2011.06.29 - Testületi ülés anyagai

A Polgármesteri Hivatal

a.) Tevékenységéről szóló beszámoló.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző

b.) Belső szervezeti tagozódásának meghatározásáról rendelet-tervezet.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester

c.) Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása.

Előadó: Balogh Edith címzetes főjegyző


Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester


Egyéb kérdések.