Versmondó délután - Öcsöd

Az óvodai nevelőmunkánk során hangsúlyos szerepet kap az anyanyelvi nevelés. E területen nevelőközösségünk tudatos fejlesztő tevékenységet végez, ami áthatja az óvodai élet egészét. Célunk a nyelvi kultúra alapjainak lerakása, az irodalmi érdeklődés felkeltése, a gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, megvalósítása, változatos módszerek alkalmazásával.Ebben az évben 2019. április 4-én rendezték meg az Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde versmondó délutánját, ahová intézményünk is meghívást kapott. A versenyen feltétel volt, hogy a versek témája a tavaszhoz kapcsolódjon. Intézményünkből hat gyermeket neveztünk a versmondó versenyre. Három gyermek a Munkácsy úti Óvodából - Kupai-Szabó Panni, Tarjányi Panka, Ivankovic Milán - három pedig a Kossuth úti Tagóvodából – Enyedi Emília, Farkas Olívia, Petróczki Dénes - képviseltette magát. A gyermekek nagyon motiváltan készültek a megmérettetésre, a felkészülés ideje alatt lelkesen gyakorolták a pedagógusok illetve a szülők által kiválasztott verseket.

A verseny délutánján a kistérség 11 intézményéből 39 gyermek érkezett pedagógusokkal, szülőkkel együtt az öcsödi óvodába. Az intézményvezető kedves köszöntő szavai és a vidám, táncos megnyitót követően a megtanult versek előadása következett.

Minden résztvevő gyermek emléklapot, kifestőkönyvet és kulcstartót kapott emlékül, a helyezetteket pedig szép meséskönyvvel jutalmazták. Ezen a rendezvényen jó alkalom adódott arra, hogy ifjú tehetségpalántáink megcsillogtassák tudásukat, az irodalom iránti fogékonyságukat. Egy szép tartalmas délutánt töltöttünk együtt, ahol a gyermekek újabb élményekkel, emlékekkel gazdagodhattak.

Dósa Attiláné

óvodapedagógus

2019-04-15 14:30