Közmeghallgatás a pénzügyi tervről és a fejlesztési elképzelésekről

Martfű Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete 2019. március 21-én, csütör-tökön 17:00 órai kezdettel közmeghall-gatást tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytárgyalójában.Elsőként Martfű Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről ad tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester, majd az önkormányzati képviselők számolnak be tevékenységükről.

Végezetül a fórum résztvevői mondhatják el közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a képviselő-testület közmeghallgatással egy-bekötött ülésén.

Herbály Jánosné


2019-03-18 13:19