Tisztelgés magyar katonai hadisíroknál, Tuchów-ban

Nemzetközi Borfesztiválra és Testvérvárosok Találkozójára várták Tuchów-ba városunk önkormányzati delegációját augusztus elején. A találkozó programjában konferencia, térségi kirándulások, borfesztivál és kulturális programok is szerepeltek, köztük azzal az ünnepséggel, ahol a város környékén elesett magyar katonákra emlékeztünk.Lengyelországi testvérvárosunk külterületein több száz, az első világháború során hősi halált halt magyar katona sírját újították fel hadisírgondozók és önkéntes katonák a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság hadisírgondozó szakemberei vezetésével, augusztus első hetében.

Ez a munka illeszkedik abba a hosszú évek óta tartó gyümölcsöző kapcsolatba, amelyet a lengyel és magyar fél ápol a hadisírgondozás terén.

A tizenöt fős magyar hadisírgondozó csoport a településtől távol eső, fákkal övezett, bokrokkal sűrűn benőtt területen és egy katonatemetőben dolgozott a sírok rendbetételén.

A temetőrendezés zárásaként katonai tiszteletadás mellett koszorút helyeztek el az elesett magyar katonák emlékére a katonai temetőben Körmendy Adrienne főkonzul, Demeter Attila alezredes, a MH HFKP Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály megbízott osztályvezetője, dr. Papp Antal polgármester és Tuchów város képviselői.

A lengyel és magyar történelem sok pontban összeért egymással nagyon erős kapcsokkal. Ez így volt az első világháború alatt is.

–                Ebben a temetőben közel háromszáz magyar katonát temettek el, akik a gorlicei áttörés során haltak hősi halált. Az első világháború kitörésekor, a német és osztrák-magyar elképzelésekkel ellentétben, az Orosz Birodalom gyorsan mozgósította csapatait, és támadólag tudott fellépni a központi hatalmakkal szemben. Ezzel mind a Német Birodalmat, mind az Osztrák-Magyar Monarchiát arra kényszerítette, hogy erőit megossza és kétfrontos háborút vívjon. 1914 ősze a Monarchia számára komoly veszteséget hozott a keleti fronton: a második lembergi csatát követően az oroszok kezére került Galícia jelentős része, de ekkor már Krakkót fenyegették, és betörtek a Magyar Királyság területére is. Az orosz előretörést a főleg magyarokból álló csapatok limanowai győzelme tudta megállítani, és a Dunajec folyón túlra szorították az orosz erőket.

A Monarchia megsegítésére a német hadvezetés a térségbe vezényelte Mackensen 11. hadseregét, amely az 1915. május 2-5. között végrehajtott gorlicei áttörés gerincét adta. A központi hatalmak előrenyomuló seregének bal szárnya az osztrák-magyar 4. hadsereg (császári és királyi 12. gyalogoshadosztály, magyar királyi kassai 39. honvéd gyalogoshadosztály, magyar királyi debreceni 11. honvéd lovashadosztály) soraiból került ki, amelynek támadási irányába esett bele Tuchów városa is, ahol több száz magyar honvéd alussza örök álmát.

Míg Magyarországnak a széthullás tragédiáját jelentette 1918, az első világháború lezárultával, Lengyelország 123 év után visszanyerte önálló államiságát. A 100 éves évfordulóról idén számos eseménnyel emlékeznek meg.

A megkezdett munka ebben a temetőben sem ért véget. Tuchów Város Önkormányzata tovább folytatja a sírkeresztek rendbetételét, és visszaállítják azokat a szobrokat is, amelyek korábban itt voltak.

– Urunk add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből, a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk. Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett bajtársaink nyomában hazánkért mindent megtegyünk, törvényeid és tanításod szerint éljünk dicsőségedre és embertársaink javára fohászkodott az ünnepségen a hadisírok rendbetételén dolgozó magyar önkéntes katonák közt szolgáló atya. – Hadd lássa meg rajtunk mindenki, hogy akik életüket adták értünk, nem adták hiába.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2018-10-01 12:30