Arany és gyémánt diplomát vehettek át

Városunk ma már nyugdíjas éveiket töltő korábbi pedagógusai, Bozorádi Jánosné és Szécsényi Istvánné több évtizede vették át pedagógiai diplomájukat. Arany és gyémánt diplomájuk alkalomból, az augusztus 20-i városi ünnepség részeként, őket is köszöntötték önkormányzati vezetőink.Bozorádi Jánosné Ági néni 1968-ban szerzett tanítói diplomát. 1973 szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Martos Flóra Általános Iskolában pedagógusaként, ahol legnagyobb örömére ének-zenét tanított.

Munkája során az ének tantárgy megszerettetését tűzte ki célul, az iskola énekkarát is tevékenyen irányította, rendszeresen kísérte őket kórustalálkozókra. Arra törekedett, hogy diákjainak minél több pozitív élménye legyen, szeressenek énekelni, zenét hallgatni. Az úttörő mozgalmat szívügyének tekintette, segítette a csapatvezetőség munkáját. Éveken keresztül rádiós szakkört is vezetett. 1985-től osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Sokat foglalkozott a pályakezdő nevelőkkel, hogy beilleszkedésüket és osztályfőnöki gondjaikat segítse.

Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, zongorát és szolfézst tanít az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaként.

* * *

Szécsényi Istvánné Pirike néni tanítói oklevelét 1958-ban szerezte meg a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatójaként.

1964-ben helyezkedett el a Martos Flóra Általános Iskolában, ahol alsó tagozatos nebulók sokasága ismerkedett meg a betűvetéssel. Pedagógiai hivatása fő célja az eredményes tanítás volt, minden új módszert elsajátított. Nevéhez fűződik az 1985-ben bevezetett irodalmi-nyelvi kommunikációs program is. A hátrányos helyzetű, jó képességű gyermekek fejlődését folyamatos korrepetálással segítette. Tanítványai rendszeresen részt vettek a seregszemléken, versenyeken, sok iskolai ünnepség műsorának rendezője volt. Szívesen foglalkozott a pályakezdő nevelőkkel.

Pedagógusi munkáját a precizitás, gyermekszeretet jellemezte. 1982-ben Miniszteri Dicséretben részesült.

Városunk köztiszteletben álló pedagógusai arany és gyémánt diplomájához szívből gratulálunk, további aktív éveket és jó egészséget kívánunk!

Herbály Jánosné

2018-09-13 16:13