POLGÁRMESTERI PROGRAM 2019 - 2024.

Tisztelt Martfűiek! Tisztelt Képviselők!

Általános gyakorlat, hogy az önkormányzati választásokat követően a lehető leghamarabb - általában az alakuló ülésen - a megválasztott polgármester ismerteti a következő ciklusra vonatkozó terveit, elképzeléseit. A jelenlegi helyzetben úgy láttam jónak, semmiképpen nem fogok eltérni ettől a gyakorlattól.Elöljáróban szeretnék néhány gondolattal visszautalni a választási kampányra. Bátran megállapítható, hogy Martfűn kifejezetten nyugodt légkörben zajló választás volt jellemző. A jelöltek száma is visszafogott volt, és szóróanyag tömkelege sem lepte el feleslegesen a települést. Ezt nagyon szépen köszönöm utólag is a jelölteknek.

A választók bizalmából újból megválasztott polgármesterként, ígéretemnek megfelelően, tovább folytatom a már megkezdett munkákat.

A most kezdődő önkormányzati ciklus komoly kihívást jelent majd önkormányzatunk feladatainak biztosításában, működésének szervezésében. Első és legfontosabb feladat számunkra, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett, egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden martfűi állampolgár megtalálja majd a számára legkedvezőbb feltételeket.

Minden tekintetben egységes és előremutató közösségi szellem megvalósítása, önkormányzatunk érdekképviseletének megfelelő kihasználása, támogatása az, amelyet munkám során szeretnék maradéktalanul megvalósítani.

A programomat és célomat röviden meghatározni így tudnám: a jövő szempontjából alapvető a város népességének megtartása, növelése és a település működéséhez szükséges intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztése, vagyis az itt lakók közérzetének folyamatos javítása. Ennek érdekében a következő célok eléréséért folytatom a már megkezdett munkát:

- A fejlődés legnehezebb, de egyben legfontosabb feltétele a munkahelyteremtés. Célom egy új, működőképes iparterület létrehozása, illetve a meglévők bővítése, megtartása.

„Ha munka van, minden van.”

- Új befektetők felkutatása és a már megindult tárgyalások tovább folytatása ezen a területen.

- A helyi kisvállalatok, vállalkozások megerősítése, támogatása, bővítése, új munkahelyek teremtése.

- A rehabilitációs foglalkoztatás és a csökkent munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, az eddig elért eredmények megtartása mellett.

- A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány és a közfoglalkoztatások szerepének csökkenése miatt létfontosságúnak tartom, hogy az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő szakmai létszám álljon rendelkezésre. Különösen fontos ez a városüzemeltetési és -fenntartási feladatok ellátása során. Ehhez minden támogatási lehetőséget meg kell ragadni.

- Fontos célom, hogy a környező településekkel történő együttműködést, jó viszonyt fenntartsam, bővítsem, és ezzel Martfű vonzáskörzeti szerepét újra megerősítsem.

- A Szolnok Kistérségi Társulásban a város szerepvállalását erősíteni kell. Az eddig le nem hívott támogatásokat is igénybe kell venni.

- Martfű város még most is húsz kilométeres körzetben a legnagyobb ipari központ. Ezen körzetben tovább kell erősíteni Martfű vezető szerepét ipari, idegenforgalmi, turisztikai és szolgáltatási területen.

- Beruházásoknál fontos cél az Önkormányzati épületek gazdaságos működése érdekében a műszaki, energetikai felújítások folytatása. Tovább kell folytatni a megújuló energia hasznosításával történő fűtés- és épületkorszerűsítést a pályázati források bevonásával.

- Meg kell kezdeni a garzon épületének és a bérlők házának felújítását, korszerűsítését.

- Célom az építési telkek kialakítása, fiataloknak kedvezményes lakásépítési és lakásvásárlási támogatás biztosítása, a jelenleginél magasabb támogatási összeggel.

- Fontos feladatnak tartom az egészségügyi szolgáltatás színvonalának további emelését, további szakrendelések létrehozását, az otthoni ápolás lehetőségeinek bővítését. Az orvosi ügyeleti ellátás felülvizsgálatát is el kell végezni.

- Több önkormányzati belterületi út felújításra vár, melyek megvalósítása szintén fontos feladat. A felújítandó utak közül a Szolnoki út és a Martfűn áthaladó 442-es számú út is kiemelten fontos, melynek érdekében az út üzemeltetőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel tovább kívánom folytatni a már megkezdett tárgyalásokat.

- Az eddig elhanyagolt járdák felújítását is meg kell kezdeni, illetve ahol nincs, ott új járdákat kell építeni.

- Meg kell oldani a belvíz elvezető árkok és külterületi csatornák újraépítését, javítását, felülvizsgálatát.

- Fontos célként jelenik meg, hogy Martfű megőrizze zöld felületét, amiről mindig is nevezetes volt. Ezeket viszont folyamatosan rendben kell tartani és lehetőség szerint tovább kell bővíteni.

- Szorgalmazni fogom a Zsófiában élők érdekében a további infrastrukturális fejlesztéseket, úgy mint az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését, pályázat források igénybevételével.

- Célom megoldani a mentálisan, szociálisan rászorult idősek elhelyezését, idősek gondozására alkalmas épület kialakítását.

- Továbbra is fontos a gyermekeink étkezésének minőségi javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása.

- A helyi kulturális, szabadidő és sport tevékenységekhez adottak a feltételek Martfűn, melyek új lehetőségekkel történő bővítése további fontos feladat. Erősíteni kell a civilszervezeteket és segíteni működésüket.

A beruházásoknál mindenképpen fontos megkeresni a pályázati lehetőségeket, a finanszírozások biztosítása érdekében. A következő önkormányzati ciklusban is igen fontos célnak tartom a szigorú fiskális politika tovább folytatását.

A polgármesteri program beépítését szükségesnek tartom a Képviselő-testület 2019-2024. évekre szóló gazdasági programjába és fejlesztési tervébe, melyek kidolgozását az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elvégeznünk.

Dr Papp Antal

polgármester

2019-11-05 14:43