Az élő fába nem „köthetünk bele” – Fa- és cserjeültetés és fakivágás szabályosan

Az elöregedett, beteg fákat az önkormányzat évről évre tavasszal kivágja, ezek helyett az eredeti helyükön vagy máshol, faültetésekre is sor kerül.Az idei évben tizennyolc esetben kérték az ingatlantulajdonosok veszélyes fák kivágását a lakóházak előtti vagy a társasházak közötti területeken. A város más közterületein, parkjaiban és útjai mentén további húsz fát vágott vagy vágatott ki a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Településüzemeltetési Ágazata.

Több helyen csak fiatalítani kell, ahol nem muszáj, nem vágatunk ki fákat. Ha kérik az önkormányzatot, hogy egy beteg fát vágjon ki, erre van lehetőség. Mi is nyitott szemmel járunk, és ahol kiszáradt vagy korhadt fát látunk, tervezetten elvégezzük a kivágását – tájékoztatott Gonda Lajos, az önkormányzat műszaki irodájának a város zöldfelületei kezeléséért felelős munkatársa.

– A lakossági bejelentések sokat segítenek a veszélyesen dőlő, korhadt vagy kiszáradt fák eltávolításában – hangsúlyozta dr. Molnár György. – Egy fa kivágása mindig különböző reakciókat vált ki, akkor is, ha egészségi okok miatt vesszük ki. Sok esetben pedig egészséges fákat szeretnének eltávolíttatni az önkormányzattal – hívta fel a figyelmet a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa, akivel a fás szárú növények az ingatlantulajdonos területén belüli és az ingatlantulajdonon kívüli ültetésének szabályait is sorra vettük. A jogász végzettségű fiatalember 2017 áprilisa óta dolgozik az önkormányzatnál.

– Az ingatlantulajdonosnak a telekhatáron belül arra kell figyelemmel lennie, hogy a telekhatártól a szükséges, indokolt védő-óvó távolságot megtartsa, erre tekintettel kell fát vagy bármilyen növényzetet ültetnie. Fás szárú növény esetében be kell tartani, hogy a szomszédos ingatlanra áthajló ágak ne okozzanak sérelmet, használatbeli akadályt a szomszédnak. Gondoskodni kell az áthajló ágak megfelelő időközönkénti lemetszéséről, az áthulló gallyak, levelek, termés összegyűjtéséről.

Ezek szomszédjogi kötelezettségek, külön szomszédjogi törvény vonatkozik arra, hogy ilyen esetekben meg kell tenni a megfelelő udvariassági lépéseket mindkét félnek. Jelezni kell, ha a szomszédos portára a fenti céllal át szeretne menni, és ezt a szomszédnak engednie kell, úgymond tűrési kötelezettsége van.

Az utolsó állomás, hogy valaki az önkormányzathoz bejelentést tesz

- Volt olyan helyzet, hogy áthajlott már a gally, ami ütögette a másik szomszéd épületén a cserepet. A lehulló levelek pedig a csatornát el tudják dugítani, ami kárt tehet a szomszédos ingatlantulajdonos épület- és tetőszerkezetében. Az ilyen problémákból igen komoly szomszédjogi élethelyzetek tudnak kialakulni, pláne, ha már több éve nem jó, elharapódzott a szomszédviszony.

Ezek az élethelyzetek kétfajta eljárást vonhatnak maguk után, az ingatlantulajdonos döntése szerint. Az egyik az, hogy bejelenti az önkormányzatnak, a hivatal dolgozójának, hogy áthajlik a gally, ami alapján hatósági eljárás indul, kimennek, és meggyőződnek arról, hogy a bejelentésben foglaltak valóban fennállnak-e. Ha igen, akkor kötelezik azt az ingatlantulajdonost, akinek a területén nőtt a fa vagy bokor, amely a sérelmet okozza, hogy adott határideig vágja, metssze vissza a növényt.

A jogsértés megszüntetése végrehajtási bírsággal is kikényszeríthető. Egy ilyen eljárás igazából mindig joghátrány valamely fél számára.

Ez a hatósági eljárás, ha valaki, akár kézzel írva, bejelentést tesz, teljesen költségmentes. Ebben az eljárásban a hivatal kísérletet tehet egyezség létrehozására a két fél között, és a határidő is rugalmasabb.

Többnyire az már az utolsó állomás, hogy valaki az önkormányzathoz bejelentést tesz. Amikor hatósághoz kerül egy eljárás, ott már az érzelmek, az indulatok általában magas szinten vannak, a békés együttműködés kialakítására csekély az esély. A hivatal igyekszik mindenkihez a legnagyobb jóindulattal állni.

Birtokvédelmi eljárás - Aki állít, az bizonyít

Másik lehetőség a birtokvédelmi eljárás, amely illetékköteles, és amelyben a kérelmezőnek az állítását alá kell támasztania, le kell írnia, hogy ki és milyen módon követte el a birtoksértést. Az önkormányzat az eljárás során a kérelmet abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, majd azt megküldi a másik félnek, aki erre észrevételt tehet. Ebben az esetben az „az aki állít, az bizonyít” elv érvényesül, a jogszabály a jegyző számára nem írja elő helyszíni szemle lefolytatását. Fontos kiemelni, hogy ezt az eljárást csak akkor lehet a jegyzőnél elindítani, ha a birtoksértés 1 éven belül történt, 1 éven túli birtoksértés esetén a Szolnoki Járásbíróság az illetékes.

A birtokvédelmi eljárás hasonló folyamat, mint amit általában a bíróságok szoktak alkalmazni. Az eljárás során a végrehajtási határidő is rendkívül rövid.

Magánterületen milyen módon ültethető fás szárú növény?

