Vizsgálatok kereszttüzében az önkormányzati kft

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi tervére vonatkozó javaslatot is áttekintette a képviselő-testület a február 1-jei ülésén. A kft. költségvetési elképzeléseit azzal a kiegészítéssel találta alkalmasnak a második fordulóban való tárgyalásra a testület, hogy addigra el kell készítenie a 2017. évi előzetes mérlegét és az előző évi pénzügyi terve terv- és tényadatai közötti jelentős eltérések részletes indoklását.A kft. további működésével kapcsolatos lehetőségeket is sorra veszi a képviselő-testület, megvizsgálva, hogy marad-e, más gazdálkodási formára tér át vagy ismét intézményi működtetésbe kerül az ingatlangazdálkodási és városüzemeltetési önkormányzati feladatokat ellátó társaság.

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. a 2018 évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 139.2 millió forintban tervezi.

A társaság ingatlangazdálkodási ágazata az idei évre lakbér- illetve bérleti díj emelést nem tervez. A nem bérlakás jellegű önkormányzati ingatlanok üzleti célú hasznosításával, bérbeadásával és a kintlévőségekből befolyó összegekkel sikerül egyensúlyban tartani az ágazatot, felújítási munkákat is végezve.

Továbbra is szükségesnek tartja a kft. a hulladékgazdálkodási ágazatának fenntartását az esetleg befolyó tartozások és kintlévőségek kezelésére. Az NHSZ részére, térítés ellenében, info pontot működtet az önkormányzati társaság, segítve a hulladékszállító cég és a lakosság közötti kommunikációt és ügyintézést.

A kft. városüzemeltetési ágazata látja el a város parkjainak, zöldfelületeinek és közterületeinek fenntartását, karbantartását. Számos más értékteremtő beruházást is végeznek, amelyek indokolják a géppark fejlesztését. Az önkormányzat és intézményeinek kiszolgálása, üzemeltetése szintén a városüzemeltetési feladatok közé tartozik.

– A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság hosszasan értékelte a nonprofit kft. működését és 2018. évi pénzügyi tervét – számolt be a testületi ülésen dr. Urbán-Szabó Béla, bizottságvezető. A bizottság azzal a kiegészítéssel fogadta el első körben a kft. idei költségvetését, hogy a második fordulóra készüljön el a társaság előzetes mérlege, valamint az előző évi pénzügyi terv és tényadatok közötti, legalább 30%-os eltérések részletes indoklását is terjessze elő a kft. ügyvezetése.

– A téma fontossága, a felelősség az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatban indokolja, hogy a kft. hatékonyságát, gazdaságosságát és elmúlt kétévi működését megvizsgáljuk, meghozva a megfelelő döntést arról, hogy hogyan tovább a szervezeti formát illetően – erősítette meg Vass Éva, szükségesnek tartva a kft. az előző évit jelentősen meghaladó pénzügyi tervszámainak mélyebb, alaposabb alátámasztását.

Az önkormányzatok információs rendszerének átalakítása miatt időben, még ebben az évben felül kell vizsgálni, hogy a kft. működése visszakerüljön-e esetleg ismét önkormányzati keretek közé – hangsúlyozta a képviselő.

– Valóban meg kell fontolni, hogy milyen formában működjön tovább az önkormányzati kft., amit meg is teszünk – erősítette meg dr. Papp Antal. – Sem ez, sem a kft. gazdálkodásának és jövőbeni működési lehetőségeinek áttekintése nem lesz egyszerű feladat – utalt a társaságnál jelenleg is zajló Állami Számvevőszéki vizsgálatra, a jövőre bevezetendő állami könyvelési, pénzügyi rendszerre a polgármester, és emlékeztetett, hogy 2019-ben önkormányzati választás is lesz.

A képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy elkezdődött a kft. telephelyeként működő, volt AC raktár energetikai felújítása, ami jelentős építési hulladék felhalmozódással jár az épület körül. A bontási hulladékot szelektíven válogatják, és folyamatosan szállítják a hulladéklerakóba. Ideiglenesen a város közterületeiről származó, jelentős mennyiségű zöldhulladékot is itt helyezik el.

Herbály Jánosné

2018-02-08 16:20