3. napirendi pont

Előterjesztés a szociális rendelet módosításáról.