Önkormányzati hírek

Martfű Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete 2019. március 21-én, csütör-tökön 17:00 órai kezdettel közmeghall-gatást tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytárgyalójában.

tovább»


2019-03-18 13:19

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a város készülő Településrendezési tervét érintő változások ismertetése volt a témája a 2019. február 27-i önkormányzati lakossági fórumnak. „A rendezési terv módosítása, az önkormányzat megbízására, 2016-ban kezdődött, ekkor azonban le kellett állnunk vele, mert új jogszabály, településképi törvény jelent meg, településképi rendelet megalkotására kötelezve az önkormányzatokat – mondta el Honti Gyula városi főépítész, azt is hozzáfűzve, erről korábban tájékoztatták is a lakosokat.

tovább»


2019-03-12 12:53

Problémás válások miatti vitás ügyek, szülői elutasítás, bizalomhiány, kiközösítés, bántalmazás és rongálás

tovább»


2019-03-11 15:37

A sportszervezetek határidőre, precízen elszámoltak az önkormányzati sporttámogatással. A hat sportszervezetet érintő, összesen 13,4 millió forint megbecsülése most már a szervezetek részéről az elszámolások minőségében is megmutatkozik. Az elmúlt évek során megújított önkormányzati támogatási rendszerrel a képviselő-testület azt is szeretné hangsúlyozni, hogy az egyesületek feladata más forrásokból is biztosítani a működésüket.

tovább»


2019-03-11 14:43

Még 2014 őszén történt, hogy egy kamion – nem tudva bevenni a Kastélyszálló előtti körforgalmat, ahová tilos volt behajtania – kitaposott 24 rózsatövet. Akkor, az nem lett pótolva. A körágyás közepén áll a Kövér János féle kőkereszt, amelyet a Városszépítő Egyesület – a Heinekentől pályázati úton nyert pénzből – restauráltatott, a közvetlen környezetét pedig felújította, padot helyezett el, a területet rendben tartja azóta is.

tovább»


2019-03-11 14:34

Korszerű kommunális kistraktort vásárolt az önkormányzat. A március elején érkezett Iseki traktor, méretéből adódóan és adaptereinek köszönhetően sokrétűen használható tavasztól őszig a közterületek, a város zöldterületeinek karbantartásában, télen pedig a síkosság-mentesítésben.

tovább»


2019-03-08 14:22

Lezárult a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kávéházának üzemeltetésére kiírt pályázat. A képviselő-testület a pályázat nyerteseként Antos Szilvia egyéni vállalkozó ajánlattevőt hirdette ki a 2019. február 19-i rendkívüli ülésén.

tovább»


2019-02-22 15:09

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú pályázat keretén belül megrendezésre kerül az idei év első Jó gyakorlat megosztása konferencia, mely igyekszik a vállalkozásokat, civilszervezeteket együttműködésre ösztönözni a projekt célkitűzéseinek elérése érdekében. A fórum célja a vállalkozások együttműködésére vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztása, megbeszélése.

tovább»


2019-02-21 13:42

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2019-02-21 12:51

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 27-én, szerdán 16.30 órakor lakossági fórumot tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytárgyalójában.

tovább»


2019-02-18 15:50

A tervezett ütemben haladnak a Munkácsy úti óvoda felújítási munkálatai. A tavaly kezdődött, pályázati és önkormányzati forrásokból megvalósuló beruházás során két csoportszobával bővül az épület, és a régi részen is megújulnak az irodák, a szociális helyiségek, a felnőtt öltözők, vizes blokkok. A tornaszoba mellett új mosdó és szertár készül, és a szennyvízvezeték is megérett a cserére.

tovább»


2019-02-15 14:33

– Ez a költségvetés is a városfejlesztésről szól, arról, hogy beruházásokat hajtsunk végre – hangsúlyozta az önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének tárgyalása során dr. Papp Antal polgármester, hozzátéve, hogy több mint hatszáz millió forintos beruházás szerepel az idei költségvetésben.

tovább»


2019-02-11 16:49

Adóbevallása során ki-ki rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról, legkésőbb 2019. május 20-ig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 2019 rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek adatait tartalmazó listája támpontot nyújthat, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadónk 1%-át mely martfűi egyesületnek, alapítványnak ajánlhatjuk fel.

tovább»


2019-02-08 13:24

A tervek szerint a 442-es úttól csaknem a Kengyel tábláig megerősítik a szükséges helyeken az útalapot, új kötő- és kopóréteget építenek, és az út menti területeket is rendezik az útfelújítás leendő kivitelezői, vagyis teljes körű felújítás vár erre a több mint öt km-es útszakaszra.

tovább»


2019-02-08 13:23

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal felnőttképzés keretében képző, átképző és továbbképző programokat ajánl a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt célcsoportjába tartozó álláskeresőknek, hogy megfelelő képzettséggel növelhessék munkába állási esélyeiket.

tovább»


2019-02-05 10:31

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal felnőttképzés keretében képző, átképző és továbbképző programokat ajánl a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt célcsoportjába tartozó álláskeresőknek, hogy a vállalkozások, foglalkoztatók részére megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalót biztosítsanak.

tovább»


2019-02-05 10:31

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet gazdálkodó szervezetek és természetes személyek számára a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületének földszintjén található Kávéház rendszeres üzemeltetésére és az intézmény rendezvényein büfészolgáltatás biztosítására.

tovább»


2019-02-03 21:04

Új, átadó rendszerű, alagutas mosogatógép segíti az iskolakonyha dolgozóinak munkáját december elejétől. Az önkormányzat támogatásával megvásárolt és beüzemeltetett berendezés kimondottan arra szolgál, hogy az evőeszközöket, poharakat és a tányérokat tisztára mossa, fertőtlenítse és meg is szárítsa.

tovább»


2019-01-29 16:22

Önkormányzati beruházásokban bővelkedő évet zárt Martfű 2018-ban. Jelentősen nőtt az önkormányzat vagyona, és látványosan fejlődött a város. Egyre több a beköltöző fiatal, és három éve folyamatosan nő a születések száma is. A helyi gyárak, cégek – egy kivételével –erősödnek, és a kis- és közepes vállalkozások működése is stabil.

tovább»


2019-01-29 15:44

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2019-01-25 09:13

Tájékoztatást adott ki a lakossági és közületi hulladékszállítás 2019. évi időpontjairól az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft

tovább»


2019-01-03 11:16

A temetkezési szolgáltatás méltóságának megőrzése és a temető egységes környezetének megtartása érdekében módosította a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletét a képviselő-testület a 2018. november 29-i ülésén.

tovább»


2018-12-18 15:41

Telekkialakításokra készül az önkormányzat Martfűn. Több helyszín szóba jöhet, de az igényektől függ elsősorban az új családi és emeletes házak helyének kijelölése.

tovább»


2018-12-18 15:39

Számítások szerint több mint öt évvel ezelőtti, ki nem fizetett hulladékszállítási számlák ellenértékét igyekszik behajtani egy követeléskezelő cég a Tiszazug településein, köztük Martfűn. A társaság a Remondis Kft. jogutódja, a Kun Hulladék Kft. megbízásából küldött fizetési felszólítása Martfűn is szinte minden harmadik háztartásba megérkezett.

tovább»


2018-12-07 13:27

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

tovább»


2018-11-28 14:29