatja városunk ifjúsághoz kötődő programjait, szakmai munkájával segítette a testvérvárosi és a nemzetközi ifjúsági találkozókat.

Pedagógiai munkáját az ifjúság szeretete határozza meg, mindig fontosnak tartotta az életre nevelést, a széles látókör biztosítását, segítette és segíti a diákok iskolai fejlődését, a mentori munkában is tevékenyen részt vesz.

Minden közösségi rendezvényen jelen van, igyekszik a fiatalokat is minél inkább bekapcsolni a martfűi közéletbe. Szülői gondoskodással veszi körül a kollégiumban lakó diákokat, odafigyel nemcsak a lelkük, de a környezetük fejlesztésére is.

* * *

Martfű Város Önkormányzata „Martfű Városért Díjat” adományozott a kiemelkedő, lelkiismeretes szakmai munkáért, az emberi és szakmai értékek évtizedes őrzéséért és az utódoknak történő átadásáért, valamint a városunk életében végzett hagyományőrző és innovatív közösségteremtő munkájáért a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a MARTFŰI KÖZÉPISKOLA MINDENKORI NEVELŐTESTÜLETÉNEK. A díjat Molnár Aranka tagintézmény-vezető vette át.

A középiskola szinte együtt született a településsel és városunk elképzelhetetlen a középiskolánk nélkül. A mindenkori nevelőtestületek oktató nevelő munkája kulcsfontosságú volt a múltban, úgy ahogyan napjainkban is.

A jelenlegi tantestület a tiszteletre méltó elődök nyomdokán haladva mindig minden körülmények között a hagyományok őrzését, a tanítványok szakmához és sikerélményekhez juttatását tartotta szem előtt. Felvállalták és felvállalják a nehéz sorsú diákok oktatását nevelését, beleértve a kollégiumi nevelést is.

A könnyűipari szakmák fellegvárának tekinthető az iskola, évtizedeken át és napjainkban is sorra az országos szakmai versenyek élvonalában végeznek a tanítványok, akikre méltán büszkék felkészítő tanáraik.

Az önkormányzat és a mindenkori nevelőtestületek mindig szoros együttműködésben dolgoztak. 2013-tól az iskola állami fenntartásba került - s ezzel a tantestület élete is megváltozott -, azonban továbbra is fontos számukra a várossal, a helyi szervezetekkel és az itt élő emberekkel történő együttműködés, amely a közösségi rendezvényeken, ünnepi műsorokban, intézmények közötti tevékenységekben is megnyilvánul.

A martfűi középiskola és annak nevelőtestülete egy nagy család, amely befogad és útra bocsát tanítványokat szakmai tudással felvértezve és emberi kapcsolatokkal gazdagítva.

A nevelőtestület tagjai felgyorsult világunkban is minden eszközzel törekednek arra, hogy az elődöktől kapott értékeket továbbvigyék, ugyanakkor a modern oktatás követelményeinek is megfeleljenek. Igyekeznek széles lehetőségeket kínálni a diákjaik számára, így ma már elérhetőek a cipőkészítő, a bőrdíszműves szakmák mellett a számítógép-kezelő és -karbantartó, az eladó, az irodai titkár és az informatikai rendszerüzemeltető szakmák is.

Az intézmény és az ott dolgozó pedagógusok nyitottsága megmutatkozik abban is, hogy a felnőttképzésben is jelentős szerepet vállalnak, legyen az érettségi megszerzését célzó, nyelvi, informatikai vagy egyéb szakmai oktatás. Ezen kívül az utóbbi évek során megvalósított számos szakmai programban, a Szakmák Éjszakjának megszervezésében, a kabinetrendszer és a tanműhely fejlesztésében.

A tervek kifogyhatatlanok, a lendületük lankadatlan, és a tantestület minden szakmai újításban élen jár, kihasználva a fejlesztések adta lehetőségeket, hiszen jelenleg is egy minden szakmai elvárásnak megfelelő nyelvi labor valamint egy modern kollégiumi közösségi tér kialakításán dolgoznak.

* * *

Elhivatott, szeretetteljes, példaértékű kisgyermeknevelő, gondozó munkája, humánus személyisége és vezetői eredményessége elismeréseként „Martfű Város Pedagógiai Nevelési Díját” vehette át a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegység vezetője, CSERINÉ GÁL KATALIN.

Cseriné Gál Katalin a kezdetektől fogva precizitással, szakmai igényességgel végzi a bölcsődei nevelő munkáját és az intézmény irányítását. Ennek rendelte alá tanulmányait is, az egészségügyi végzettség megszerzése után 1985-ben szakosító minősítő vizsgát tett csecsemő- és gyermekgondozó szakon, majd 2000-ben Egészségügyi Szakgondozó képesítést szerzett.

