Stratégiai zajtérkép és intézkedési tervjavaslat, a martfűi vasútvonalra is – Várják a véleményeket

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A feladat ellátását, a közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján, a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. végzi.A stratégiai zajtérkép olyan információs adatbázis, amelyet nem mérések alapján, hanem a közúti, a vasúti és a légi közlekedés, valamint az IPPC üzemek zajkibocsátását meghatározó paraméterek figyelembevételével, modellszámítással állítanak elő. Részleteiben nem tartalmaznak minden utcát, területet, ezért nem lokális, rövid idejű problémákra, hanem a nagy területet érintő, hosszabb időtávra jellemző zajterhelésekre koncentrálnak. A zajmutatók éves átlagértéket reprezentálnak.

A KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről szóló kormányrendelet előírásai alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbította, amelyek személyesen is megtekinthetőek. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A felmerült észrevételeket az önkormányzat összesíti és továbbítja (Polgármesteri Hivatal Martfű, Szent István tér 1. Tel.: 56/450-222 E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu). 

Az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken érhetőek el.

Herbály Jánosné

Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus>>>

Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus>>>

Jász-Nagykun-Szolnok – Martfû – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti>>>

2020-01-07 12:21