Október végéig még biztosan a Pietas Kft. üzemelteti a martfűi köztemetőt

Ekkor jár le az önkormányzat és a szolgáltató közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződés, amelynek közös megegyezéssel való megszüntetését és a szerződés elszámolását a kft. kezdeményezte.A városi köztemető üzemeltetői szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetéséről valamint a temető üzemeltetésének további lehetőségeiről a 2018. május 26-i ülésén döntött a képviselő-testület, lehetséges megoldásként a köztemető üzemeltetésének pályázati felhívás útján való meghirdetését vagy a köztemető önkormányzati üzemeltetésbe vételét határozva meg.

A városi köztemetőt üzemeltető társaság helyett évek óta sokan az itt szintén temetkezési tevékenységet végző másik cég szolgáltatásait veszik igénybe. A Pietas Kft.-nek egyre inkább csak a kötelező temető üzemeltetési feladatok maradtak, amelyek nem járnak akkora haszonnal, mint maguk a temetések. A szolgáltatások árainak jelentős részét (sírásás, sírba helyezés, szállítás temetőn belül, ravatalozó eszköz használata, gyászzene) ugyanis az önkormányzat szabályozza, évek óta azonos szinten tartva ezeket a költségelemeket. 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő temetők 2018. november 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából kiírt pályázata eredménytelen maradt, a május 25-i határidőig nem volt rá jelentkező.

A sikertelen pályázatot követően az önkormányzat a temetőüzemeltetés mellett kizárólagos jogot ajánlott a Pietas Kft-nek a temetési szolgáltatásokra vonatkozóan is. Ez esetben nem lehetne mást megbízni a temetési feladatokkal. Az önkormányzat és a társaság közötti eddigi egyeztetés nem járt sikerrel. A Pietas Kft. szeptember 14-én hivatalosan közölte az önkormányzattal, hogy a szerződés lejártát követően a továbbiakban nem kívánják üzemeltetni a martfűi temetőket.

Az üzemeltetési valamint az egyszeri befektetést igénylő költségeket és a várható bevételeket is érintő felmérés adatai alapján, a temető önkormányzati üzemeltetési lehetőségeit is mérlegelte a képviselő-testület.

Az önkormányzati működtetéssel biztosítható lenne, hogy valamennyi temetkezési szolgáltató azonos eséllyel végezhesse a tevékenységét. A polgármesteri hivatal feladatköre azonban ezzel az üzemeltetési formával újabb feladattal bővülne.

Általában külső cégek végzik a temetők üzemeltetését, az önkormányzatok nem rendelkeznek az ehhez szükséges szakemberekkel.

A temető üzemeltetése éves szinten több millió forintos plusz kiadást jelentene az önkormányzat számára.

Dr. Papp Antal polgármester szerint a korrekt az lenne, hogy aki viszi a veszteséget, az vigye a nyereséget is. A temető önkormányzati üzemeltetésével ugyanis az ebből keletkező veszteség csak helyi adókból pótolható. Az önkormányzat, adóbevételei, adóerő képessége miatt a kötelezően ellátandó temető üzemeltetésre 2013 óta nem kap állami támogatást.

A lehetőség minden temetkezéssel foglalkozó cég számára nyitott még, a képviselő-testület a szeptember végi ülésén mérlegeli ismét a temetőüzemeltetés további formáit.

Október végéig, az együttműködési megállapodás lejártáig azonban a Pietas Kft. a temető üzemeltetője, a társaság felel a temető rendjéért.

Herbály Jánosné

2018-09-17 16:03