Önkormányzati hírek

Szakmai fórumra majd Hálózatosodási konferenciára várja együttműködő partnereit 2019. június 6-án, a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” (TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002) pályázat keretében, Martfű Város Önkormányzata. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Martfű Város Önkormányzata alkotta konzorcium ezen a napon tartja a foglalkoztatási paktum projekt soron következő Irányító Csoport és Paktum üléseit is.

tovább»


2019-05-21 14:46

Martfű városban a regisztrált bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni, és a kiemelten kezelt ügyek esetében javulás következett be. A bűnügyi fertőzöttség jóval az országos átlag alatt maradt 2018-ban is, a város továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.

tovább»


2019-05-21 14:15

A Városháza felújítására több alkalommal pályázott az önkormányzat, eredménytelenül. A tavalyi év folyamán saját költségvetésből sikerült megvalósítani a nyílászárók cseréjét, a pince- és a folyosó nyílászárói egy részének kivételével. Idén ezt a munkát szeretnék folytatni a homlokzat rendbetételével, felújításával.

tovább»


2019-05-20 15:35

Az ide évben hatodik alkalommal kapcsolódik Martfű Városa „A legszebb konyhakertek Magyarország” programhoz a Martfűi Városszépítő Egyesület szervezésében.

tovább»


2019-05-17 13:26

Ismertető

5 évenként európai parlamenti választások vannak. Ez azt jelenti, hogy a korábbi európai parlamenti képviselők helyett újakat választunk. Ez egy lehetőség, hogy mi, választópolgárok, olyan képviselőket válasszunk, akik a mi érdekeinket képviselik az Európai Unió Parlamentjében

tovább»


2019-04-23 15:16

Az elöregedett, beteg fákat az önkormányzat évről évre tavasszal kivágja, ezek helyett az eredeti helyükön vagy máshol, faültetésekre is sor kerül.

tovább»


2019-04-15 14:25

Az Európai Parlamenti Választás idejére, 2019. május 26-án vasárnap, a 6. számú szavazókört új helyszínen, a hosszú évek óta megszokott Kastélyszálló helyett a Gyógykemping recepcióján jelölte ki az önkormányzat. Az előre korábban nem ismert választási időpontra lefoglalták az egész Kastélyszállót a bejelentkező vendégek.

tovább»


2019-04-09 15:27

A 2019. októberi önkormányzati választások előtt valószínűleg utolsó alkalommal tartott közmeghallgatást Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 21-én, csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati képviselők közül többen az elmúlt éven túlmutatóan is számot adtak közéleti munkájukról, a közmeghallgatáson jelentve be, hogy az idei önkormányzati választáson már nem indulnak.

tovább»


2019-04-04 11:27

Tisztelt Városlakók!

Engedjék meg, hogy az elmúlt hónapokban észrevételezett problémákra reflektálva néhány gondolatban megosszam Önökkel a tényeket a hulladékkezeléssel kapcsolatban.

tovább»


2019-03-28 13:01

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. március 13-án rendeztük meg a soron következő Irányító Csoport ülést.

tovább»


2019-03-19 16:51

A TOP.5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019. március 13-án rendeztük meg a soron következő Paktumszervezeti ülést.

tovább»


2019-03-19 16:50

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát, míg a Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával a választást 2019. március 7. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki – tájékoztatta az önkormányzatokat az Önkormányzati Helyettes Államtitkárság.

tovább»


2019-03-19 10:38

Martfű Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete 2019. március 21-én, csütör-tökön 17:00 órai kezdettel közmeghall-gatást tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytárgyalójában.

tovább»


2019-03-18 13:19

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a város készülő Településrendezési tervét érintő változások ismertetése volt a témája a 2019. február 27-i önkormányzati lakossági fórumnak. „A rendezési terv módosítása, az önkormányzat megbízására, 2016-ban kezdődött, ekkor azonban le kellett állnunk vele, mert új jogszabály, településképi törvény jelent meg, településképi rendelet megalkotására kötelezve az önkormányzatokat – mondta el Honti Gyula városi főépítész, azt is hozzáfűzve, erről korábban tájékoztatták is a lakosokat.

tovább»


2019-03-12 12:53

Problémás válások miatti vitás ügyek, szülői elutasítás, bizalomhiány, kiközösítés, bántalmazás és rongálás

tovább»


2019-03-11 15:37

A sportszervezetek határidőre, precízen elszámoltak az önkormányzati sporttámogatással. A hat sportszervezetet érintő, összesen 13,4 millió forint megbecsülése most már a szervezetek részéről az elszámolások minőségében is megmutatkozik. Az elmúlt évek során megújított önkormányzati támogatási rendszerrel a képviselő-testület azt is szeretné hangsúlyozni, hogy az egyesületek feladata más forrásokból is biztosítani a működésüket.

tovább»


2019-03-11 14:43

Még 2014 őszén történt, hogy egy kamion – nem tudva bevenni a Kastélyszálló előtti körforgalmat, ahová tilos volt behajtania – kitaposott 24 rózsatövet. Akkor, az nem lett pótolva. A körágyás közepén áll a Kövér János féle kőkereszt, amelyet a Városszépítő Egyesület – a Heinekentől pályázati úton nyert pénzből – restauráltatott, a közvetlen környezetét pedig felújította, padot helyezett el, a területet rendben tartja azóta is.

tovább»


2019-03-11 14:34

Korszerű kommunális kistraktort vásárolt az önkormányzat. A március elején érkezett Iseki traktor, méretéből adódóan és adaptereinek köszönhetően sokrétűen használható tavasztól őszig a közterületek, a város zöldterületeinek karbantartásában, télen pedig a síkosság-mentesítésben.

tovább»


2019-03-08 14:22

Lezárult a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kávéházának üzemeltetésére kiírt pályázat. A képviselő-testület a pályázat nyerteseként Antos Szilvia egyéni vállalkozó ajánlattevőt hirdette ki a 2019. február 19-i rendkívüli ülésén.

tovább»


2019-02-22 15:09

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázat keretén belül megrendezésre kerül az idei év első Jó gyakorlat megosztása konferencia, mely igyekszik a vállalkozásokat, civilszervezeteket együttműködésre ösztönözni a projekt célkitűzéseinek elérése érdekében. A fórum célja a vállalkozások együttműködésére vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztása, megbeszélése.

tovább»


2019-02-21 13:42

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2019-02-21 12:51

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-én, szerdán 16.30 órakor lakossági fórumot tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytárgyalójában.

tovább»


2019-02-18 15:50

A tervezett ütemben haladnak a Munkácsy úti óvoda felújítási munkálatai. A tavaly kezdődött, pályázati és önkormányzati forrásokból megvalósuló beruházás során két csoportszobával bővül az épület, és a régi részen is megújulnak az irodák, a szociális helyiségek, a felnőtt öltözők, vizes blokkok. A tornaszoba mellett új mosdó és szertár készül, és a szennyvízvezeték is megérett a cserére.

tovább»


2019-02-15 14:33

– Ez a költségvetés is a városfejlesztésről szól, arról, hogy beruházásokat hajtsunk végre – hangsúlyozta az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének tárgyalása során dr. Papp Antal polgármester, hozzátéve, hogy több mint hatszáz millió forintos beruházás szerepel az idei költségvetésben.

tovább»


2019-02-11 16:49

Adóbevallása során ki-ki rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról, legkésőbb 2019. május 20-ig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 2019 rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek adatait tartalmazó listája támpontot nyújthat, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadónk 1%-át mely martfűi egyesületnek, alapítványnak ajánlhatjuk fel.

tovább»


2019-02-08 13:24