Lezárás előtt – Fórumon tájékozódhatott a lakosság a Településrendezési terv módosításairól

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a város készülő Településrendezési tervét érintő változások ismertetése volt a témája a 2019. február 27-i önkormányzati lakossági fórumnak. „A rendezési terv módosítása, az önkormányzat megbízására, 2016-ban kezdődött, ekkor azonban le kellett állnunk vele, mert új jogszabály, településképi törvény jelent meg, településképi rendelet megalkotására kötelezve az önkormányzatokat – mondta el Honti Gyula városi főépítész, azt is hozzáfűzve, erről korábban tájékoztatták is a lakosokat.A településképi rendelet lezárása után folytatódhatott a Településrendezési terv készítése.

– A módosítás során alapvetően a jogszabályi megfeleltetés volt a lényeg, ugyanis a változásokat át kell vezetnünk a készülő rendezési tervben. Ezen kívül néhány pontosításra is sor került, a Natura 2000 területre vonatkozóan, a kerékpárút tekintetében és a megújuló energiák telepítéséről szóló területek kapcsán is” – foglalta össze a terv munkaanyagának újabb változásait a főépítész.

– „2012-ben új kormányrendelet jött ki, ami minden település számára kötelezővé tette, hogy új Településrendezési tervet készíttessen. A határidőt folyamatosan változtatták, a legutolsó információink szerint 2019. december 31-ig hatályba kell lépnie az új rendezési tervnek” – ismertette a fórumon az előzményeket a tervdokumentációt készítő Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. képviseletében Kiszelovics Ildikó.

– „Az új kormányrendelet új jogszabályi hátteret teremtett. Egyébként sem rövid egy rendezési terv elkészítésének ideje, de talán itt Martfűn mégis nagyon hosszúnak tűnik ez az idő. Fontos megemlíteni – folytatta ismertetőjét a településtervező –, hogy két évvel ezelőtt készült a Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet is, ami ugyancsak a rendezésiterv-csomag része. Ezek miatt gyakorlatilag le kellett állni a rendezési tervvel, mert az akkori jogszabályok kötelezővé tették, hogy először ezeket kell elkészíteni, jóváhagyni, és csak utána folytatódhat a Településrendezési terv készítése.”

Az érdeklődők azokat a változással érintett területeket tekinthették meg a bemutatott tervlapon, amelyek módosításra kerülnek a jelenleg hatályos rendezési tervhez képest. Így többek között szó esett a sörgyár területéről, melyről az előadó azt mondta: nem ismert még, hogy mi lesz a gyárral a jövőben, de miután kialakult iparterületek vannak mellette, mindenképpen indokolt, hogy itt gazdaságfejlesztés történjen.

Újabb változásként, indokoltnak tartja a településtervező a vasút melletti terület rehabilitációját, ami egyelőre lehetőségként szerepel a Településrendezési tervben.

A korábbi ipari park a település belterületének déli részén található, ennek egy része lett kijelölve fejlesztési területként. – „Sokat dolgoztunk rajta, hogy mekkora lehet ez a terület, mert mellette van egy ökológiai folyosó. Ehhez nem tudtunk hozzányúlni, de igyekeztünk minél nagyobb területet kijelölni, hogy legyen lehetőség egy nagyobb iparterület kialakítására.

A régi hulladéklerakókkal jelenleg az a környezetvédelem álláspontja, hogy a rekultiváció és az azt követő „monitoring”, utógondozási szakasz lezárása után, bizonyos feltételek mellett vannak engedélyek napelem parkok telepítésére. Ezek a területek egyébként korlátozottan alkalmasak beépítésre, bármilyen létesítményt nem lehet odatenni az alatta lévő talajréteg miatt. Erre a célra alkalmas lehet ez a nem is annyira kicsi terület – utalt a városunk korábbi hulladéklerakó területére tervezett napelem parkra Kiszelovics Ildikó.

A Zsófia kertes mezőgazdasági terület az új rendezési tervben hétvégi házas üdülőterületként szerepel, azért, hogy ott a már jelenleg is kialakult beépítés gyakorlatilag megmaradhasson, illetve, hogy hétvégi házas üdülőépületek épülhessenek erre a területre. Ezektől azonban nem lakóterületté válik, hanem üdülőterületté minősül át ez a terület.

A meglévő településközpont mellett, a Városházától délre lévő területen korábban településközpont, vegyes terület volt kijelölve. Ez továbbra is marad, így lehetőség lenne arra, hogy akár társasházak, akár pedig családi házak épüljenek itt. Az óvárosi településrészen, annak a déli területén is készült telekosztás, szintén lakóterület kijelölésével, ami változatlan.”

Kiszelovics Ildikó azt is hangsúlyozta, fontos, hogy a jövőben Martfűn bővüljön a lakótelek kínálat. – „A társadalmi, gazdasági helyzet folyamatosan változik, úgy tűnik, hogy minden településen igény van most lakótelkekre. Ezért tartom jó dolognak, hogy ezek a tartalék lakótelkek jelölve vannak, mert az elkövetkezendő időben remélhetően az építési kedv jobban fellendül, amihez hozzájárulnak a lakótelkek is a városban” – fogalmazott az előadó.

A fórumon szó volt a Helyi építési szabályzatról, a lakosságot érintő lehetséges változtatási igényekről is. Ezzel kapcsolatban a településtervező a fórum hangsúlyos céljaként arra biztatta az itt élőket, hogy a Településrendezési terv véglegesítése előtt kérdéseikkel minél hamarabb bátran forduljanak a város főépítészéhez és az önkormányzat műszaki irodájához. – „A kéréseket, kérdéseket készséggel megválaszoljuk. Ha valakinek egy adott helyrajzi számmal kapcsolatban van kérdése, vagy a lehetőségről tájékozódna, hogy mit építhet oda, akkor kérem, minél hamarabb egyeztessünk, még mielőtt véleményezésre elindul a Településrendezési terv. Így még bele tudunk nyúlni ezekbe az építkezési előírásokba” – zárta tájékoztatóját az önkormányzat által megbízott településtervező cég képviselője.

Martfű város új Településrendezési tervének részletes tervdokumentációi a www.martfu.hu oldalon, ennél a hírnél érhetőek el.

Magyar Mária

Tervdokumentáció 1>>>

Tervdokumentáció 2>>>

Tervdokumentáció 3>>>

2019-03-12 12:53