4. napirendi pont

Előterjesztés az „ÉV PEDAGÓGUSA” kitüntető díj alapításáról.