Négy évtized után találkoztak

40 éves évfolyam találkozójukat tartották a volt Martos Flóra Általános Iskola 1978-ban végzett tanulói a Martfűi József Attila Általános Iskolában 2018. április 28-án.A 8/a osztály osztályfőnöke Kozma Imréné, a 8/b osztályé pedig  az azóta sajnos elhunyt Pereszlényi Endréné volt.

A találkozón a meghívást elfogadó volt tanáraik: Adorján Lászlóné (korábban Hunyadné Szabó Katalin), Békésiné Kerti Mária, Biliczné P. Szabó Gyöngyi, Bozorádi János és Bozorádi Jánosné, Fehérváriné Nagy Judit, Kozma Imréné, valamint az öregdiákok osztották meg egymással az elmúlt négy évtizedben történteket.

A volt diákok képviselői előzetesen a temetőkben, majd a jelenlévők a rendhagyó osztályfőnöki órán is megemlékeztek elhunyt nevelőikről, osztálytársaikról.

A program szervezője Sülyi Károly volt, akinek köszönik az évfolyamtársak a jó hangulatú összejövetel megrendezését.

2018-05-08 17:50