– A megfelelő ültetési távolságokat a település környezetvédelmének szabályairól szóló helyi rendelet (lásd. www.martfu.hu) szabályozza. Ez alapján a telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja. Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.

Növényzet telepítési távolság, fás szárú növények pótlása

A növényzet telepítési távolságára vonatkozó előírások alapján a legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától belterületen: - szőlő valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0,8 m. 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 m. 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 4 m.

A város zöldterületeinek fenntartására, kezelésére vonatkozó helyi szabályozás a növényzet pótlására vonatkozóan előírja, hogy egy kivágott fa helyett a környezetbe illő, megfelelő fát vagy 5 db cserjét, kivágott cserje helyett pedig 2 db cserjét kell ültetni.

Amikor az itt élők sérelmezik, hogy az áramszolgáltató visszavágja az ingatlanok előtti közterületen futó vezetékek körül a fákat, sokan nem is gondolják végig, hogy eleve mit lehetett volna erre a területre ültetni.

- A közterület a közösség szabadon használható területe, amit egyes ingatlantulajdonosok olykor úgy tekintenek, mintha az ő területük lenne, oda sövényt, fát ültethetnek.

Az E.ON értesíti a tulajdonosokat, hogy vágják vissza a fákat. Ha ez a megadott határidőig nem történik meg, gyakorlatilag kivágják akár a közepét egy szép, terebélyes fának. Vezetékeik megóvása érdekében a UPC és az Invitel is hasonlóan járnak el.

Közterületen elvileg az önkormányzat jogosult és köteles faültetésre, a helyi településrendezési tervnek megfelelő zöldterületet biztosítva. A kertes házak esetén megfigyelhető, hogy az ingatlantulajdonos ültet közterületre. Ezzel jogszabályt nem sért, de tudni kell, hogy ettől függetlenül a terület nem az övé.

Az volna a legszerencsésebb, ha a fa- és cserjeültetést bejelentenék, és azok kivágását is jeleznék. Ha a közterületen egy fát ki kell vágni az egészségi állapota miatt, akkor, ha nem is ugyanazon a területen, de pótlási kötelezettsége van az önkormányzatnak.

A parkosított, erdősített közterületen is fennáll ez a pótlási kötelezettség, és a kertes házaknál szintén az a szerencsés, ha pótolják a kivágott fás szárú növényeket.

– Egy-egy fa kivágását sokszor a lakosság kezdeményezi, bejelentéssel, egyes esetekben aláírásgyűjtéssel, akár egészséges fákra vonatkozóan is, arra hivatkozva, hogy a fa zavarja őket.

- Fát akkor vághat ki az önkormányzat, ha az beteg, kiszáradt, illetve ha személyi vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet. Azért, mert valakinek nem szimpatikus egy fa, nem vághatja ki az önkormányzat. Az élő fába nem „köthetünk bele”.

Ha az ingatlantulajdonos közterületen ültet fát, annak a gondozásáért ő a felelős. Azért pl. nem vághatná ki az egészséges gyümölcsfát, hogy másfajtát ültessen helyette.

Amennyiben a fa elöregedett, elkorhadt, kidőléssel fenyeget, akkor lehet gyorsan intézkedni. Minden más esetben a fa tulajdonosának, a jó gazda gondosságával, karbantartási kötelezettsége van. Ez a magántulajdonosra és az önkormányzatra egyaránt igaz.

Volt, aki a szomszédja fáját vágatta ki, ami éppen a telekhatár folytatásában állt. Sok esetben pedig egészségesnek látszó fákról is kiderül a kivágást követően, hogy szinte teljesen korhadtak.

Az önkormányzat nem teheti meg, hogy egy bejelentésre azonnal intézkedik, be kell tartania a törvényes határidőket. Biztosítania kell a lehetőséget tulajdonos részére, hogy tegyen intézkedést, és ha ez eredménytelen, utána tud lépést tenni.

Vannak olyan élethelyzetek, hogy egy-egy fa zavarja a közlekedést a járdán, átnyúlik a szomszéd telkére vagy az az előtti területre.

- Az elhanyagolt fák esetében, a jogszabályi eljárás szerinti felszólítást követően, ha az eredménytelen, az önkormányzat kénytelen intézkedni, aminek a költségei a közterületen álló fa tulajdonosával megtéríttethetőek. A fák visszavágása is úgy történhet, hogy az a növény élettartamát ne rövidítse.

A kivágott fa, levágott gallyak tulajdonjoga az önkormányzaté ebben az esetben, amit télen szociális tűzifaként hasznosítanak. Közterületről a kidőlt, száraz fákat nem lehet elvinni.

A tömblakások, társasházak nagy része úszótelken áll. Az épületek közötti területek sok esetben közterületek, amelyekre az ott élő közösség fákat, cserjéket ültet.

- Lakóközösség vagy lakóközösségek közösen használt területein, ha valaki jó szándékkal ültet egy sövényt, az nem biztos, hogy a közösség minden tagjának szimpatikus. A legjobb az volna, ha a lakóközösség előzetesen egyeztetne az ültetésekről.

Nehéz megoldani ezeket az élethelyzeteket, pláne, ha több éve fennállnak. Az ilyen közterületek esetében is be kellene jelenteni a fa- és cserjeültetést, mert a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem lehetne ültetni és kivágni sem fát, sem cserjét – tájékoztatott dr. Molnár György.

Az önkormányzat szervezésében hamarosan sor kerül az újtemető melletti fasor visszavágására. A vasútállomással szembeni erdősor esetében is tervezi a házak fölé növő fák gallyazását az önkormányzat.

Babafa ültetést az idei évben az őszi időszakra terveznek a Polgármesteri Hivatal munkatársai.

Herbály Jánosné

2019-04-15 14:25