Pedagógiai ágazati képzéssel bővült a Dami szakmai kínálata – Tizenhat nappalis és hét felnőtt osztállyal indult a tanév

A Szolnoki Szakképzési Központ Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiumában, mint ahogyan az elmúlt három emberöltőnyi időszakban, a 2019/2020-as tanévben is a változás, a megújulás, a mindenkori gazdasági környezethez való alkalmazkodás jegyében zajlik az oktatás.Molnár Arankával, az oktatási intézmény igazgatónőjével arról beszélgettünk, milyen feltételekkel, hogyan indult az új tanév a Damiban.

– Hál’ Istennek jól indulunk. A nyári időszak egyrészt mindig arról szól, hogy még jönnek a diákok, és én ezt azért szeretem, mert ez azt jelenti, hogy jó híre van az iskolának, ajánlják a diákok. Aki más iskolában nem találta meg a számítását folyamatosan jön hozzánk, úgyhogy szeptember elején szinte egyetlenegy osztályunkban sem volt szabad hely, ahová tanulókat tudnánk fogadni. Elindult egy szakgimnáziumi osztályunk, informatika és pedagógiai ágazatban, ami nagy öröm. Ez nálunk vadonatúj, a régióban mégis nagy múltú, nagy hagyománnyal rendelkező képzés, hiszen a Hajnóczy József Gimnázium és elődje, az óvónőképző szakképző iskola évtizedekig folytatta. Most, a profiltisztításból adódóan, náluk ez a képzés megszűnt volna, és ezt az értéket nem szabad a régióból elengedni.

Megkaptuk a képzési jogát már a tavaszi időszakban, és így most fél osztálynyi tanulók van. Nagy örömmel jöttek környékbeliek, de Pest környékéről is van tanulónk a pedagógiai ágazati képzésben. Bízom benne, hogy hasznos tudást fognak kapni, ráadásul jól felkészíthet a tanítóképző főiskolára, a pedagógiai főiskolákra vagy bármelyik pedagógus szakra.

Emellett indultak a hagyományos szakközépiskolai képzéseink: a közkedvelt, egy egész osztálynyi eladóképzés, abban minden évben sokan vagyunk, és a cipőkészítő szakközépiskolai osztályunk. Örömünkre ők is többen vannak, mint az előző tanévben.

A cipőkészítő szakmát hiányszakmává minősítették, ami a tanulóknak és a szüleiknek is nagy segítség. Már kilencedikes korukban is ösztöndíjat kapnak, tízediktől pedig a hiányszakmás ösztöndíj és a tanulóbér akár ötvenezer forint is lehet egy jó tanulmányi átlag mellett. A cipőkészítő szakma párja ebben az osztályban a számítógép szerelő, ott már létszám fölött vagyunk.

nappali középiskolai képzés keretében tovább folytatjuk a szakközépiskola utáni, kétéves, érettségit adó tagozatot. Jöttek is a diákok, zömében nem a mi gyerekeink, külsősök is. Az érettségi utáni képzésünkben is sokan itt maradtak nálunk, ők kereskedő végzettséget szereznek.

Az iskola Szakképzési Hídprogramja keretében alapfokú végzettségeket ad. A híd osztályunk 12 fővel indult. Ez a maximális létszám, van további érdeklődő, de nem tudjuk már fölvenni. Ők itt szerzik meg a nyolcosztályos végzettséget, és szakmai képesítést is kapnak, bőrtárgy-készítők lesznek. Ezen a tagozaton mindig van lemorzsolódás, de a tapasztalat azt mutatja, hogy jobb helyen vannak már itt a gyerekek, mint abban az általános iskolában, ahol nagyon sok kudarc érte őket. Nagy eredmény, hogy a tavaly végzett hídprogramos osztályunk egyharmada itt maradt nálunk, szakmát akar tanulni.

Tizenhat nappalis osztály mellett hét felnőtt osztályt is működtet az oktatási intézmény. A klasszikus, érettségit adó osztályból van egy kezdő és egy végzős osztályunk, az összes többi szakmát adó. Abból is tudtunk indítani pedagógia és családsegítő munkatárs képzést, ami nagyon keresett. Megyei szinten 24 főt engedélyeztek, és ezt a létszámot mi kaptuk meg. Többen jelentkeztek, mint amennyi hely volt. Most indult egy felnőtt eladó osztályunk, van két cipőkészítő osztályunk, egy végzős és most is indult egy. Van irodai titkárképzésünk, ők már februárban végezni fognak.

Molnár Arankát a tantestületet és az iskolát érintő változásokról is kérdeztem.

– A tantestület létszáma nem nagyon változik. A felnőttoktatást óraadók vagy a kollégák a saját szabadidejükben, megbízási jogviszonyban végzik. Egy új kollégánk érkezett, Füzesséry Tamás rajzszakos, hittan oktatókét és kollégiumi nevelőkét is erősíti a tantestületet.

Kis, családias kollégiumunk van, 18-19 kollégistával. Nagyon sok időt itt töltenek, vasárnap 6-ra jönnek, és itt vannak péntek délutánig. Kell az ember a kollégiumba.

36-an vagyunk pedagógusok, három fő nevelést-oktatást segítő kollegánk van, és 11 fő technikai állású kolléga segíti az intézmény működését.

Nagy felújítások nem történtek a nyáron, de azért mégiscsak be tudunk számolni szépülésekről. Megújult a könyvtárunk, a teljes bútorzat és a számítógép állomány is. A kollégistáknak szépül meg, fejeződik be a közösségi tér. Oda készül még a kis konyhakuckójuk, a mosó- és a teakonyhájuk teljes körű felújítására is sor kerül. Mivel nagyon sok diákunk jogosult fejlesztő foglalkozásra, két fejlesztő szobánk van, amelyből az egyiket most teljes körűen fel tudtuk újítani. A logopédiai foglalkozásokhoz, a beszédtechnika gyakorlásához tükröt szereltek fel, társasjátékokat, fejlesztő játékokat kaptak. A klasszikus tisztasági festések, meszelések is megtörténtek a nyári időszakban.

Szervezetileg és a technikai feltételek terén is jelentős átalakulás történik az iskola körül.

– Tagintézményként a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartoztunk. Július elseje óta a két szolnoki székhelyű szakképzési centrumot összevonták. A műszaki és a szolgáltatási centrumból egy Szolnoki Szakképzési Centrum lett, ahova immáron 11 tagintézmény tartozik. Ez abból a szempontból nehézségeket okoz, hogy több mint hatezer diákról és ötszáz alkalmazottról van szó. De talán abból a szempontból színesebb, hogy eddig egy olyan szakképzési centrumhoz tartoztunk, ahol minden iskola szolnoki volt, egyedül mi voltunk úgymond a vidékiek. Most, ebben a centrumban ott szerepel az újszászi, a jászberényi iskola, és ott vagyunk mi is. A térlátás - akár a centrum vezetőségében is - növekedhet, hisz másmilyen problémák vannak vidéken, mint mondjuk a megyeszékhelyen – fogalmazott Molnár Aranka. Az iskola igazgatónője szerint a szervezeti átállás zökkenőmentes, a kollégák és a diákok nemigen éreznek semmit a változásból.

Ma már nem az önkormányzat tartja fenn a martfűi középiskolát, de a Dami kapcsolata a településsel továbbra is szoros. A nagy múltú, városunk létrejöttét meghatározó, 1944-ben munkaiskolaként alapított oktatási intézmény 75 éve erősíti Martfűt, a helyi és távolabbi települések gazdasági szereplőit.

Herbály Jánosné

2019-10-15 14:06