Kultúránkat, hagyományainkat őrzi a Művelődési Központ – Befejeződött a településen belül is meghatározó épület energetikai felújítása

Egy év megfeszített munkát követően véget ért a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár fennállásának eddigi legnagyobb felújítása, a kulturális intézmény teljes homlokzati, lábazati és tető hőszigetelése, nyílászáró cseréje és a körülötte lévő zöldterület rekonstrukciója.A megszépült és felújított Művelődési Központ épületének és parkjának ünnepélyes átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi ünnepség részeként, 2018. október 23-án került sor.

Asztalosné Kocsis Enikő, a Művelődési Központ igazgatónője nagy örömmel köszöntötte az intézmény rekonstrukciós felújítását záró ünnepség vendégeit, köztük térségünk országgyűlési képviselőjét, megyei és városvezetőket valamint a pályázat elkészítésében és megvalósításában közreműködőket.

A munkálatokat a Martfű Média folyamatosan dokumentálta. A beruházásokat összegző kisfilmen láthattuk igazán, hogy mekkora feladat volt a sokfunkciós, közel 4600 négyzetméter alapterületű intézmény energetikai felújítása.

– Minden közösség számára ünnep, amikor valamivel gyarapodik, legyen az egy új létesítmény vagy korszerűsítés. Még nagyobb hangsúlyt kaphatnak azok a fejlesztések, amelyek átadása nemzetünk életének fontos eseményeihez kapcsolhatóak – utalt az 1956-os forradalom és szabadságharc közösségépítő, közösségszilárdító tizennégy napjára köszöntőjében Fehér Petra. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alelnöke szerint a kultúra mindig is ilyen szerepet töltött be a magyarok életében.

A közösségi terek, azaz a művelődési házak érhetőek el legkönnyebben a lakosság számára térben és lehetőségekben is. A településen élők itt találkozhatnak a kultúra különböző szintjeivel, ágaival, megtehetik az első lépéseket a művészetek befogadása és művelése felé.

Martfű szépen fejlődik, és remélhetőleg ez a továbbiakban is így folytatódik – hangsúlyozta Fehér Petra, hozzátéve, hogy országgyűlési képviselőnk lobbytevékenységének és a polgármesterek kiváló ötleteinek köszönhetően térségünk felzárkózhat a fejlettebb régiókhoz, ahol jó élni, jó a jövőt tervezni.

Az elmúlt évek a fejlesztési struktúrák kidolgozásáról, a pályázatok megírásáról szóltak, ma pedig már a megvalósítás és az átadás fázisában vagyunk. Fontos, hogy továbbra is a lehető legtöbb hazai és európai uniós forrás érkezzen a településeinkre, ami garantálja a fejlődést, biztosítja a helyben maradást fiataljaink számára.

Az egyik ilyen forrás, a TOP Zöldváros kialakítása programnak köszönhetően valósulhatott meg ebben az intézményben az épületenergetikai felújítás.  A támogatási döntés szerint az elnyert összeg bruttó 105,5 millió forint volt, amelyből a Művelődési Központ épületenergetikai felújítási költsége nettó 71 millió forint.

Színes kulturális élet zajlik e falak között, és bízom abban, hogy ezután még többen látogatnak el ide, és veszik igénybe a ház kicsiknek és nagyoknak nyújtott, gazdag programjait – hallhattuk az átadó ünnepségen a Megyei Önkormányzat alelnökétől.

– Olyan ünnepségen veszünk most részt, amely egy megvalósult beruházásról szól, amelyet hosszú ideig végeztünk, és amely a város 2014-ben készült Integrált Városfejlesztési Stratégiájában is kiemelt helyen szerepelt – emlékeztetett dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere. – 105 millió forintot nyertünk az épület energetikai korszerűsítésére, önálló erőből pedig a parkfelújításhoz fogtunk. Hő-légtechnikai beruházás is megvalósult az épületben, az adósságkonszolidációs pályázatból, amelyből 28 millió forintot fordíthattunk erre a célra. Az elnyert összegeket jelentősen meg kellett emelnie az önkormányzatnak, a hő-légtechnikai beruházás esetében 50 millió forintra, az intézmény energetikai korszerűsítésére pedig összesen 160 millió forintot fordítottunk. Felújítottuk a mozi termet és hozzá fogtunk a park korszerűsítéséhez is, mindezekkel együtt közel kétszer annyit hozzátéve a kormányzati támogatáshoz.

