Tények a hulladékkezeléssel kapcsolatban

Tisztelt Városlakók!

Engedjék meg, hogy az elmúlt hónapokban észrevételezett problémákra reflektálva néhány gondolatban megosszam Önökkel a tényeket a hulladékkezeléssel kapcsolatban.Martfű Város Önkormányzata kötelezettségének eleget téve, 2016. augusztus 1. napjától átadta a hulladékkezelési feladatokat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Szolnok Nonprofit Kft-nek. A feladatellátásra az NHSZ és az Önkormányzat ellátási szerződést kötött. A szerződés több pontban szabályozza a hulladékkezelés feltételeit, a feladatellátás módját, gyakoriságát. A cég működésének megkezdésével egyidőben információs pontot alakított ki az önkormányzat segítő közreműködésével. Az információs pont működtetésének feltételeit, feladatait szintén szerződéses formában rögzítette 2018. július 01. napjától a hulladékkezelést végző szervezet és a településüzemeltetési feladatokat is ellátó önkormányzati intézmény, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

Az információs pont munkatársa, ügyintézője a szerződésben rögzített feladatait meghaladva segíti a településen élőket. Tette ezt a Kun Hulladék kintlévőségének ügye esetében, információval, konzultációval és ügyintézéssel (ami nem feladata). A hulladékgyűjtő konténerek esetében gondoskodik azok javíttatásáról, cseréjéről a lehető legrövidebb időn belül. Intézkedik a szelektív hulladékgyűjtő harangok, konténerek ürítéséről, esetenként soron kívül is. Jelzi a problémákat a szolgáltató felé.

Fogadja az ügyfeleket, ügyes-bajos dolgaik intézésében segítséget nyújt, zsákot biztosít térítés ellenében a zöldhulladékok, szelektív hulladékok és kommunális hulladékok gyűjtésére. Ügyintézi a szolgáltatás igénylését, megszüntetését. Felveszi a panaszokat, haladéktalanul továbbítja a kéréseket az NHSZ felé. Kapcsolatban van a szolnoki központtal és a kétpói hulladéklerakóval. Közreműködik a lomtalanítás megszervezésében, szóróanyagok kijuttatásában a lakosság felé. Feladata a szabályozásokról való tájékoztatás, eljárásrendekben való útmutatás. A fent felsoroltakat mind megteszi nap, mint nap.

Van, amit nem tud megtenni:

Nem tud szemléletet formálni mindazoknál az egyéneknél, akik nem nyitottak a változásra.

Nem tudja megakadályozni a szabálytalan cselekedeteket, mint

- az építkezés során keletkezett sitt anyag betöltését a kommunális szeméttárolóba,

- a zöld hulladék beletöltését az egyéb szelektív gyűjtőkbe,

- a zöld hulladék földdel együtt való betöltését a gyújtóedénybe,

- a csurig töltött konténerek és gyűjtőharangok mellé való hulladék lerakását,

- a lomizók, gyűjtögetők tevékenységét,

- a szabálytalanul használt, túltöltött edényzet eltörését,

- illegális szemetelést, szemétlerakást,

- a korai vagy késői hulladék kihelyezést stb.

Az Önök szóhasználatát kölcsön véve, ő az illetékes a fent felsorolt feladatokban, de nem illetékes a szolgáltató feladatellátásában. Munkája szabályokhoz és szerződésekhez kötött. Intézkedése sok esetben nem látványos és nem tudja befolyásolni a szolgáltató feladatteljesítését sem.

Lehet számon kérni az Önkormányzaton sok mindent, de a szerződésben szabályozottakat nem lehet átlépnie. A lakosság érdekeit szem előtt tartva több esetben tárgyalt a szolgáltatóval, javaslatot tett és igyekezett és igyekszik hatással lenni a szolgáltatás minőségének javítására.

A gyűjtőedények ürítési rendje kötött, a szolgáltató a tevékenységét a szolgáltatási szerződésben, illetve az ide vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján végzi. A gyűjtőharangok (üvegek) telítettségét minden esetben az információs pont ügyintézője dokumentálja és jelzi a szolgáltató felé, egyben kéri az ürítését is. Az 1100 l-es szelektív konténerek ürítése havi egyszeri alkalommal történik, a lakosság felé kijuttatott tájékoztatóban rögzítettek szerint. Az önkormányzati rendelet és az ürítés rendje a városi honlapon is megtalálható.

A szolgáltató az alvállalkozókkal együtt 52 települést szolgál ki. A szolnoki átrakó befogadóképessége korlátozott, a hulladéklerakó működését a szolgáltató szabályozza. A ténylegesen illetékes ezekben a kérdésekben a szolgáltató.

A hulladékkezelési szerződésben rögzített feladatokon túl minden tevékenység komoly költséget jelent az önkormányzat számára, felelősséggel ütemezve igyekszik ennek is eleget tenni intézményünk közreműködésével.

Fogyasztói társadalmunk ontja magából a hulladékot, az emberek kevésbé környezettudatosak, de annál inkább öntudatosak és könnyen minősítők.

Az építő bírálat, a pozitív véleménynyilvánítás, a konstruktív együttgondolkodás, a segítő észrevétel előre mutató tud lenni. Az elismerés, az összefogás, a pozitív megerősítés eredményeket tud hozni.

Fontos a személyes kapcsolat. A problémák közvetítése szükséges az erre rendszeresített hivatalos felületen, lakossági fórumon, egyéb hivatalos utakon. Elengedhetetlen a tájékozottság, ebben a jövőben is igyekszünk segítséget és ismeretet nyújtani.

Mi kereshetőek és elérhetőek vagyunk. Állunk valamennyi lakos rendelkezésére.

Információs pont: Vida Lajosné 06 56 555-005

Gonda Lajosné

intézményvezető

MVÖ Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

Martfű, Szent István tér 1.

2019-03-28 13:01