Önkormányzat
Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény

A Gyűjtemény története

A kulturális hagyományok és tárgyi emlékek megőrzése fontos a martfűi emberek számára, annál inkább, mert a fiatal település életében oly rövid idő alatt és intenzíven jöttek létre.

1974 óta többször is alakítottak ki időszaki helytörténeti gyűjteményt a Tisza Cipőgyár és ezen keresztül Martfű történetének bemutatására. 2000-ben újabb irányból közelítve az életmód került előtérbe, ahol a martfűi tanyákról származó anyag mellé felsorakoztak a környező településekről betelepülő munkások tárgyi emlékei. 2010-ben a Martfű történetét ismertető reprezentatív könyv összeállításakor újból fellángolt a lokálpatrióta szemlélet, ennek eredménye „Város születik” című kiállításunk, mely Jan Antonin Bata munkásságának és Martfű várossá fejlődésének állít emléket.

 

Helytörténeti gyűjtemény kiállítás

Városunk története s vele a mi történelmünk is egyedülálló: miközben világszerte folyt a rombolás, dúlt a második világháború, itt, a Martfű-pusztán valami új kezdődött el. Bata nagyszabású elképzelésének megfelelően elődeink több mint 70 évvel ezelőtt a Martfű-pusztán valódi zöldmezős vállalkozásba kezdtek: gyárat, várost építettek.

Martfű és a Bata-konszernalapítási terveiről, a megvalósult célokról, városunk és a cipőgyár közös múltjáról tárgyi emlékek gazdag tárlata és fotókiállítás eleveníti fel településünk életének első évtizedeit.

2014 szeptemberében fontos célunk valósult meg, működési engedélyt kapott a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény. Koncepciója szerint feladata: Martfű város helytörténeti, és a közigazgatási határain belül működő ipari létesítmények, iparágak történeti, illetve azon belül, a gyártási folyamatokhoz kapcsolódó technikatörténeti tárgyak, visszaemlékezések, tudományos forrásértékkel bíró dokumentumok, fényképek gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, archiválása, és kiállítások, pedagógiai programok, rendezvények formájában mindenki számára elérhetővé tétele.

 

Muzeológus: Eiler Zita
E-mail: martfugyujtemeny@gmail.com
A Művelődési Központ nyitva tartása szerint. Tárlatvezetés előzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 56/450-146