Elismerés a közművelődésért és az egyesületért végzett munkáért

Csak az a település életképes hosszútávon, amely a közösségekre épül, hagyományait életben tartja, értékeivel jól bánik – vallja Asztalosné Kocsis Enikő, akinek a Magyar Népművelők Egyesülete egyesületi plakettet adományozott a hosszú időn keresztül végzett kimagasló szakmai tevékenységéért.A díjakat, kitüntetéseket az egyesület XXXVI. Országos Vándorgyűlésén adták át, 2019. május 15-én, Zalaegerszegen.

A közművelődési, etnográfus és üzemgazdász szakember 1997-től a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, elnökségi tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművelők Egyesületének, tíz évig, 2019-es leköszönéséig a Magyar Népművelők Országos Egyesületének Pénzügyi Bizottságában is dolgozott.

Asztalosné Kocsis Enikő a város kulturális, közösségi életének meghatározó alakja, mozgatója. Több évtizede vezetője a megye legnagyobb művelődési házának, pályáját is ebben az intézményben kezdte harminc éve.

Vezetése alatt az intézmény regionális szerepe tovább erősödött, rendszeresen helyet ad országos és nemzetközi rendezvényeknek is. Irányításával évről évre bekapcsolódik több országos rendezvénysorozatba, mint például a „Kultúrházak éjjel-nappal”, „Kulturális Örökségvédelmi Napok”, a Jászkun Világ Művészeti Szemle, az Országos Rejtvényfejtő Verseny, a Tiszazugi Nyugdíjas Találkozók és az Amatőr Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat.

Finom, művészetre érzékeny egyénisége nyomon követhető a munkájában, eredményeiben. Szakmai és vezetői munkáját nyitottság, alázatosság, igényesség jellemzi. Művészeti tájékozottsága, esztétikai igényessége minden területen megmutatkozik. Támogató személyisége, megoldáskereső hozzáállása, értékrendje az intézmény és a város eredményes működését szolgálja. Empatikus személyisége, rugalmassága, kommunikációs képessége és munkabírása példamutató – hangzott el az egyesületi plakett átadásán.

Asztalosné Kocsis Enikő szakmai elismeréséhez, közvetlen munkatársaként is, szívből gratulálok!

Herbály Jánosné

2019-08-13 13:28