Kitüntető elismerések a gyógyítók és a köztisztviselők napján

Július 1-je a magyar egészségügy kiemelkedő ünnepe, az anyák megmentője, Semmelweis Ignác születésének napja, és ugyan ezen időpontban ünnepeljük a köztisztviselők napját is. E két szakterület előtt tisztelegve Martfű önkormányzata a Városi Művelődési Központ ünnepi rendezvényén köszöntötte a köztisztviselőket valamint a város szociális és egészségügyi területein dolgozó munkatársait. Az ünnepség keretében, 2015. június 30-án önkormányzati kitüntető díjak átadására is sor került, zenés műsorral, pohárköszöntővel és állófogadással köszöntve Martfű ünnepeltjeit.– Kiemelkedő szakmai munkájáért a városvezetés döntése és hagyományai nyomán, elismerésünk jeléül e kettős ünnepen minden évben Martfű Város Közszolgálatáért Díjat vehet át két martfűi dolgozó – emelte ki ünnepi beszédében Martfű polgármestere, hangsúlyozva e két területen tevékenykedők mindennapi életünkben nélkülözhetetlen, felelősségteljes munkáját.

2015-ben Martfű Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Papp Ferenc, a Martfűi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselője, valamint Szmolnik Ilona házi- és üzemorvosi ápolónő részére adományozott díjat, melyet dr. Papp Antal polgármester adott át.

  Martfű város közigazgatási feladatának ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a Köztisztviselők napja alkalmából Martfű város közszolgálatáért díjban részesült, Papp Ferenc adóügyi ügyintéző.

Papp Ferenc a versenyszférából érkezve, 1997. március 17-től helyezkedett el Martfű Város Önkormányzatánál, az akkor még önkormányzati intézményként működő Városgondnokságnál, mint számítógép kezelő és raktáros. Áthelyezésével 2002. március 1-től köztisztviselőként a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájához került, mint adóügyi ügyintéző. Jelenlegi munkahelyén azóta is folyamatosan a helyi adóügyekkel foglalkozik. Már a kezdetektől fogva nagy hivatástudattal, precíz, pontos munkával és kiváló szakmai felkészültséggel végezte a munkáját. A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályismerete mindig alapos volt, az ügyfelekkel közvetlen és segítőkész kapcsolatban állt, munkatársaival példásan tudott együtt dolgozni. Magas színvonalú munkájával hozzájárult ahhoz, hogy hosszú évek óta az Önkormányzat a helyi adóbevételeinek köszönhetően biztonságos gazdálkodást folytatva láthatta el a kötelező és önként vállalt feladatait. Elhivatottságát tükrözi, hogy több mint 10 éve dolgozik a közigazgatásban. Munkájára jellemző a megbízhatóság, teherbírását az olyan időszakonként jelentkező, de rendkívül nagy jelentőségű feladatok ellátásánál is folyamatosan tapasztaltuk, mint a népszámlálás, valamint az országgyűlési képviselő, illetve a helyi önkormányzati választás lebonyolítása. Szakmai tudásának fejlesztését, a folyamatos önképzést fontosnak tartva a közszolgálatban töltött ideje alatt számos képzésen, továbbképzésen vett részt. Kiválóan látta és látja el a mai napig a feladatait, amely alapján olyan embernek ismerik az ügyfelek, aki szívvel-lélekkel, megelégedésükre végzi a munkáját. Elhivatottsága megmutatkozik a családi életében is, ahol feleségével két gyermeküket szeretetben, harmóniában nevelték fel. A család és a munka mellett szabadidejében évek óta a helyi Rejtvényfejtők Klubjának oszlopos tagja és hosszú ideje önzetlenül készíti a Martfű Magazinban havonta megjelentetett rejtvényt, azok kedvelői számára. Munkássága, szakmaszeretete és magánélete példa az itt élők számára, megbecsülésnek örvend a városunkban élők körében.

 2015-ben Martfű város egészségügyi feladatainak ellátása terén végzett kimagasló színvonalú, példaértékű tevékenységének elismeréseként, a Semmelweis-nap alkalmából Martfű város közszolgálatáért díjban részesült, Szmolnik Ilona házi, és üzemorvosi ápolónő.

Szmolnik Ilona a Szveti Medic Kft. dolgozója 1975-ben érettségizett Szolnokon a Tiszaparti Egészségügyi Szakközépiskolában. Az érettségit követően elvégezte a szülésznőképző szakot. 1976-tól a tiszaföldvári szülőotthonban szülésznőként dolgozott. A szülőotthon bezárása után a Tisza Cipőgyár üzemorvosi rendelőjében, mint üzemi ápolónő tevékenykedett.  Ápolói munkája mellett megszerezte az üzemi szakápolói képesítést. 1993-ban az Önkormányzat háziorvosi rendelőjében folytatta egészségügyi munkáját, megszerezve a körzeti ápolói szakképesítést. 1995-től a Szveti Medic Kft. alkalmazottjaként végzi a házi- és üzemápolói munkát. Kiemelkedő szorgalmának és a megszerzett sokirányú szakmai ismeretének köszönhetően magas színvonalon végzi munkáját. A betegekkel bensőséges kapcsolatot alakított ki. A problémákkal küzdők, a segítséget kérők nála mindig támaszt találnak, mindig talál jó megoldást, könnyít sokszor nehéz helyzetükön. Szakmai és emberi hozzáállása a betegekhez példaértékű, valamint a munkatársakkal történő kapcsolata is kiváló. Negyven év,egészségügyben eltöltött munkaviszony után ez évben nyugdíjba vonult. A szakma iránti szeretet és a betegekhez kapcsolódó, segítői hozzáállás visszairányította az egészségügybe. Eddigi lelkiismeretes munkáját most már nyugdíjasként folytatja. A vele munkakapcsolatban dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók és az ellátott betegek körében is széleskörű megbecsülésének örvend.

 Az önkormányzati kitüntetést az erre a célra, Gyurcsek Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész által készített kisplasztika, díszoklevél és pénzjutalom testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A városi ünnep a Gloria Singers két énekese, Tótpál Szilvia és Jelinek Zsu műsorával színesítette a rendezvényt, zenei műfajok keresztezésében, többféle hangzás ötvözetében szórakoztatva a közönséget.

Gratulációk, köszöntések fejezték ki az elismerést 2015 Köztisztviselők napja és Semmelweis-nap városi díjazottjai számára, családtagok, kollégák, barátok körében zárva a megemlékezést.

Magyar Mária

Tovább a képekhez>>>

2015-07-03 11:54