Hálózatosodási konferencia – „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” projekt

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázat keretén belül 2018. november 8-án rendeztük meg a projekt első hálózatosodási konferenciáját. A rendezvény fő célkitűzése, hogy a vállalkozásokat, civilszervezeteket együttműködésre ösztönözze a projekt sikeres végrehajtása érdekében.A konferencián a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviseletében részt vett dr. Bozó Andrea, a Szolnoki Járási Hivatal vezetője, dr. Balogh Gyula hivatalvezető-helyettes, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályának vezetője dr. Dirner-Sütő Edit Szonja.

Martfű város polgármestere, dr. Papp Antal a rendezvény fő témájának alátámasztásaként példaértékűnek minősítette és megköszönte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal munkatársainak az együttműködést, mely során sikerült a pályázat előirányzott indikátorainak teljesítése. Ahogyan fogalmazott, a pályázat célcsoportjának bevonása különböző képzésekbe, munkaerő-piaci szolgáltatásokba nehéz és sokrétű munka, melynek „oroszlánrészét” a konzorciumi partner végzi.

A meghívottak között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltján kívül megjelentek önkormányzatok, munkáltatók, civilszervezetek képviselői, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda, illetve a Kunszentmártoni Járás Foglalkoztatási Paktum munkatársai is.

A konferencia témája a Szolnoki járásban együttműködésre képes vállalkozások felkutatásának módszertana, lehetőségei. A konferencia előadója, Dr. Gogolák Zoltán szervezetfejlesztő szakember bevezető prezentációjában elméleti és gyakorlati oldalról mutatta be a kapcsolatok rendszerré alakításának módját. Beszélt a vállalkozásokat összekötő hálózat alapjairól és szerepéről, melyek hatékonyan segítik elő a regionális együttműködéseket.

A továbbiakban kötetlen beszélgetés formájában, példák felsorakoztatásával kifejtésre került, hogyan működik a hálózatok együttműködési kultúrája, milyen folyamatok során lehet kialakítani. A jelenlévők gyakorlati tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, hogy a meglévő kapcsolatrendszereiket a foglalkoztatási paktumok segítségével hogyan fejleszthetik hálózattá, valamint ehhez milyen keretfeltételeket szükséges megteremteni. Az együttműködést ösztönző kommunikáció és paktum tevékenységek, eszközök meghatározása után a rendezvény tapasztalatcserével, jó gyakorlatok megosztásával zárult.

dr. Papp Antal

polgármester

Hálózatosodási konferencia sajtóanyag>>>

2018-11-13 14:38