Nyári diákmunka lehetőség – Regisztráció a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban

Idén is meghirdeti „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci programját a Nemzetgazdasági Minisztérium a nyári szünidőre a jelentkezők számától függően, három-négy hetes foglalkoztatással. A központi program keretében az önkormányzatunk maximum napi 6 órában foglalkoztathat diákokat szakképzettséget nem igénylő munkakörben bruttó 103.500 Ft/fő/hó munkabérrel.A diákmunka programra a 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és azt igazolni tudó martfűi diákok jelentkezhetnek.

A programban való részvétel feltétele, hogy előzetesen a nappali tagozatos diák a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán – mint diákmunkára jelentkező – a munkaviszony kezdete előtt nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányait, valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolását kell a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Kereskedelmi Főiskola épületében, Szolnok, Ady E. út 9.) bemutatnia.

Szintén feltétel, hogy a diákmunkára jelentkező előzetesen a NAV J. N. Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága Szolnoki Központi Ügyfélszolgálatán (Szolnok, József Attila út 22-24.) igazolást kérjen arról, hogy mivel 25 év alatti életkorú és nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítotti jogviszonnyal, szociális hozzájárulási adó kedvezményre jogosult.

Azok a diákok, akik mindenben megfelelnek az előzőekben ismertetett foglalkoztatási feltételeknek és a jelentkezési, igazolás kérési feltételeket is teljesítették, ezen iratok birtokában személyesen a Polgármesteri Hivatalban, az I. emelet 118. vagy 123-as irodában jelentkezhetnek a személyes okmányaikkal (személyi igazolvány, lakcímigazolvány, adó- és TAJ kártya, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány) a vállalt diákmunka időszakának (hónap) megjelölésével. Ez előtt e-mailen a személyes jelentkezést megelőzően pedig az ahegedusne@ph.martfu.hu, valamint az ikesjar@ph.martfu.hu címen regisztrálhatnak személyes adatok (név, születési idő és hely, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója és TAJ száma) telefonos elérhetőség és a vállalt diákmunka időszakának (hónap) megjelölésével.

Az önkormányzat pályázati lehetőségének, valamint a jelentkezők számának függvényében előfordulhat, hogy jelentős túljelentkezés esetén sorsolással kerül az idén is kiválasztásra a diákmunka programban résztvevők köre.

 

2018-05-10 16:21