A kisgyermekek egészséges és boldog fejlődése iránti elkötelezettség vezérelte egész szakmai pályafutása során, és e hitvallás jegyében, hivatásának elkötelezett híveként irányítja ma az intézményt. Teszi mindezt úgy, hogy munkatársaival jó kapcsolatot ápolva támogatja, segíti őket a munkavégzésük során példát mutatva elhivatottságával és hatékony munkavégzésével. Vezeti és koordinálja a bölcsőde szakmai programjait, emellett a bölcsődei élelmezés, a konyha felügyelete is az ő irányítása alá tartozik.

A szakmai munkájában nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szülők részére minden segítséget megadjon az intézmény a családi nevelés segítésében, a szülői szerepek megerősítésében.

Szívén viseli a szakember utánpótlás kinevelését. Tudását és tapasztalatait szívesen adja át az új kisgyermeknevelő nemzedék számára.

A bölcsőde gyermekvédelmi felelőse is, s e minőségében gondoskodással és empátiával segíti, támogatja a hozzá forduló családokat.

Nevelői hitvallása, hogy a kicsik biztonságban, harmonikus, családias légkörben töltsék mindennapjaikat a bölcsődében.

* * *

„Martfű Város Pedagógiai, Nevelési Díjában” részesült SULÁK TIBORNÉ, a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusa, aki kitartásával, precizitásával, csodálatra méltó munkabírásával és szakmai alázatával követendő példát mutat városunkban.

Sulák Tiborné Erika 1982 óta a Martfűi József Attila Általános Iskola megbecsült pedagógusa. Ez idő alatt nagyon sok kisdiák ismerkedett meg „gondoskodó kezei között” a matematika rejtelmeivel, tanítványai jó alapokkal vághattak neki a felső tagozatos éveiknek.

A nevelőtestületi munkának is tevékeny részese. Kimagasló szakmai tudásának köszönhetően az alsó tagozat reál munkaközösségének vezetője hosszú évek óta.

Munkája során nagy figyelmet fordít a kiemelkedő képességű tanulókra, számos versenyre készítette fel és kísérte el őket. Odaadóan támogatja a lemaradókat is, egyénre szabott feladatokkal, változatos módszerekkel, differenciált óravezetéssel juttatja őket sikerhez.

A tanulás mellett diákjait ösztönzi a szabadidő hasznos eltöltésére is, akik így számos élményhez juthattak a kosárlabda és a szorobán foglalkozásain.

Diákjai előmenetelét a későbbiekben is figyelemmel kíséri, a gyerekek nagy szeretettel járnak vissza hozzá.

Minden területen megmutatkozik lelkiismeretes munkája. Aktívan részt vesz a „Boldogságóra” programban, a „Kíváncsiak klubja” tehetséggondozó módszertani programban és az önértékelési csoport munkájában.

Az iskolai programok szervezésének is nélkülözhetetlen és tevékeny részese, ötleteivel gazdagítja azokat, legyen az „Mozdulj” sportvetélkedő, matematika háziverseny vagy éppen az alapítványi bál büféjének koordinálása. Szabadidejét nem kímélve kíséri, felügyeli a gyerekeket a nyári táborokban.

Pedagóguspályáján eltöltött évei alatt nemcsak szakmai hozzáértéséről, elhivatottságáról, de mérhetetlen emberségéről is számtalanszor tett tanúbizonyságot.

* * *

Embersége, több évtizedes tanári pályafutása, szerénysége, empátiája és maximális szakmaisága elismeréseként „Martfű Város Pedagógiai Nevelési Díját” vehette át HALÁSZ JÓZSEF középiskolai tanár.

Halász József tanár úr a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma nyugalmazott tanára.

Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán végezte, majd az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán  matematika szakon tanult és alkalmazotti matematikus  diplomát szerzett, illetve középiskolai tanári képesítést kapott.

Tanári pályáját Szabadkán kezdte meg matematika - informatika tantárgyak tanításával. 1993-ban a jugoszláviai háborús helyzet arra kényszerítette, hogy Magyarországra települjön. Bár szülőföldje elhagyására kényszerült, sem hazát sem nyelvet nem cserélt. A Vajdaság iránti elkötelezettsége végigkísérte martfűi pályafutását is, hiszen rendszeresen vitte tanítványait „Otthonról haza”, támogatta a magyar ajkú diákok találkozóját, kapcsolatfelvételét.

