6. napirendi pont

Előterjesztés a Játékvár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.