A leghatékonyabb védekezés az elszigetelés - Március 18. szerdától rendkívüli szünet a martfűi óvodákban és a bölcsődében is

Folytatódott az egyeztetés a koronavírus elleni védekezés önkormányzatot érintő feladatairól 2020. március 15-én, vasárnap délelőtt. A gyermekek felügyeletét a bölcsődében, az óvodában és az iskolában is csak fokozottan indokolt esetben, egyedi elbírálást követően biztosítják.Martfű Város Önkormányzata és az érintett intézmények vezetői a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének március 13-i leállítását követően, más önkormányzati intézmények, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde, a Gyermekvédelmi és Szociális Szolgáltató Központ, illetve az intézmény kereteiben üzemelő iskolakonyha további működtetésére vonatkozó, fontos döntéseket hoztak.

A dr. Papp Antal polgármester által összehívott megbeszélés résztvevői a martfűi általános és középiskolát is érintő munkarend gyakorlati megvalósításáról is tájékozódtak.

A koronavírus járvány terjedése miatt, március 16-tól érvényes új, tantermen kívüli digitális munkarend és tanulási forma bevezetéséről Földi Edina, a Martfűi József Attila Általános Iskola igazgatónője számolt be. Ahogyan fogalmazott: a jövő hét a felkészülés hete lesz.

Az oktatási intézmény látogatását az elkövetkezendő időszakban, előre nem látható időtartammal szünetelteti az intézmény. A gyermekek felügyeletét a szülőknek kell megoldaniuk, ahogyan az igazgatónő fogalmazott, csak nagyon-nagyon indokolt esetben tudja az intézmény a felügyeletet biztosítani. A gyermekfelügyeletre vonatkozó igények felmérését már a mai napon elkezdték az osztályfőnökök.

Napi egyszeri alkalommal a gyermekek étkeztetését is megoldják, a szülők az iskolában vehetik át az ebédet, amit a diákok otthon fogyaszthatnak el.

A taneszközök, egyéb felszerelések elvitelére, előzetes egyeztetéssel, három napon lesz lehetősége a szülőknek, március 16-17-18-án, munkaidőben, 7.30 és 17.00 óra között.

Az oktatásszervezés részleteinek kidolgozásán folyamatosan dolgozik az intézmény, ami néhány napot biztosan igénybe vesz. Felmérik a digitális tanulási forma technikai hátterét, kinek milyen számítástechnikai eszköze, internet hozzáférése van.

Az oktatási anyagok, az oktatáshoz, az értékeléshez és a számonkéréshez elengedhetetlen digitális felületek adottak, és szükség esetén, a digitális oktatásra alkalmas eszközöket is használatba tud adni az iskola a diákok számára. Szűk körben, az oktatási anyagok papír alapú biztosítására is lehetőség lesz.

Az elvárások a jelenleg hatályos kerettantervi továbblépési feltételeken alapulnak majd, abban gondolkodva, hogy mit tudnak a gyerekek önerőből elsajátítani. Ezen a téren a legnagyobb feladat az osztályfőnökökre hárul majd – tájékoztatott Földi Edina.

A koronavírus járvány terjedése miatt, a kormány március 14-i döntése alapján, a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében a polgármesterek rendelhetnek el rendkívüli szünetet. A kialakult járványügyi helyzetet figyelembe véve, a március 15. vasárnapi önkormányzati egyeztetésen az a döntés született, hogy Martfűn, a Játékvár Óvoda és Bölcsőde óvodái és bölcsődei intézményegysége 2020. március 18. szerdától visszavonásig zárva tart.

Az óvodák és a bölcsőde március 16-17-én még kinyitnak, de ezen a két átmeneti napon megkezdődik az új munkarendre történő átállás.

A gyermekfelügyeleti igényekről az önkormányzati óvoda és bölcsőde is felmérést indít, arra kérve a szülőket, hogy a gyermekek, a dolgozók és mindenki családja egészségmegóvása érdekében, mindenképpen próbálják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét. A bölcsődés és óvodás gyerekek szüleinek is nyilatkozatban kell indokolniuk, ha nem tudják megoldani a felügyeletet, amelyről minden esetben az intézmény dönt. A napokban az étkezési igényeket is felméri az intézmény. 

A nevelési és oktatási intézményekben 3-5 fős csoportos felügyelet engedélyezett, a csoportok teljes térbeli elhatárolásával, külön helyiségekben. A szülők a szociális és nevelési intézményekbe sem léphetnek be, a gyermekeket az épület előtt fogadják a kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok.

A 3-5 fős gyermekfelügyeletnek a nevelési-oktatási intézmények helyiségeinek száma is határt szab, szükség esetén a felügyelet a Művelődési Központban is biztosítható.

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati szociális és nevelési intézmények helyiségeit hétfőtől még fokozottabban takarítják, az egészségügyi intézményben óránként fertőtlenítenek.

Az idősellátás miatt az iskolakonyhán az ebéd kiszállításának lehetősége korlátozott, ezen a téren is további önkormányzati felmérés és döntés várható. Az ebéd kiadására alkalmas, zárható ételdobozok beszerzése folyamatban van, a továbbiakban az ebéd elvitelére csak ilyen dobozokban lesz lehetőség.

Keddtől a Polgármesteri Hivatalban sem lesz ügyfélfogadás, telefonon és emailen biztosítják az ügyintézés lehetőségét.

A hivatalban és más önkormányzati intézményeknél is felmérik, hogy dolgozóik közül ki tudja vállalni a további munkát. A következő hetekben várhatóan az önkormányzatnál és intézményeinél is sokan lesznek szabadságon.

Járványügyi szakemberek szerint a vírus terjedésével szembeni leghatékonyabb védekezés az elszigetelés.

A polgármester arra kéri a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy közterületen öt főnél nagyobb csoportok ne legyenek együtt, a gyerekek és a fiatalok valóban otthon tartózkodjanak. A közterületeken gyülekező fiatalokat az önkormányzat felkérésére, a rendőrség és a polgárőrség is figyelmeztetni fogja.

Az önkormányzat köszöni a lakosság eddigi önkéntes felajánlásait. Szükség esetén, minden segítségre, az itt élők összefogására számítunk! – mondta a megbeszélésen dr. Papp Antal.

Martfűn közel ezer 65 ével felüli él. Fontos, hogy segítsük az időseket, az élelmiszervásárlásban, gyógyszereik kiváltásában. A polgármester arra kéri a város lakosságát, hogy figyeljenek az idősebb szomszédokra, ha szükséges, éljenek jelzéssel az önkormányzat felé, hogy mindenkihez eljusson a segítség.

Herbály Jánosné

2020-03-15 14:30