Pályázati kiírás a Művelődési Központ Kávéházának üzemeltetésére – A pályázat benyújtásának határideje: február 15.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet gazdálkodó szervezetek és természetes személyek számára a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületének földszintjén található Kávéház rendszeres üzemeltetésére és az intézmény rendezvényein büfészolgáltatás biztosítására.A pályázat személyesen történő benyújtásának határideje: 2019. február 15. 16 00 óra, postai úton történő feladás esetében a pályázat beérkezésének (nem a feladás!) határideje: 2019. február 15.

Az intézmény 2019. március 15. napjától határozott időre, 5 évre (2024. január 31. napjáig) köt szerződést az üzemeltetővel, melyet mindkét fél 60 napos határidővel, a hónap utolsó napjával indoklás nélkül írásban a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal felmondhat.

Az üzemeltetés során lehetőség van előzetes egyeztetés alapján olyan önálló rendezvények szervezésére, amelyek összhangban vannak az intézmény szellemiségével, kulturális küldetésével.

Az üzemeltetés részleteit, a nyitvatartási időpontokat, a felelősségi köröket a nyertes
ajánlattevővel kötendő üzemeltetési szerződésben határozzák meg.

A Kávéház nyitva tartásának törzsideje: hétfő zárva, kedd, szerda, csütörtök 8-22 óra, péntek 8-24 óra, szombat 16-24 óra, vasárnap 14-20 óra.

Az intézmény az üzemeltetési díj ellenében biztosítja a tulajdonában lévő kiszolgáló pult, aula és terasz bútorzat használatát.

A Kávéházban jelenleg megtalálható, az előző üzemeltető tulajdonában lévő eszközök és berendezések listája a pályázati kiírás melléklettében olvasható. Ezen eszközök és berendezések igény szerint, a tulajdonostól megvásárolhatóak.

További részletek a Pályázati kiírásban.

A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámon kaphatnak felvilágosítást:

Martfűi Polgármesteri Hivatal +36 (56) 450 222 130-as melléken dr. Molnár György

Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár +36 (56) 450 146 Asztalos Árpádné

Herbály Jánosné


Pályázati kiírás mellékletek nélkül>>>

Pályázati adatlap (gazdálkodó szervezetek)>>>

Pályázati adatlap (természetes személyek)>>>

Kávéház (előző üzemeltető) megvásárolható berendezéseinek listája>>>

Üzemeltetési szerződés tervezet>>>

2019-02-03 21:04