A 2015-ben benyújtott pályázat megvalósítása, a pályázati döntés elhúzódása miatt, 2017-ben kezdődhetett el.  Most itt állunk, négy év után, hogy mégis sikerült elvégeznünk ezeket a munkákat – foglalta össze a beruházás folyamatát dr. Papp Antal.

Városunk polgármestere sikeresnek tartja a Művelődési Központ felújítását, és örömmel látja, hogy az épületet ismét belakják az emberek, a gyerekek, a civilszervezetek.

– Mi magyarok szabadságharcos nemzet vagyunk, a történelem során számtalanszor megvédtük magunkat, fegyverrel utoljára 1956-ban. Nem elég megvédeni a magyar szabadságot fegyverrel, a magyar szabadsághoz, ahhoz, hogy magyarságunkat őrizni tudjuk, fontos, hogy őrizzük kultúránkat, hagyományainkat, azt, amit az őseinktől kaptunk. Ez úgy valósulhat meg, ha van egy ház, ahol ez szabadon megtehető – fogalmazott Boldog István a beruházást záró ünnepségen, azon örömének is hangot adva, hogy Martfűn éppen a szabadságharcosok, a szabadság napján adhatták át a gyönyörűen felújított épületet.

– A beruházás mögött komoly állami támogatás áll – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. – Abból a több mint 15 milliárd forintból, amelyet térségünk települési operatív programra elnyert, Martfű is szerencsésen, szépen ki tudta venni a részét, ami nagy öröm. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy mind a 23 településünkön valósult meg, egy településen csak több tízmilliós, az összes többin százmillió forint fölötti beruházás a TOP programban. Az adósságkonszolidációban nem érintett településként összességében 360 millió forint állami támogatást kapott felújításokra Martfű az elmúlt években – adott számot a térségünket és városunkat érintő projektekről Boldog István.

A pályázat sikeres megvalósításához sokan hozzájárultak. Asztalosné Kocsis Enikő köszönetét fejezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak, hogy városunk fejlődése érdekében fontosnak és támogathatónak érezték ez a pályázatot.

Köszönetet mondott Martfű Város Önkormányzatának azért a várostörténetileg is jelentős tettéért, amivel kiemelt önrésszel támogatta a pályázat megvalósítását, felismerve azt, hogy a városfejlesztés fontos tényezője a kultúra széleskörű támogatása. Külön is kiemelte dr. Papp Antal polgármester a beruházást kísérő személyes figyelmét, folyamatos támogatását.

A projekt nem valósulhatott volna meg Szász Éva jegyző és a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályának jelentős előkészítő és szakmai munkája nélkül.

A tervezéstől a megvalósításon át folyamatos szakmai segítője volt az intézménynek Honti Gyula, városunk főépítésze, aki igazi lokálpatriótaként kiemelt figyelmet fordított a településen belül is meghatározó jellegű épület felújítására.

A megújult kulturális intézmény igazgatónője köszönetet mondott a kivitelező cég, a Csüllög és Társa Kft. munkatársainak és vezetőinek, akikkel kiváló együttműködésben dolgoztak a felújítás során, segítve egymást a projekt minőségi megvalósításában.

A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetés Szakmai Egységének munkájára is számíthatott az intézmény, akik, ha kellett új bejárati előteret, szerviz utat vagy rámpát építettek.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a háttérben folyamatosan biztosította a pályázati munkákhoz szükséges fedezetet.

A Művelődési Központ munkatársai pedig, a kivitelezőkkel együttműködve támogatták a megvalósítást, odafigyelve az intézmény látogatóira és jelentős plusz munkával biztosítva komfortérzetüket a rendezvényeken a felújítás ideje alatt.

– A mai ünnepi órán azzal a reménységgel áldjuk meg e városképet meghatározó, szép épületet, hogy az itt elvégzett külső munka és az épület falain belül elvégzett szellemi munka a város és sok itt élő ember életében maradandó lesz – kérte Isten áldását a megújult kulturális központra Kupai-Szabó Kornél református lelkész.

– Szolgálja ez a ház az igazi műveltség terjesztését, az emberek egymás közötti kapcsolatának előmozdítását, a lelkek erkölcsös felépítését – áldotta meg és szentelte fel a Művelődési Központot Kovácsik Antal diakónus.

Az átadó ünnepség zárásaként Boldog István országgyűlési képviselő, Fehér Petra, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Papp Antal polgármester, Csüllög Gabriella, a kivitelező cég képviselője és Asztalosné Kocsis Enikő igazgatónő hagyományosan, nemzetiszín szalag átvágásával avatták fel városunk megújult kulturális intézményét, az ehhez méltó időpontban, a Szabadság Napján.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2018-10-26 14:11