„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” - A megvalósítás tapasztalatait és eredményeit is összegezték

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2020. február 13-án megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés.Az idei év első ülésének megnyitása után dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere, a főkedvezményezett képviselője ismertette az ülés napirendi pontjait, melyeket a Tagok egyhangú döntéssel elfogadtak.

Az Irányító Csoport ülés első napirendi pontjában szó volt a Paktum Irodához és a Szolnoki Járási Hivatalhoz beérkezett munkaerőigényekről. Ehhez kapcsolódóan Dr. Papp Antal polgármester és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala tájékoztatást adtak a pályázatba bevontak igen magas számáról, mellyel az elvárt célértékek teljesültek.

Az ülésen elfogadásra kerültek a projekt dokumentumok, melyek felülvizsgálata és módosításra való előkészítése a projekt meghosszabbítása kapcsán, a projekt záró időpontjának változása miatt vált szükségessé. A működési dokumentumok (Irányító csoport éves munkaterve, Működési és Monitoring kézikönyv, A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend), A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve), valamint a Foglalkoztatási Stratégia és a Foglalkoztatási Akcióterv című dokumentumok módosítását a tagjai egyhangú döntéssel jóváhagyták.

Ezt követően a Tagok tájékoztatást kaptak a projekt megvalósításának tapasztalatairól és eredményeiről. Eszerint a Paktum iroda munkatársa folyamatos kapcsolatot tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal, valamint a Szolnoki Járási Hivatallal és a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával. A Kormányhivatal által adott információ szerint a projekt jelenlegi eredménye meghaladja a projekt záró időpontjára, azaz 2020. szeptember 30. napjára előirányzott, 246 fős indikátorértéket.

Jelen voltak Martfű Város Önkormányzata, mint konzorciumi vezetőn kívül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselői.

Dr. Papp Antal

polgármester


2020-02-27 13:08