Magyarországra településétől dolgozik Martfűn a Damjanich János Szakképző Iskolában, ahol közel 25 évet töltött el. Tanár úr személyében az iskola precíz, szakmai munkájára igényes, elkötelezett, diákbarát pedagógusra lelt, tanár úr pedig otthonra talált egy olyan közösségben, ahol az ő szerénysége, csendessége befogadásra és elismerésre talált.

A középiskolában matematikát és informatikát tanított, munkájának nagy részét főként az új tantárgy, az informatika képezte, annak is a nehezebbik része, a szakmai informatika. Számára örömet, kihívást jelentett a sokak számára idegen algoritmusok és a programozás tanítása.

Halász tanár úr a kötelező tanítási órákon túl nagy hangsúlyt fordított arra, hogy a tanulóknak legyen országosan is elismert informatikai végzettsége. Közel 17 éven át dolgozott a diákok ECDL-vizsgára történő sikeres felkészítésén. Az ő kitartó munkájának eredményeként vált vizsgaközponttá a középiskola.

A diákok tanításán túl a fiatal pályakezdő kollégák útjának egyengetését, mentorként történő támogatását is magára vállalta.

Éveken át vezette az informatikai munkaközösséget. Több alkalommal látott el osztályfőnöki feladatokat, mely során atyai szeretettel kezelte tanítványait, és mindig az értéket, a szépséget kereste bennük.

Halász József tanár úr a Martfűn töltött évek alatt igazán martfűivé vált. Szívből elkötelezett városunk iránt.

* * *

 A sportért, a gyermekekért hittel, kitartással és szeretettel végzett példaértékű munkája elismeréseként „Martfű Város Sport Díjában” részesült BOTKA TIBOR pedagógus, sportedző.

Botka Tibor mindig fontosnak tartotta az egészséges életmódot, ezért a sport jelen volt és jelen van az életében. Önmaga is aktív sportoló, ám sikereit még inkább fémjelzi sportedzői tevékenysége, melyet a Martfűi Úszó és Triatlon Klubban 2009 óta végez. Edzéseket tart a haladó csoportnak, részt vesz a gyerekekkel a versenyeken, az edzőtáborokban, kezeli a klub honlapját, fényképekkel örökíti meg a jelentős eseményeket.

Minden év során a klub profiljába illő számos versenyen vesznek részt, így elsősorban triatlon, duatlon, aquatlon, úszó-, futó- és kerékpárversenyeken mérettetik meg magukat, bejárva ezzel Magyarország minden vidékét, és olykor még határainkon túl is.

Sportszakmai munkáját az igényesség, pontosság, eredményesség jellemzi. A klub versenyzői az elmúlt évek alatt számos országos bajnoki címet és helyezést szereztek.

Kezei között eredményes sportolók nevelkedtek, akik kiemelkedő teljesítményekre lehetnek büszkék Diákolimpiákon, Országos Bajnokságban és megyei versenyeken egyaránt. Tanítványai sok-sok éremmel, dobogós hellyel vagy ranglista ponttal öregbítik városunk hírnevét szerte az országban.

Edzői tevékenysége mellett Botka Tibor 1998-tól a Martfűi József Attila Általános Iskola pedagógusa. Szakmai munkája példaértékű, pedagógiai hivatását a sokszínűség, pontosság, korszerűség jellemzi. Az angol és a matematika tantárgyak tanítása mellett aktívan részt vesz az iskola kulturális és sport életében is. Iskolai ünnepségek, a mesejáték nem múlhat el az ő közreműködése nélkül. Fényképei segítségével sokáig megmaradnak az emlékezetes pillanatok.

Az általános iskola és a város sportrendezvényein, diáksport napokon, diákolimpiai, utcai futó, úszó és atlétika versenyeken is aktívan részt vesz.

* * *

„Martfű Város Sport Díját” vehette át SZILÁGYI DEZSŐ sakk edző.

Szilágyi Dezső a Martfű Városi Sportegyesület Sakk Szakosztályának egyik vezetőjeként és edzőjeként koordinálja a felnőtt tagok sporttevékenységét, akik, felkészítő munkája eredményeként, megyei és országos versenyeken érnek el jelentős sikereket. Városunk jó hírnevét is öregbítve 2018 januárjában nagysikerű régiós sakkversenyt rendezett, és rendszeresen szervez megyei versenyeket is városunkban.

Fontosnak tartja a sakk fiatalokkal történő megismertetését, a sakk iránti szeretet felébresztését. Sikerét bizonyítja, hogy az általános iskolásokkal is jelentős eredményt ér el, tanítványai országos versenyekről, diákolimpiákról hozzák haza sorban díjaikat.

