5. napirendi pont

Előterjesztés az Önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadásáról.