Az aradi hősökre emlékeztünk

Önkormányzati intézmények, iskolák, pártok, egyházak és civil szervezetek képviselői rótták le tiszteletüket az Aradi vértanúk mártírhalálának 169. évfordulóján a Szent István téren. Az október 5-i városi megemlékezésen résztvevők, a történelmi eseményeket idéző gondolatok mellett, koszorúzással adóztak a 12 magyar tábornok és egy ezredes emléke előtt, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek.Az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúra emlékezve a martfűi középiskola diákjai Dinnyés József és Simonyi Imre versét szavalták el. A Damjanich táblánál, a Martfűi Református Templomnál Rágyanszky István a gyászos események felidézésén túl, a templom falán elhelyezett emléktábla jelentőségét méltatva hangsúlyozta: ez a tábla, Damjanich János honvédtábornok személyén keresztül, neki és a szabadságharc többi vértanújának állít emléket.

– „Arra, hogy Martfűt, fiatal városunkat az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kötődő egyik korabeli dokumentum nevén nevezi, 22 évvel ezelőtt az akkori Stratégiai Védelmi Kutatóintézet vezető kutatója, dr. Ujj András őrnagy hívta fel templomépítő lelkipásztorunk Czirmay Árpád figyelmét. Így került ide, a Református Templomunk falára az emléktábla, és a kezdeményezés nyomán vehette fel városunk középiskolája a vértanú tábornok, Damjanich János nevét.

A megemlékezéseken arról is szót kell ejteni, hogy a dicsőséges forradalmi események megteremtették a Magyar Honvédséget, emelte ki beszédében az önkormányzati képviselő.

– „Nem véletlen, hogy a honvédség fogalmának kifejezésére használt szó nemzetté válásunk idején, a reformkorban keletkezett, és szorosan kapcsolódik a haza és a hon kategóriájához. A honvéd szót először Kisfaludy Károly használta egy versében, amelyet 1821-ben írt az Élet korai címmel. A honvédség kifejezést pedig gróf Széchenyi István vetette papírra tíz évvel később, a Világ című munkájában” – idézte beszédében Rágyanszky István.

A városi rendezvényt zárva, az Aradi vértanúk előtt tisztelegve, Martfű intézményei, lakói, szervezetei nevében néma főhajtással helyezték el koszorúikat a megemlékezők a Damjanich emléktáblánál.

Magyar Mária

Tovább a képekhez>>>

2018-10-08 15:37