Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési, fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

A kutak megépítéséhez, átalakításához és üzemeltetéséhez vízjogi engedély szükséges. I. A kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti.

a) a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóság végzi.

II. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – a vert, ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2020. július 01. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig üzemeltetési/fennmaradási engedélyt kér.

A szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér üzemeltetési/fennmaradási engedélyt a 2020. július 01. napját megelőzően, engedély nélkül vert, fúrt vagy ásott kútra, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A fenti törvény értelmében az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
a) A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány
b) Adatlap (ásott vagy fúrt kút)
c) Helyszínrajz
d) Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
e) fényképfelvétel a kútról

III. Létesítendő kutak

A 2020. július 01. napját követően létesítendő kutakra is a hatályban lévő 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletet kell alkalmazni, melynek értelmében vízjogi létesítési engedélyt kell kérvényezni a települési önkormányzat jegyzőjétől. amennyiben a létesítendő kútra érvényesek jelen tájékoztató I. a)-c) pontjába foglalt feltételek. Az eljárás dokumentumait a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete I. pontja szerint kell összeállítani. 

Dokumentumok letöltése (tájékoztató és kérelem)>>>

2020-07-17 12:48