Szabadidejében önkéntes munkában vállalja a nyári „Elmés játékok szakkör” vezetését a saját maga által összeállított tematika szerint, fejlesztve a gyerekek logikai készségét, segítve az önálló gondolkodást és a szabadidő hasznos eltöltését. Tagja a Martfűi Rejtvényfejtő Klubnak, jelentős sikereket ér el csoportos és egyéni indulóként. Legjobb minősítése mesterjelölt.

Több évtizedes sportszervezői tevékenysége példamutató, kitartó lelkes munkája a fiatal generáció számára is követendő példa.

* * *

Több évtizedes áldozatos munkáját elismerve, „Martfű Város Közszolgálatáért Díjban” részesült BENCSIK LÁSZLÓNÉ egészségügyi szakápoló.

Bencsik Lászlóné 42 éve dolgozik a martfűi egészségügyi szolgálatnál, kezdetben mint körzeti, majd háziorvosi szakápoló. 1988 óta dr. Magyarósi László háziorvos munkáját segíti. Negyven évi munkában eltöltött idő után 2014-ben megkezdhette nyugdíjas éveit, ám nyugdíj mellett továbbra is az egészségügyet és a betegeket szolgálja az eredeti munkahelyén.

A körzetben, ahol a munkáját végzi, sok idős, nyugdíjas beteg él, akiket rendszeresen látogat. Sok idős, krónikus betegségben szenvedő ápolt köszönheti a felépülését odaadó gondozásának.

A betegekkel való emberséges, lelkiismeretes kapcsolata példaértékű. Munkáját mindig nagy szeretettel, kimagasló szakmai hozzáértéssel végzi. A hozzá fordulókkal barátságos, együttérző, hiszen jól tudja, hogy nem csak a testi, de a lelki bajok gyógykezelése is nagyon fontos.

Munkáját nemcsak a betegek, de a kollégái is messzemenően elismerik.

* * * 

Az oktatás mellett a szociális területen, valamint az egészségügy és a kultúra terén kiemelkedő munkája elismeréseként „Martfű Város Közszolgálatáért” díjat vehetett át SINKÁNÉ SZŐKE ILONA.

Sinkáné Szőke Ilonát a legtöbb martfűi polgár pedagógusként ismeri, hiszen tanítóként nagy odaadással tanította a kisgyermekeket. Több évtizedes pedagógiai pályafutás után döntött úgy, hogy másik hivatást választ, és a gyermekek után a felnőtt korosztályt próbálja segíteni. Munkáját pedagógusként is az alázat és a gyermekek iránti tisztelet jellemezte, mely jellemző rá ma is.

Mindig közvetlen, kommunikatív és barátságos természetéből fakadóan tevékeny részese kisvárosunk közösségi életének. Nevéhez fűződik a „Martfűi Egészségnap” ötlete és annak szervezése. Az ez évben már 10. alkalommal megrendezett „Martfűi egészségnap” szervezése kapcsán is nagy figyelemmel, odaadással és önzetlenül végzi munkáját városunk és a környező települések lakosságáért, öregbítve ily módon is Martfű hírnevét. Több városi közösségnek is tevékeny összetartó tagja.

Munkájával hozzájárul városunk fejlődéséhez, az itt élők életminőségének javításához.

* * *

Az odaadó munkája iránt érzett hála és köszönet jeléül Martfű Város Önkormányzata „Önkormányzati Elismerő Oklevelet” adományozott OLLÉ TERESA részére.

Ollé Teresa több mint tizenöt éve segíti, és magas színvonalon gondozza városunk lengyel - magyar testvérvárosi kapcsolatát. Folyamatos kapcsolatot tart fenn Tuchów város partnerszervezeteivel, bonyolítja a két város közötti kapcsolattartást.

A rendszeres testvérvárosi programok segítő szervezője, részt vesz szakmai tanácsaival a programok összeállításában, ismerve lengyel partnereink szokásait, igényeit, és a lebonyolításban szervezői és tolmácsolási feladatokat lát el, kiváló színvonalon.

Évközben segíti művészeti, oktatási és sport közösségeink kapcsolatfelvételét, együttműködésük „gondozását”, programjaik lebonyolítását.

Részt vesz városunk Európai Uniós pályázatainak tervezésében, megvalósításában, szakmai anyagok fordításában. Munkája mellett tagja a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak, segíti lengyel honfitársai magyarországi életvitelét, ügyintézéseit, hagyományőrző rendezvényeik szervezését. Szerény és kedves személyisége, precizitása, az elvárhatón messze túlmutató segítőkészsége példaértékű. Tevékenységével nemzetközi szinten is hozzájárul városunk hírnevének öregbítéséhez.

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk és tevékenységükhöz a továbbiakban is sok sikert kívánunk!


Tovább a képekhez ›››

2018-08-28 15:11