10. napirendi pont

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.