Bölcsődei – óvodai beiratkozás – Játékvár Óvoda és Bölcsőde

Kedves Szülők!

Martfű városban 2019. május 8-tól - május 10-ig, 8 - 16 óráig tartjuk a bölcsődés és óvodás korú gyermekek beíratását.A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

- a gyermek TAJ kártyája

- a gyermek anyakönyvi kivonata

- különélő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum

BÖLCSŐDE:

A beíratás helye: Bölcsőde - Martfű, Május 1. út 19.

Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3 éves korig biztosítunk a gyermekek számára. Azok a szülők igényelhetik elsősorban a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.

ÓVODÁK:

A beíratás helye: Bata u. 4/a. (Régi bölcsőde épülete)

Azokat a gyermeket kötelező beíratni, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. A gyermek a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2019. december 31-ig betöltik a 3. életévüket. Férőhely estén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik 2020. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhelyünk figyelembevételével egész évben folyamatosan fogadjuk az óvodába jelentkező gyermekeket.

A fenntartó közleménye az óvodai beíratás rendjéről megtalálható a www.martfu.hu weboldalon és az óvodák, bölcsőde faliújságján.

Turnyánszkiné Enyedi Andrea

         intézményvezető-helyettes2019-03-25 11:05