1. napirendi pont

Javaslat az Önkormányzat négy évre szóló gazdasági programjára.