Parkolási rend, idősek ellátása, testnevelés és sport - Új elemek a képviselő-testület éves munkatervében

A korábbi évekhez viszonyítva három új terület is bekerült a képviselő-testület 2020 évi munkatervébe: parkolási koncepció készítése, amely segíti a forgalom biztonságosabbá tételét a város területén, az idősek ellátását biztosító szociális tevékenység áttekintése, valamint az önkormányzat testnevelési és sportkoncepciójának felülvizsgálata.A testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatára a februári, a város parkolási koncepciójának illetve a Martfűn működő idősek ellátását biztosító és szociális tevékenységet végző szervezetek munkájának értékelésére a szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

– A 2020-as év munkaterve alapos, részletes, a hagyományokra és a korábbi évek tapasztalatára épülve foglalja magában azokat a napirendeket, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási tevékenységének olyan legfontosabb alappilléreit határozzák meg, mint a költségvetés elfogadása és pénzügyi teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint a gazdasági program. A munkaterv további légyeges elemeket, köztük a közművelődési és ifjúságvédelmi koncepció felülvizsgálatát is tartalmazza – ismertette a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság véleményét Vass Éva, a bizottság vezetője.

– Ez egy váz, amely majd év közben felépítésre, kiegészítésre kerül – hangsúlyozta dr. Papp Antal polgármester.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. A testület tevékenységét Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, munkaterv alapján végzi.

 A munkaterv összeállításához az önkormányzati képviselők, intézmények és a helyben működő szervezetek javaslatait is várta a képviselő-testület. A beérkezett javaslatok turisztikai, sport- és szabadidős fejlesztésekre, környezetvédelmi beruházásokra és a közszolgáltatások színvonalának emelésére irányultak.

A dokumentum tartalmára vonatkozó javaslatok beépülnek a munkatervbe, a képviselő-testület gazdasági programjába, fejlesztési tervébe, a Testnevelési és Sportkoncepcióba és az önkormányzat éves költségvetésébe.

A munkaterv összeállításakor figyelembe vették a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségeket, az önkormányzat feladatait és a lakosság széles körét érintő területeket.

A 2020. évi munkatervét a november végi ülésén hagyta jóvá Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az erről szóló határozat alapján: a testületi ülések nyilvánossága érdekében biztosítani kell, hogy az ülések anyagait a lakosság megtekinthesse, megismerhesse. A lakosság tájékoztatása a helyi médián és a városi honlapon keresztül történik. A képviselő-testületi ülések döntés előkészítő anyagai, valamint a bizottsági és a testületi ülések jegyzőkönyvei a www.martfu.hu honlapon, az önkormányzat menüpontnál érhetőek el.

Herbály Jánosné

2020-01-31 15:07