Kistérség Napja Martfűn – Elismerés a szociális és gyermekjóléti intézményekben kiemelkedő munkát végzők részére

Családias hangulatú ünnepség keretében találkoztak Martfűn a tizennyolc település, köztük városunk részvételével működő Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szociális ellátások biztosítására létrehozott intézményeinek munkatársai október 5-én, a Művelődési Központban. A Kistérség Napja rendezvényen a társulás által alapított Pro Caritate díjat és elismerő oklevelet is átvehettek a kistérség szociális és gyermekjóléti intézményeinek áldozatkész szociális és karitatív tevékenységet végző munkatársai.A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2004 októberében alakult, azzal az alapvető céllal, hogy a társulásban résztvevő települések számára magas színvonalú közszolgáltatások elérését biztosítsa.

A szociális ellátások közös biztosítására öt intézményt hozott létre és működtet a Társulás. A szociális és gyermekjóléti ellátások feladatait közel 600 munkatárs látja el, több mint tízezer fő részére nyújtva rendszeres ellátást magas színvonalon.

Az öt intézmény közül a Rákóczifalván működő SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ a család- és gyermekjóléti szolgálat valamint az idősek alap és szakosított ellátása feladatokat végzi Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű és Tiszavárkony településeken.

2016-tól Martfű Város Önkormányzata is kistérségi keretek között biztosítja az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést, a támogató szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A Kistérség Napját 2014 júniusától minden évben megrendezi az együttműködő települések közössége. A díjátadó ceremóniának évente más kistérségi település ad helyet, az idei évben Martfű vállalta ezt a szép feladatot.

A Kistérség Napján és a Pro Caritate díj átadó rendezvényén együtt ünnepeltek a kistérség keretében szociális területen dolgozókkal dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, a társulási tanács, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Szolnoki Járási Hivatal, a Magyar Államkincstár megyei vezetői, polgármesterek, kormányzati, állami és önkormányzati szervek, szakigazgatási szervek vezetői és tisztségviselői.

Házigazdaként dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Szalay Ferenc, a társulás elnöke köszönte meg a kistérségi szociális ellátásban dolgozók áldozatos munkáját.

–            Lehet ezt a szakmát tanulni, de akinek a lelkében nincs benne, az hiába tanul. Az nem tud úgy odamenni az emberek közé, hogy valóban hiteles és elfogadott legyen. Köszönöm, hogy ezt a szakmát választották, az élet e területén dolgoznak. Fontos az orvos, a közgazdász, a tanár, de amit önök csinálnak, az egy picivel, de lehet, hogy sokkal több.

Ezen az ünnepen mindenki mélyedjen egy kicsit el, gondolja végig, hogy milyen munkát végzett, és bízom benne, hogy érzi, jó közösségben van. Érzi azt, hogy akikkel együtt van, az a közösség meg akarja oldani a problémákat, a feladatait.

Az egészen biztos, hogy a későbbiekben nem maradhatunk ezen a szinten. Az ellátórendszer minősége jó, de a lehetőségei szűkösek. Új lehetőségeket kell tudnunk biztosítani bármely településen az ellátáshoz – utalt Szalay Ferenc az idősellátás iránti igény növekedésére.

A kistérségben végzett több éves áldozatkész szociális és karitatív tevékenységükért 2018-ban négyen vehettek át elismerő oklevelet és jutalmat: Nédó Szilvia szociális gondozó, Teleki Erzsébet gazdasági nővér, Jánosi Imre Miklósné szociális munkás, családsegítő és Ádámné Kurdics Éva telephelyvezető.

Nédó Szilvia, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szociális gondozója 2007 óta gondozónői feladatokat lát el Martfűn a szociális alapszolgáltatás területén. Munkavégzése során a gondozottjai érdekeit mindig szem előtt tartja, elhivatottsága példaértékű. Munkáját nagy alázattal, lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint végzi. Szaktudását szívesen adja át fiatalabb kollégáinak. Ellátottjai kedvessége, figyelmessége miatt ragaszkodnak hozzá és szeretik.

A „Pro Caritate” díjat 2018-ban Róla Beatrix, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Drogkonzultációs és Információs Központ koordinátor munkatársa vehette át.

A díjátadást a Művelődési Központ ajándékműsora követte, még ünnepélyesebbé téve az idei Kistérség Napját, Martfűn.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2018-10-15 14:55