1. napirendi pont

Előterjesztés a Tiszazugi Turizmus Szövetség TDM-hez való csatlakozásáról