3. napirendi pont

Előterjesztés az óvodai csoportok meghatározására. (szóbeli)