A Művelődési Központ profiljának megfelelő programokkal, továbbra is sikeresen működhet a Kávéház

Lezárult a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kávéházának üzemeltetésére kiírt pályázat. A képviselő-testület a pályázat nyerteseként Antos Szilvia egyéni vállalkozó ajánlattevőt hirdette ki a 2019. február 19-i rendkívüli ülésén.Klodjan Capa kengyeli magánszemély pályázatát, formai pályázati hiányosságra hivatkozva, érdemi vizsgálat nélkül elutasította, érvénytelenné nyilvánította a képviselő-testület. Ebben a pályázatban a megajánlott bérleti díj is jelentősen kevesebb volt.

Antos Szilvia érvényes és nyertes pályázatában havi nettó 120 ezer forint üzemeltetési díjra tett ajánlatot, vállalva a háromhavi üzemeltetési díjnak megfelelő óvadék összeg kifizetését is.

A pályázati borítékokat a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság valamint a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága együttes ülésen bontotta.

– Az egyik pályázó, a formai hiba mellett, lényegesen kisebb összeget jelölt meg havi üzemeltetési díjként. Antos Szilvia pályázata minden tekintetben megfelelő és hiánytalan volt, amelyet mindkét bizottság egyhangúlag támogatott – tájékoztatott Rágyanszky István, a kulturális szakbizottság vezetője a képviselő-testületi ülésen.

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületének földszintjén található Kávéház rendszeres üzemeltetésére és az intézmény rendezvényein büfészolgáltatás biztosítására január végén írt ki pályázatot a képviselő-testület, gazdálkodó szervezetek és természetes személyek számára. A pályázatok benyújtási határideje február 15 volt.

Az intézmény 2019. március 15. napjától határozott időre, 5 évre köt szerződést az üzemeltetővel, melyet mindkét fél hatvannapos határidővel, a hónap utolsó napjával, indoklás nélkül írásban felmondhat.

A pályázati kiírás szerint a Kávéház üzemeltetése során lehetőség van előzetes egyeztetés alapján olyan önálló rendezvények szervezésére, amelyek összhangban vannak az intézmény szellemiségével, kulturális küldetésével.

Az üzemeltetés részleteit, a nyitvatartási időpontokat, a felelősségi köröket a nyertes
ajánlattevővel kötendő üzemeltetési szerződésben határozzák meg.

– Szeretnénk egy kicsit újítani, változtatni. Részben új arculatban gondolkodunk a Kávéház üzemeltetésében, amit egyeztetünk az intézmény vezetőjével – mondta el, kérdésre válaszolva Antos Szilvia.

– Feltétlen szándéka a képviselő-testületnek, összhangban a Művelődési Központtal, hogy a Kávéház továbbra is hasonló színvonallal működjön, szorosan az intézmény programjához illeszkedően, kiszolgálva minden korosztályt – reagált az elhangzottakra Rágyanszky István.

Dr. Papp Antal polgármester is bízik benne, hogy a Kávéház korábbi jó működési színvonalát az új vállalkozó is továbbviszi, szorosan együttműködve az intézménnyel és annak vezetőjével.

A Kávéház jövőbeni működésével kapcsolatban a Művelődési Központ vezetője is bizakodásának adott hangot. – Egyedülálló a térségben, hogy a művelődési intézményben hangulatos kávézó, nyugodt, szép környezet várja a vendégeket – hangsúlyozta Asztalosné Kocsis Enikő. Az intézményvezető reméli, hogy a Művelődési Központ profiljának megfelelő programokkal, továbbra is sikeresen működtethető a Kávéház.

Herbály Jánosné

2019-02-22 15:09